-

Interne communicatie, de transitie naar videocommunicatie

Hedendaagse interne communicatieprofessionals worden geconfronteerd met een hoop nieuwe uitdagingen. Waar vroeger iedereen van 9 tot 5 op kantoor aanwezig was, is dit sinds ‘Het Nieuwe Werken’ niet langer de realiteit. Een groot deel van de werknemers werkt thuis of vanuit een flexplek. Dit biedt natuurlijk vele voordelen, maar hoe zorg je er nu voor dat alle neuzen binnen de organisatie dezelfde kant op blijven staan? In dit blog ga ik dieper in op de trends uit internationaal onderzoek en geef ik handvatten en inspiratie over hoe je ervoor kunt zorgen dat je boodschap echt aankomt.

Interne communicatiekanalen

Als organisatie is het belangrijk dat het personeel betrokken blijft bij de organisatie. Zo zijn strategie & management updates, HR nieuws en wijzigingen in wet- en regelgeving slechts enkele voorbeelden van boodschappen die vaak gedeeld worden met de eigen werknemers. Maar via welke kanalen worden deze boodschappen voor Interne Communicatie nu verspreid?

Uit onderzoek van Newsweaver blijkt dat Interne Communicatieprofessionals vrij traditioneel zijn wat betreft de inzet van communicatiekanalen. Zo blijkt uit het onderzoek, waaraan wereldwijd 500 interne communicatieprofessionals deelnamen, dat er veruit één dominante wijze is van communiceren: e-mail. Alle andere kanalen worden in veel mindere mate ingezet. Dit is opvallend omdat externe communicatieprofessionals aangeven juist veel verschillende kanalen in te zetten, gemiddeld zelfs dertien!

Interne 1

De kracht van video

Interne communicatieprofessionals maken dus vooral gebruik van e-mail voor hun interne boodschappen. Maar is dit nu wel zo effectief?

Uit onderzoek van Forrester Research blijkt dat de kans dat een medewerker een video bekijkt 75 procent groter is dan dat hij een tekst, e-mail of een webartikel leest. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor de manier waarop we met elkaar communiceren, ook binnen organisaties zelf. Wanneer het echt belangrijk is dat een boodschap overkomt is video dus vele malen krachtiger dan een e-mail, het huidige dominante communicatiekanaal voor interne communicatie.

Welke boodschappen zijn geschikt voor een video?

Het bekijken van een video is laagdrempeliger dan het lezen van een tekst. Video’s zijn om deze reden een goed middel om informatie te delen. Veel bedrijven maken dan ook al gebruik van video in hun communicatie. Een goed voorbeeld hiervan is Evi van Lanschot die elke maand een korte update geeft richting haar klanten. In een aantal minuten geven zij op deze manier een update van de ontwikkelingen op de aandelenmarkt.

Interne 2 Ook voor interne communicatie is video een goed middel om te communiceren met medewerkers. De kracht van video’s zit vooral in het delen van korte boodschappen, oftewel ‘snackable content’. Je kunt hierbij denken aan een nieuwsjaarboodschap of een korte bedrijfsupdate. De optimale duur van een online video is tussen de 90 seconden en twee minuten. Houd hier dus rekening mee bij je boodschap!

Toevoegen van interactie

Bij een groot aantal interne communicatieboodschappen moet er echter meer informatie gedeeld worden vanwege de actualiteit of impact ervan. Het is dan onmogelijk om alle informatie te delen in slechts twee minuten. Door interactie aan de video toe te voegen, door bijvoorbeeld pollvragen, chatmodules en powerpoint, is het mogelijk om de aandacht van kijkers voor langere tijd vast te houden.

Uit recent internationaal onderzoek (ON24 Benchmark Report 2016) blijkt dat een live webinar van 60 minuten een gemiddelde kijkduur heeft van 57 minuten! Dit komt omdat de kijkers meer betrokken worden bij de boodschap bij een live en interactieve video-uitzending. Ook bieden pollvragen en/of chat de mogelijkheid om waardevolle informatie van de kijkers te verkrijgen. De kijkers doen niet langer passief mee, maar worden actief betrokken bij de boodschap.

Case KLM

Een goed voorbeeld van een organisatie die webinars inzet voor interne communicatie is KLM. KLM organiseert sinds 2014 webinars ‘bovenop’ de bestaande communicatiemiddelen. Deze webinars worden voornamelijk ingezet voor het delen van corporate messages door de CEO.

De belangrijkste reden voor KLM om gebruik te maken van webinars is dat ze op deze manier hun boodschap op een persoonlijke en interactieve manier met de werknemers kunnen delen. Zo richten zij hun webinars op 30.000 eigen medewerkers, waarvan er 10.000 in het buitenland werken. Van deze doelgroep wordt maar liefst 75 procent bereikt met de webinars!

Volgens KLM hebben de webinars, mede door het hoge bereik, geleid tot een grote bekendheid van de nieuwe CEO. Ook hebben ze bijgedragen aan zijn image als een betrokken en kundig leider van KLM.

Interne 3

Dit klinkt erg positief, maar zijn er ook resultaten die volgens KLM niet waren behaald zonder de webinars? Het antwoord is JA! Zo is er sinds de eerste webinars van KLM een grote stroom van bottom-up ideeën en suggesties binnengekomen om het bedrijf kapitaalkrachtiger te maken en/of kosten te besparen. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat er een speciale CEO-mailbox is opgesteld waar mensen hun ideeën kunnen achterlaten.’

Video- en Interne communicatie?

Waar interne communicatieprofessionals aldus vooral vertrouwen op e-mail, zien we dat video en webinars bij externe communicatieprofessionals al veel worden inzet. Zo geeft het onderzoek van het Content Marketing Institute aan dat van de B2B marketeers 79 procent video’s en 66 procent webinars gebruiken. Bij interne communicatie professionals is dit slechts 28 (video) en 16 procent (webinars).

Ondanks dat Interne Communicatie professionals aangeven nu vooral gebruik te maken van e-mail, zien zij wel potentie in de inzet van video. In het onderzoek van Newsweaver werd namelijk aan 500 Interne Communicatieprofessionals gevraagd welke kanalen ze van plan waren in te gaan zetten. Bovenaan staan ‘interne social media tools’ (32%), gevolgd door het inzetten van ‘webinars’ (27%) op plek twee en video (18%) op plek vier. Dit zou betekenen dat ook interne communicatieprofessionals meegaan in de belangrijke transitie van tekstuele- naar video content.

Interne 4

Samenvattend…..

Volgens het eerder aangehaalde onderzoek van Forrester Research zitten we in een transitie van tekstuele- naar beeldcommunicatie. Dit komt omdat video laagdrempeliger en krachtiger is om een boodschap over te brengen. Waar externe communicatieprofessionals al veel gebruik maken van video content, zien we dat interne communicatie professionals vooralsnog achter blijven. Wel zien zij de potentie van video en wordt verwacht dat zij snel zullen volgen.

Video’s kunnen erg effectief zijn voor het delen van korte interne boodschappen. Wanneer het belangrijk is dat medewerkers langere tijd betrokken blijven bij de boodschap, is het toevoegen van interactiviteit (in de vorm van een webinar) een must. Zo zorgen webinars ervoor dat een boodschap goed overkomt en houden ze tot wel 57 minuten de aandacht vast!

Bij interne communicatie spelen naast goede interactie, ook andere facetten een belangrijke rol om ze succesvol te laten zijn. Ben je benieuwd hoe andere organisaties hiermee omgaan? Lees dan het recent verschenen eBook: Interne Communicatie Webinars: Trends, Facts & Best Practices met diverse case studies van onder andere Heineken, de Persgroep en DSM.

Deel dit bericht

1 Reactie

Marlon

Uit welk jaar komt het onderzoek van Forrester Research?

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond