-

Startupfinanciering: welke mogelijkheden heeft de starter?

Het blijft altijd een uitdaging om als startup financiering te krijgen. Je hebt geen track record. Het enige wat je kunt doen is een financier ervan overtuigen dat je plan commercieel en financieel haalbaar is. De financier moet vertrouwen in jou en in je plannen hebben. Dit vergt een zeer goede voorbereiding en een kwalitatief financieringsplan. Hoe krijgt een startup in 2018 financiering? 

Case: Het begint allemaal met een droom

Mirjam, begin 30, had al vanaf haar jeugd de droom om een eigen bedrijf te starten. In haar geval: een modewinkel in Arnhem. Deze modewinkel zou de vorm krijgen van een glamour concept store.

Mirjam had inmiddels de nodige financiële middelen tot haar beschikking, maar kwam na het schrijven van haar plan tot de conclusie dat ze niet voldoende middelen had om te kunnen starten. De vraag was dus; hoe zorgt Mirjam voor voldoende financiering? Mirjam is samen met haar adviseur aan de slag gegaan om dit voor elkaar te krijgen.

De financiële haalbaarheid

De eerste stap is een vooronderzoek naar de haalbaarheid van haar plannen. Bij de haalbaarheid moet naast de financiële haalbaarheid ook gekeken worden naar de geschiktheid van de locatie en de potentie om de benodigde omzet te kunnen genereren. Locatiekeuze voor een glamour concept store zoals Mirjam deze voor ogen heeft, is van enorm belang.

Locatie van een startup

Verder hebben Mirjam en haar adviespartner contact gezocht met InRetail, de branche-organisatie voor retail non-food. De experts van deze branche-organisatie kunnen je vertellen wat belangrijk is om succesvol te kunnen zijn in de modebranche. Waar liggen de kansen en wat zijn de bedreigingen? Voor de gemeente Arnhem is er een binnenstadsmonitor beschikbaar, waarin verslag wordt gedaan van allerlei zaken rondom de Arnhemse binnenstad en het winkelend publiek. Op grond van deze binnenstadsmonitor kun je beoordelen of je met je concept een slagingskans hebt bij de start van je eigen onderneming.
Doordat Mirjam niet over de door haar gewenste locatie in Arnhem kon beschikken is besloten om het toch ergens anders te proberen. Na lang zoeken en het beoordelen van diverse locaties is de keuze uiteindelijk gevallen op een locatie in Amsterdam.

Bij elke mogelijke locatie is steeds weer gekeken naar de haalbaarheid en zijn de financiële projecties steeds opnieuw bijgesteld, want een andere locatie betekent bijvoorbeeld ook een ander huurbedrag. De vraag die dan opkomt is hoeveel huur je kunt betalen. De hoogte van de huur hangt af van de omzet die je genereert. Maar hoeveel omzet kan je dan behalen? Dat hangt dan weer af van factoren als winkelvloeroppervlak en de mensen die je kunt bereiken.

Financiering niet alleen bancair

Als MKB-ondernemer is de gang naar de bank van oudsher een hele normale. Als de huidige manier van financieren voor de onderneming te risicovol is, is die dat ook voor een bank. Banken worden mede daarom door de overheid gedwongen om stringentere kapitaalposities aan te houden. Juist ervoor zorgen dat er dan sprake is van een goede financieringsmix verlaagd het risico per financier. Elke financier heeft zijn eigen beleid en gaan op bepaalde assets zelfs verder (meer financiering) dan een bank.

Toch willen banken graag een startup financieren, maar naast het bovenstaande, is de beoordeling van een startplan vaak arbeidsintensief. Tot slot zijn de bedragen vaak beperkt (meestal tot 500.000 euro). Kortom: de wil is er bancair vaak wel, maar de mogelijkheden zijn soms beperkt. Uiteindelijk is het startplan van Mirjam voorgelegd aan een kredietverstrekker in microfinancieringen met de vraag of zij bereid waren de benodigde financiering te verstrekken.
Mirjam heeft vol passie haar plannen gepresenteerd en zijn alle financiële ins-en outs middels het financieringsplan uitgelegd. Binnen twee weken had Mirjam het geld op de rekening staan en inmiddels is zij haar droom aan het verwezenlijken.

Zijn er ook nog andere oplossingen?
Overheidsfinanciering

Voor elke levensfase van de onderneming heeft de overheid wel een regeling. Voor de startende ondernemer die internationale groei voor ogen heeft, maar ook voor de ondernemer met een nieuw innovatief idee. Op de site van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend) vind je de verschillende regelingen.

In 2015 en 2016 is er door het MKB in Nederland meer gebruik gemaakt van de verschillende regelingen dan in het eerste kwartaal in 2017. Zie hier de statistieken. Op zich is dit een opmerkelijke ontwikkeling. In een economische groeisituatie zou je verwachten dat er meer bedrijfsinvesteringen gedaan worden en dat er door de financiers, waar mogelijk, gebruik gemaakt wordt van deze regelingen.

Het borgstellingskrediet

De meest gebruikte regeling is het borgstellingskrediet. Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar die de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). Door hier gebruik van te maken heeft de financier een betere zekerhedenpositie en
neemt het risico af. Het is echter niet doorslaggevend voor de financier, maar het geeft wel meer zekerheid in het totale risicoprofiel. Daarnaast heeft het voor de ondernemer als voordeel dat de rente voor de lening en/of rekening-courant door een lager risicoprofiel lager is. De overheid vraagt voor de regeling een eenmalige provisie aan de ondernemer, maar die wordt meestal snel terugverdiend door het rentevoordeel. Tot slot heeft het als bijkomstig voordeel dat er in de toekomst gemakkelijker bijgefinancierd kan worden. Wil je weten of je in aanmerking komt, check het hier.

Stapeling van financiering

Naast het borgstellingskrediet is het goed om de financiering over meerdere partijen te verspreiden, oftewel te stapelen. Het financieren van een bedrijfspand met werkkapitaal brengt veel risico’s met zich mee. Een langlopende hypotheek ligt meer voor de hand. Wij zien binnen het MKB dat de gouden balansregel (lang met lang en kort met kort) vaak niet geheel passend is. Juist om daar de goede structuur in te behouden biedt het stapelen van financiering voordelen voor de onderneming.

De genoemde financieringsvormen hebben alle voor- en nadelen en er zijn er ook nog veel meer, denk bijvoorbeeld aan crowdfunding. Alvorens in gesprek te gaan met de verschillende financiers is het goed om u in de voorwaarden te verdiepen en te beoordelen of de financieringsvorm bij u en uw onderneming past. Middels de nationale financieringswijzer kunt u bekijken welke bedrijfsfinancieringen passend zijn en welke voorwaarden daarbij behoren. Kortom, genoeg stof tot nadenken! Maar ook voldoende kansen om middels een van bovenstaande opties een succesvolle financiering aan te gaan.

Dit artikel is geschreven met Arie de Groot en Waldy van de Walle van Claassen,Moolenbeek & Partners

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond