-

Nieuwe btw-regels e-commerce: actiepunten voor ondernemers

Op 1 juli 2021 treden de nieuwe e-commerce btw-regels in werking voor cross border leveringen aan particulieren. Wat verandert er voor bedrijven en ondernemers?

De regelgeving tot 1 juli 2021 is als volgt: als een ondernemer vanuit Nederland goederen levert aan een particulier in een ander EU-land en daarbij zorgdraagt voor de aflevering van dat goed, is deze levering op basis van de huidige regels in beginsel belast met Nederlandse (21% of 9%) btw.

Omzetdrempel

Dit is anders als een ondernemer in een kalenderjaar een bepaalde omzetdrempel voor leveringen naar particulieren in een ander EU-land heeft overschreden. Wanneer deze drempel is overschreden dient het btw-tarief van dat EU-land in rekening te worden gebracht. In België is deze drempel bijvoorbeeld € 35.000. Dus als een Nederlandse ondernemer in het lopende of voorgaande kalenderjaar voor in totaal meer dan € 35.000 heeft geleverd aan particulieren in België, zijn de leveringen vanaf dat moment niet meer belast met Nederlandse btw, maar met Belgische btw. Let op dat deze drempel per EU-land verschillend is.

Het overschrijden van de drempel heeft verder als gevolg dat in het andere EU-land een btw-nummer moet worden aangevraagd en periodiek een btw-aangifte moet worden ingediend.

Controle naleving huidige regelgeving

Momenteel is het dus belangrijk om bij te houden of voor een bepaald EU-land de omzetdrempel wordt overschreden en zo ja, om dan in dat EU-land een btw-nummer aan te vragen en het lokale btw-tarief in rekening te brengen. 

Naheffing

De Belgische Belastingdienst doet op dit moment steeds meer onderzoek naar Nederlandse e-commerce bedrijven die in België goederen verkopen en bezorgen aan particulieren. Als blijkt dat de drempel is overschreden en niet het Belgische btw-tarief is berekend, zal de Belgische Belastingdienst de verschuldigde btw naheffen, inclusief een boete van 20% en rente van meer dan 9%.

Vanwege onder andere de onderzoeken van de Belgische Belastingdienst is het goed om na te gaan of de voorgaande regels tot 1 juli 2021 goed zijn/worden uitgevoerd en of verbeteringen nodig zijn. 

Nieuwe e-commerce btw-regels per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 vervalt de omzetdrempel per specifiek EU-land. Dit betekent dat de e-commerceleveringen aan particulieren in andere EU-landen vanaf dat moment altijd belast zijn met het btw-tarief van het EU-land van aankomst van de goederen. Ondernemers die jaarlijks voor minder dan € 10.000 leveren naar andere EU-landen, kunnen met Nederlandse btw blijven factureren.

Gebruik OSS-regeling

Als vereenvoudiging bieden de nieuwe btw-regels de mogelijkheid om de verschuldigde btw uit andere EU-landen te betalen aan de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst zal vervolgens de verschuldigde btw doorbetalen aan de betrokken EU-landen. Hiervoor moet een aparte btw-aangifte worden ingediend via de zogenoemde One-Stop-Shop-regeling (OSS). Het blijft echter ook mogelijk om de btw uit het andere EU-land te betalen via een lokale btw-registratie.

Als een ondernemer btw-aangifte doet via de OSS-regeling heeft dat als bijkomend voordeel dat niet langer hoeft te worden voldaan aan de factuurvereisten van het EU-land waar de goederen worden afgeleverd maar volstaan kan worden met toepassing van de Nederlandse factuurvereisten.

Let verder op dat via de OSS-regeling geen buitenlandse btw kan worden teruggevraagd. Deze btw moet worden teruggevraagd via een apart teruggaafverzoek, dat ingediend kan worden via het portaal van de Nederlandse Belastingdienst.

Actuele status invoering regelgeving

Als gevolg van uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst was nog onduidelijk of Nederland de nieuwe btw-regels wel per 1 juli 2021 kon invoeren.

Op 19 januari jl. is duidelijk geworden dat de nieuwe btw-regels toch per 1 juli 2021 geïmplementeerd kunnen worden. Dit wel middels het gebruik van een zogenaamd “noodspoor”. Dit noodspoor brengt wel een aantal risico’s met zich mee, namelijk fouten bij de verwerking van gegevens, langere doorlooptijden voor aanmeldingen in het systeem en onvolledige uitwisseling van informatie met andere EU-landen. Belangrijk is dan ook om per 1 juli 2021 goed te controleren of alle gegevens juist worden aangegeven en verwerkt.

Ook is op dit moment nog niet duidelijk per wanneer een ondernemer zich aan kan melden voor de OSS-regeling.

Actiepunten

Hoewel de invoering van de nieuwe btw-regels nog enkele maanden duurt, doen ondernemers er verstandig aan om nu al actie te ondernemen. Dit onder andere middels de volgende actiepunten:

  • breng in kaart naar welke EU-landen goederen worden geleverd aan particulieren en welke btw-tarieven daar van toepassing zijn;
  • maak aanpassingen in ERP-systemen en bedrijfsprocessen (administratie en facturering). Zorg bijvoorbeeld zorg dat in een webshop altijd de juiste prijs inclusief btw wordt getoond op basis van de locatie of ingevoerde adresgegevens van de afnemer;
  • indien gewenst en wanneer mogelijk zorg voor een tijdige aanmelding voor de OSS-regeling; en
  • blijf de ontwikkelingen rondom de nieuwe regels de komende maanden op de voet volgen zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Over de auteur: Joris van Wamelen is Senior tax consultant bij HVK Stevens.

 

Deel dit bericht

9 Reacties

Rick

En hoe werkt als je via bol.com voornamelijk naar België verkoopt en verstuurd? Geldt deze regel dan ook of ben je hoe dan ook in samenwerking met bol.com (aangezien zij ook betalen)?

Rick

Ik lees vooral binnen EU / tussen EU landen. Geldt dit ook wanneer je bedrijf geregistreerd is in de UK (buiten EU) en producten aan EU landen verkoopt?

bert

Rick, ik mag toch hopen dat Bol dit regelt, dit is juist resultaat van lobbywerk Amazon, Bol en cornuiten, door hun schaal kunnen ze klik-klaar oplossingen bieden voor correcte BTW afhandeling en zo kunnen ze kleine spelers of uitschakelen of hulpslaaf maken.

Martin

Qua prijzen indien er verschillende BTW tarieven per land gelden zal een bol dit automatisch doen, net zoals Amazon. Maar btw aangifte staat Bol helemaal buiten, dat moet je als ondernemer zelf doen. En moet je dus zelf goed inrichten in administratie en goed aangeven om dit soort behoorlijke boetes te vermijden.

Bol laat de externe verkoper ook een btw factuur naar de klant sturen, doen ze zelf niet. Bol incasseert betalingen kopers en betaalt externe verkopers uit, met inhouding van fee, verzendzegels en andere eventuele kosten.

Jaap Krijgsman - Alca Fashion

Sellers op Amazon, herkennen jullie dit?

Als gemotiveerd en gedreven platform ondernemer heb je alles netjes geregeld op Amazon.
Je verkoopt jouw producten in steeds meer landen, de omzet groeit, VAT en BTW nummers van Europese landen zijn keurig aangevraagd, je voldoet aan alle belastingregels.

Je bent overtuigd dat je goed ondersteund wordt door de juiste data van Amazon en de kennis van Avalara.

Kortom: je denkt jouw administratie, en de ‘online selling compliance check’ goed op orde te hebben!

Totdat…oei..probleem!

Je plots een mail krijgt van de belastingdienst voor de ‘online selling compliance check’…
Je héél veel tijd kwijt bent met het beantwoorden van allerlei vragen van de belastingdienst…
Er geen compleet inzicht blijkt te zijn van de benodigde data van Amazon…
Je beseft dat er een VAT CONTROL FRAME WORK mist…
De gewenste ondersteuning van Avalara achterwege blijft…
En je uiteindelijk een forse boete moet betalen en een tijd lang jouw producten niet meer kan verkopen op Amazon.…
En dat overkomt je dan ‘zo maar’ terwijl je voor jezelf toch zeker wist de zaken allemaal goed voor elkaar te hebben! Dit probleem overkwam ons

Was dit te voorkomen ?
en….als jou dit helaas is overkomen, wat is dan de juiste oplossing?

Voor ons was het op dat moment helaas te laat, maar we hebben lang gezocht naar oplossingen en voor de komende controles hebben we een perfect reddingsmiddel en antwoord gevonden, namelijk: Marketphase!

https://www.marketphase.tax/nl/

Joris van Wamelen - HVK Stevens

Ook leveringen door een externe verkoper via Bol.com vallen onder de bovengenoemde btw-regels. Tenzij een verkoper zijn producten verkoopt aan Bol.com en Bol.com vervolgens de producten doorverkoopt.

Hierbij klopt het wat Martin zegt dat een (externe) verkoper via Bol.com zelf verantwoordelijk blijft voor het indienen van btw-aangiften. In dit kader zal dan ook zelf beoordeeld moeten worden of de verkopen op basis van de btw-regels in Nederland of een ander EU-land aangegeven moeten worden in de btw-aangifte.

Marcel (WebwinkelKeur) - WebwinkelKeur

Tegelijk met de drempelbedragen worden er ook nieuwe BTW regels voor platformen ingevoerd, bekend onder de naam “platformfictie”.

Platformen krijgen dus onder de nieuwe regelgeving veel meer verantwoordelijkheid en worden ook verantwoordelijk voor de BTW afdracht.

Joris van Wamelen - HVK Stevens

Terechte opmerking Marcel, ter aanvulling merk ik daarbij wel op dat de “platformfictie” uitsluitend van toepassing is voor verkopen gefaciliteerd door een (online) verkoopplatform in de volgende twee situaties:

(1) verkopen aan particulieren in de EU, waarbij de goederen vanuit een non-EU-land worden vervoerd naar de EU en de intrinsieke waarde van de totale zending niet meer bedraagt dan EUR 150; en

(2) verkopen aan particulieren in de EU, door een niet in de EU gevestigde ondernemer die de goederen vanuit een EU-land naar de particulieren vervoerd.

Indien de platformfictie van toepassing is wordt de ondernemer geacht de producten te leveren aan het verkoopplatform (B-2-B levering) en vervolgens levert het verkoopplatform aan de particulier (B-2-C levering). Hierdoor is het verkoopplatform uiteindelijk verantwoordelijk voor de afdracht van de btw over de verkopen in de twee bovengenoemde situaties.

Lucky Boll - Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies

Naast de platformen waar over wordt gesproken is bijvoorbeeld ook adverteren op social media een belangrijk punt om rekening mee te houden. Facebook zit bijvoorbeeld in Ierland, waar de inkoopfactuur dan ook vandaan komt. Hier mag je de verleggingsregeling toepassen onder een aantal voorwaarden die hier worden beschreven:

https://sanacount.nl/nieuws/btw-en-inkoopfactuur-uit-het-buitenland/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond