-

Zo optimaliseer je je fulfillmentbeleid

Nu de consument om steeds snellere levertijden vraagt, is het noodzakelijk processen binnen fulfillment te optimaliseren. Onder andere de handelingssnelheid is een bepalende factor in het al dan niet kunnen reduceren van de kosten. Het whitepaper van Kardex Remstar behandelt de volgens hen nodigde aandachtsgebieden waarmee het fulfillmentbeleid klaar is voor de toekomst.

Stap 1 – Indelen van voorraad
Hoe de voorraad wordt gecategoriseerd, is afhankelijk van vele factoren als het type en de grootte van producten. Op het hoogste niveau moet voorraad worden ingedeeld op samenstellingsgrootte – bijvoorbeeld pallet versus item – en de snelheid waarmee de voorraad wordt verhandeld. Optimalisatie in zijn sterkste vorm zal niet plaatsvinden op niveau van de SKU maar de categorische. Gevat in de bekende tachtig-twintig regel geldt ook in dit geval dat tachtig procent van de handelingen benodigd zijn voor twintig procent van de in huis zijnde voorraad. Hoewel de meeste organisaties zich tijdens het proces van optimaliseren focussen op deze twintig procent aan fastmovers is een enorme slag te slaan binnen de overige tachtig procent. De veelal vergeten tachtig procent beslaat niet alleen een aanzienlijk vloeroppervlakte maar vragen ook om arbeid.

fulfillment-optimaliserenStap 2 – Stem voorraad af op technologie
Zoals in voorgaande stap duidelijk werd worden lang niet alle producten in voorraad gelijk behandeld. Ze variëren onder andere in grootte, gewicht en populariteit. Voor ieder type zijn verschillende technieken voor effectieve opslag met bijbehorende verschillende kenmerken. Voordelen worden gevonden op het gebied van benodigde ruimte, mogelijkheid tot uitbreiding en de mate van productiviteit, accuraatheid en beheer.

Stap 3 – Reduceer kosten door te automatiseren
Automatisering van opslag en order picking kan een belangrijke volgde stap zijn in de optimalisatie van de fulfillment. Zoals vermeld onder de eerste stap wordt de focus veelal gelegd op het reduceren van de kosten in de afhandeling van fast movers. Dit terwijl met automatisering aanzienlijke reductie van tijd, benodigde arbeid en bijbehorende kosten kan worden bewerkstelligd. De volgende voordelen kunnen worden behaald met automatisering van processen:

Productiviteit – Verhoogt de snelheid van order picking tot wel zeshonderd procent en vermindert de benodigde menselijke handelingen en bijbehorende kosten.
Ruimte – Maakt dertig tot vijfentachtig procent aan vloeroppervlakte vrij door de verticale ruimte optimaler in te zetten.
Snelheid – Vermindert de benodigde doorvoertijd.
Accuraatheid – Vermindert het aantal gemaakte fouten en doet het accuraatheidspercentage oplopen tot negenennegentig procent.
Informatie – Verhoogt de kwaliteit van voorraadinformatie.

Stap 4 – Bepaal plaatsing voorraad
Van grote waarde voor de plaatsing van voorraad kan de combinatie van verschillende variabelen zijn. Te denken valt aan de benodigde technologie voor de orderpicking, aan elkaar gerelateerde items, grootte en gewicht van items. De indeling wordt gemaakt aan de hand van een grote hoeveelheid data. Allereerst dient iedere SKU te worden voorzien van de juiste orderpickingtechnologie gecategoriseerd op de frequentie van verwerken. Fastmovers worden geplaatst op de meest bereikbare plaatsen.

Stap 5 – Verminder de benodigde arbeid
Nu de voorraad onder de vorige stap efficienter is ingedeeld, is het tijd te kijken naar alternatieve methoden. Enkele voorbeelden:

fulfillment-optimaliseren1Batchpicking – Groepeer orders in kleine batches van vier tot twaalf orders. Geautomatiseerd worden items gegroepeerd samengesteld. In plaats van items per order te verzamelen worden items uit andere orders geselecteerd ter reductie van de benodigde tijd.

Zone picking – De opslagruimte wordt onderverdeeld in meerdere secties of zones. De zones worden toegewezen aan order pickers. Het onderscheid maakt het bijvoorbeeld mogelijk op de ene locatie geautomatiseerd te werken en op een andere handmatig.

Met bovenstaande stappen wordt ingezet op de optimalisatie van de fulfillment binnen uw organisatie. Verdere aandachtsgebieden en aanvullende informatie is te vinden in het te downloaden whitepaper.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond