-

Nieuwe technologie in stedelijke leefomgevingen

De stad van de toekomst wordt een platform waar fysieke zaken als gebouwen en wegen en digitale dingen zoals sensoren, iBeacons, slimme meters en apps naadloos geïntegreerd zijn. Dat staat in het laatste rapport in het vierluik over Internet of Things van Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) van Sogeti.

De Spaanse stadsarchitect Vicente Guallart is duidelijk: internet heeft onze levens veranderd, maar niet onze steden. Nog niet. Maar steden vol met de nieuwe snufjes kunnen op afroep worden besteld (City-in-a-Box), al het doen en laten in de stad kan tot in detail worden geanalyseerd en verbeterd (Senseable City) en steden kunnen dankzij een softwareplatform met functies in de fysieke stad dat versneld realiseren.

We leven in ‘the Decade of Smart’, die in 2010 werd aangekondigd door IBM CEO Sam Palmisano. Slimme huizen, slim verkeer, slimme winkels, slimme energie: alles wordt dit decennium slim dankzij technologie. Met evenveel recht kunnen we zeggen: ‘Dit is het decennium van SMACT: Social, Mobile, Analytics, Cloud en connected Things.’ Smart en smact mogen beide de eretitel ‘the Decade of’ dragen. Smart doet dat vanuit het oogpunt van ambitie en doelen en smact vanuit de technologische mogelijkheden en werking.

Alles en iedereen verbonden aan het internet heeft duidelijke gevolgen voor verkeer, logistiek, veiligheid, gezondheidszorg, (parkeer-)meters, voedsel, beheer van de stad, winkels, toerisme en het contact met de overheid. Volgens de auteurs van het rapport zorgt de integratie van vijf basistechnologieën SMACT dan ook voor een versnelling in de stedelijke ontwikkeling.

Smarter Cities oftewel slimme steden zijn er in veel verschillende smaken. In Nederland begint er consensus te ontstaan over de vormen van slimheid die in een stad gewenst zijn. Stedenlink, de minister van Economische Zaken, de G4 en de G32 grote steden en gemeenten hebben in maart 2013 het Convenant Smarter Cities ondertekend met als focus de Digitale Steden Agenda.

De trendvolgers van Sogeti onderscheiden een drietal steden:

Cities-in-a-Box
Volledig nieuwe steden die vol zitten met de nieuwste snufjes. Ontwikkeld in samenwerking met technologiebedrijven en op afroep waar gewenst copy-paste gebouwd. Vooral gericht op efficiënte omgang met energie, milieu en veiligheid. Omdat geen rekening gehouden hoeft te worden met bestaande infrastructuren, kunnen de ontwerpers echt uitpakken met technologie.

Senseable Cities
Steden (met name bestaande) vol met sensoren, waar alles draait om de data analytics. Nieuwe inzichten uit (big) data moeten leiden tot beleidsaanpassingen. Centraal staat de vertaling van al wat fysiek in de stad gebeurt in virtuele visualisaties. Het concept komt van mit Senseable Lab, waarvan Carlo Ratti de geestelijk vader is.

Cities-as-a-Platform
Steden (zowel nieuwe als bestaande) als een cyberfysiek platform waar de digitale en de fysieke infrastructuur als één geheel worden gezien. Er moet nog veel ontdekt worden over hoe we virtueel en fysiek willen samenbrengen. Burgers en empowered gedrag spelen een belangrijke rol, maar ook de technische (on)mogelijkheden.

De stad met een digitale huid biedt volgens de samenstellers van het rapport dan ook volop kansen en mogelijkheden op elk denkbaar terrein. De stad als platform vormt de inspiratie en voorwaarde om dat te realiseren. Digitale platforms beschikken al langer over zo’n digitale huid. Wie online boodschappen doet, krijgt aanbiedingen op basis van koop- en clickgedrag en zijn persoonlijke profiel. De oude laptop is senseable en actionable tegelijk. Het Internet of Things, de pervasieve digitalisering van de stad, inclusief de bijbehorende analytics, sociale media en iBeacon smartphones brengen die mogelijkheid nu ook naar de stad.

Dit rapport over de mogelijkheden van slimme leef- en woonomgevingen is het laatste in de reeks van vier ‘Internet of Things’-rapporten die VINT afgelopen jaar heeft gelanceerd. In het najaar van 2013 kwam het eerste rapport uit met de titel ‘Things – Internet of Business Opportunities’. Begin dit jaar lanceerde VINT het rapport ‘Empathic Things’ over internet in, om en aan het lichaam. Het derde rapport ‘De Vierde Industriële Revolutie staat in het teken van de integratie van fabrieksautomatisering en informatietechnologie.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond