-

Communicatie is de sleutel tot culturele verandering 

Het gezegde ‘gedeelde smart is halve smart’ geldt zowel in de persoonlijke sfeer als in het bedrijfsleven. Samenwerken helpt om een probleem te begrijpen en vervolgens op te lossen. Maar de tijden zijn veranderd. Als we het hebben over samenwerking binnen bedrijven zou het volgende treffender zijn: “Een gedeeld, bediscussieerd en geanalyseerd probleem is niet langer een probleem. Het is in feite de oplossing.” Een oplossing waar iedereen – van de ontwikkelaar tot en met de eindgebruiker – baat bij heeft.

Tegenwoordig willen bedrijven hun uitdagingen het liefst direct oplossen in plaats van naar een langetermijnoplosssing te zoeken. En waarom ook niet? Voor bedrijven die exponentieel groeien, is het zeker zinvol om voor ‘kant-en-klare’ software te kiezen die aan een specifieke behoefte voldoet. Er staat immers een heel ecosysteem van cloud-gebaseerde ERP-, BPO- en CRM-systemen klaar om uit te kiezen. Er is echter een nadeel. Door voor deze propriëtaire oplossingen te kiezen, creëer je een zekere afhankelijkheid. En daarmee gaat waardevolle kennis en ervaring verloren, omdat die in handen komen van derden. Na verloop van tijd wordt het bovendien steeds moeilijker om oplossingen aan te passen en op maat te maken. 

Duurzame oplossingen

Bedrijven zouden daarom de handen ineen moeten slaan om duurzame oplossingen te ontwikkelen. Oplossingen waar alle betrokkenen trots op kunnen zijn, en die op de lange termijn bruikbaar blijven. Dit laatste punt illustreert een nieuwe organisatiefilosofie en strategisch proces dat bekend staat als Culture-as-a-Service (CaaS). In de afgelopen tien jaar zijn er tal van ‘as-a-service’ modellen voor cloud computing ontstaan. CaaS richt zich echter op de praktische implementatie van deze oplossingen door een holistisch kader te bieden dat participatie, discussie en kennisdeling vergemakkelijkt. CaaS helpt bij het creëren van een open organisatie, waar ideeën en samenwerking tot bloei komen.

CaaS pleit niet voor het zomaar overboord gooien van propriëtaire oplossingen. Integendeel. CaaS legt de nieuwe nadruk op het investeren in mensen en processen. Organisaties gebruiken daarbij interne middelen om compatibele oplossingen te bouwen met de functionaliteiten die ze nodig hebben. Ze verbeteren zakelijke applicaties op basis van de collectieve kennis, ervaring en wijsheid van de mensen die ze gaan gebruiken. Dit leidt tot een domino-effect, waardoor de organisatie uiteindelijk het vertrouwen en de mogelijkheden krijgt om zijn eigen cloud-native oplossingen te bouwen. Dit zal aanvankelijk resulteren in een periode van vallen en opstaan, maar vitale kennis en expertise wordt vervolgens wel in de eigen onderneming ontwikkeld en blijft ook behouden.

Specialisme uitbesteden

Er zal altijd behoefte zijn aan het uitbesteden van expertise. Elke organisatie heeft immers specialistische hulp nodig bij meerdere disciplines. Maar als je bedenkt hoe belangrijk de IT-afdeling is geworden voor het moderne bedrijfsleven, zou het dan niet een innovatiecentrum moeten zijn dat het bedrijf vooruithelpt, in plaats van een kostenpost, die voortdurend belangrijke functies moet uitbesteden?

CaaS verandert de perceptie van IT fundamenteel, en zorgt ervoor dat het wordt gezien als een drijvende kracht achter innovatie. De transitie vereist echter dat zowel IT als de business hun verschillen opzij zetten en om de tafel gaan zitten om gezamenlijk aan de toekomst te gaan plannen en bouwen. De sleutel tot dit alles een gemeenschappelijke taal te vinden die ze kunnen gebruiken om problemen samen aan te pakken en op te lossen. Als die gemeenschappelijke taal er is, moet de discussie vervolgens gericht zijn op het proces en de implementatie, niet op het product zelf. Dat is het domein van zowel de technische als de ontwikkelteams. Als ze echter steun van de ‘business guys’ willen, moeten ze praten over de praktische toepassing van tools.

Dan pas kom je tot de gewenste uitkomst: 

  • De zakelijke teams voelen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een oplossing. Zozeer zelfs, dat ze de oplossing gaan evangeliseren en promoten. 
  • De positie van de ontwikkelaars binnen het bedrijf wordt verbeterd, waardoor ze beter kunnen samenwerken met andere stakeholders, bij kunnen dragen aan nieuwe processen en kunnen helpen om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
Samen optrekken

Er zijn methoden die bedrijven kunnen gebruiken om gezamenlijk problemen op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan de groepsmodeltechniek die bekend staat als ‘event storming’, die het leren versnelt en nieuwe ideeën genereert. Andere methoden zijn ‘open innovatie labs’. Cruciaal is dat het de groep in staat stelt samen te werken om tot een oplossing te komen, waardoor een gemeenschappelijk begrip ontstaat van hoe software bijvoorbeeld moet worden toegepast om aan specifieke zakelijke behoeften te voldoen. Overigens kunnen deze methoden worden ingezet om elk technisch of bedrijfsvraagstuk aan te pakken. 

Deze nieuwe aanpak wordt ondersteund door gesloten feedbacklussen en gedecentraliseerde systemen, wat voor een constante stroom aan nieuwe ideeën zorgt. CaaS geeft organisaties de middelen om de prestaties van de eigen en externe systemen te analyseren en de gegevens vervolgens te gebruiken om op basis van open standaarden nieuwe diensten en applicaties te ontwikkelen. 

Gezamenlijke doelen

CaaS brengt mensen bij elkaar en helpt hen te realiseren dat ze gemeenschappelijke doelen nastreven. Als mensen eenmaal met elkaar beginnen te praten, gaan ze ideeën delen en samenwerken. Het zorgt ook dat er gemeenschappelijke tools en platforms gebruikt worden, waardoor de kosten worden verlaagd en het tempo wordt opgevoerd. Communicatie is belangrijk, omdat mensen elkaar tegemoet kunnen komen en wellicht in het midden uitkomen. En als dat eenmaal gebeurt, nou ja, dan is het probleem opgelost.

Over de auteur: Jan Wildeboer is EMEA Evangelist bij Red Hat Benelux.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond