-

Innovatie is maakbaarder dan je denkt

Dat innovatie en structuur niet samengaan is een misvatting. Een goede structuur helpt je juist om een oplossing te vinden voor een job to be done. Duizenden start-ups en innovatieteams van corporates zijn je voorgegaan, de code is gekraakt.

Als je sommige mensen mag geloven, wordt de kiem voor innovatie meestal gelegd op de fiets of onder de douche. Je hoort ook vaak dat mensen ‘een gat in de markt hebben gevonden’. Als een pot goud aan het einde van de regenboog. Blijkbaar hebben mensen een romantisch beeld van innovatie. Hoe dit beeld is ontstaan, weet ik niet. Misschien komt het door Apple, dat volgens de overlevering het levenslicht zag in de garage van het huis van de ouders van Steve Jobs.

Creativiteit is niet romantisch

Als ik met vertegenwoordigers van corporates praat, valt het me altijd op hoe vaak mensen denken dat innovatie – de oplossing voor een job to be done – geen proces hoort te hebben. ‘Hoe kun je innovatie nou in een proces stoppen?’ zeggen zij dan. Waarop ik denk: hoe kun je innovatie niét in een proces stoppen?

Mensen denken dat structuur ten koste gaat van de creativiteit, terwijl structuur juist helpt om tot (innovatieve) ideeën te komen. Structuur en creativiteit zijn geen tegenpolen. Een structuur neemt je als het ware bij de hand. Als een soort checklist: denk hier, hier en hier aan.

De weg is geplaveid

Dat Apple ontstond in een garage betekent niet dat we allemaal in een garage op zoek moeten gaan naar de nieuwe unicorn. Sterker nog: het is hoogst onverstandig. Zeker in de corporate wereld, waarin het voortbestaan van bedrijven afhangt van innovatie en hen een nieuw leven kan geven.  Een goede structuur vergroot de kans dat dat lukt.

Goed nieuws: Steve Jobs en al die andere succesvollen hebben de weg voor jou geplaveid. Duizenden start-ups zijn je voorgegaan, de code is gekraakt. We weten welke fases we moeten doorlopen om efficiënt tot succesvolle innovaties te komen.

Een structuur neemt je bij de hand

Innovatie bestaat grofweg uit drie fases: ideation, validation en build. Welbekende en bewezen methodes als lean startup en design thinking hebben veel bedrijven geholpen om deze fases succesvol te doorlopen. Wij gebruiken Startup Thinking, een methode die is ontstaan door zo’n tien verschillende methodes bij elkaar te plakken.

Neem bijvoorbeeld de validatiefase, de tweede fase in het innovatieproces. ‘We gaan valideren of ons idee werkt’ was jarenlang een holle frase. Valideren betekent simpelweg kijken of iets viable (werkt het?), feasible (is het haalbaar?) en desirable (is er vraag naar?) is.  Een goede structuur, met data als belangrijkste informatiebron, helpt je door deze fase heen. Een dergelijke structuur gaat gepaard met het continue proces van convergeren en divergeren – vrijuit denken en dan weer focussen. Binnen de omkapselde fases is er echter volop ruimte voor het experiment. Juist, want de beste innovaties ontstaan door anders te denken. Daar – en dat is mijn punt – helpt de structuur je juist bij.  Een structuur neemt je bij de hand.

A job to be done

Ironisch genoeg werd Apple helemaal niet geboren in de garage van de ouders van Steve Jobs. Misschien is Apple wel het resultaat van een middagje convergeren en divergeren om zo te komen tot een oplossing voor een job to be done. Ik zie het voor me hoe Steve Jobs en zijn vrienden na tien gestructureerd afgeschoten ideeën kwamen tot het idee van een  consumentencomputer. Werkt het? Check. Is het haalbaar? Check. Is er vraag naar? Check!

Echt, iedereen kan het.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond