-

Moeizame wet- en regelgeving vertraagt groei Europese startups

In 2021 werd het ene na het andere financieringsrecord gebroken. En in 2020 lag het groeipercentage van Europese unicorns op 400%. Nu worden Europese startups echter geconfronteerd met een uitdagender economisch klimaat. Veel van hen zien zich daardoor gedwongen om moeilijke beslissingen te nemen.

Volgens recent onderzoek onder zo’n 200 van de snelst groeiende startups en scaleups van Europa denkt slechts 20 procent van deze bedrijven dat Europa de komende vijf jaar wereldleider in technologie zal zijn. Minder dan de helft is optimistisch over hun groeikansen op de korte termijn.

Op het eerste gezicht zou je denken dat dit het gevolg is van de macro-economische situatie. Maar als je iets dieper graaft, blijkt dat de wet- en regelgeving een belangrijke reden is waarom startups pessimistischer zijn.

Hoge eisen voor startende bedrijven

Voor jonge bedrijven zonder omvangrijke juridische afdeling is het overweldigend om sommige complexe wet- en regelgeving te doorgronden. Dat is al helemaal het geval als de desbetreffende richtlijnen zijn ontwikkeld voor grotere ondernemingen die wel beschikken over de middelen om makkelijker aan eisen te voldoen. Onder startups leeft dan ook het vermoeden dat grote ondernemingen hoger op de prioriteitenlijst van beleidsmakers staan.

Enorm veel geld en tijd van Europese startups wordt nu besteed aan de ontwikkeling van juridische infrastructuur en processen in plaats van aan het bouwen van innovatieve producten en diensten. Ruim de helft van de ondervraagde startups geeft aan dat de tijd die zij besteden aan compliance het grootste obstakel vormt voor hun groei. Één op de drie zegt te overwegen om hun bedrijfsactiviteiten in een andere regio op te zetten. In het huidige economische klimaat kan zware regelgeving zelfs hun voortbestaan bedreigen.

Gelukkig zijn er makkelijk uit te voeren oplossingen voor dit probleem. Het digitaliseren van meer overheidsdiensten, wat nu al in de Baltische Staten gebeurt op grote schaal, zou een prima eerste stap zijn om startups te helpen hun zaken sneller en efficiënter op orde te krijgen.

Beleidsmakers kunnen helpen dit te verbeteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opzetten van centrale loketten en stroomlijnen en verduidelijken van alles wat nodig is voor overeenstemming met wet- en regelgeving. Beleidsmakers kunnen daarnaast een test ontwerpen zoals de bestaande test voor Europese mkb-organisaties voor een kosten-batenanalyse en post-implementatie evaluatie van nieuwe beleidsregels voor internetbedrijven.

Kansen voor regelgeving om innovatie te stimuleren

Het tweede probleem dat uit het onderzoek naar voren komt is complexer. De vraag hoe regelgevingskaders kunnen worden ontwikkelt die technologische innovatie bevorderen, vraagt dringend om aandacht.

Als technologiebedrijf met wortels in Europa hebben we gezien hoe slimme regelgeving infrastructuur kan bieden voor bedrijven om op verder te bouwen. De bedrijven waarmee we spraken wezen op de positieve bijdrage van PSD2. Deze EU-wetgeving voor betalingsverkeer bood een helder en sectorspecifiek regelgevingskader. Het is dan ook geen toeval dat zoveel Europese fintech-bedrijven deel uitmaken van de wereldtop.

We weten dat beleidsmakers regelgeving willen inzetten om innovatie te bevorderen. De snelst groeiende internetbedrijven van Europa vertellen ons echter dat ze daar in de praktijk nog weinig van zien. Zij delen een diepgeworteld vermoeden dat beleidsmakers de realiteit van startups onvoldoende begrijpen.

Meer interactie tussen startups en beleidsmakers is een deel van de oplossing

Voortbouwend op bestaande initiatieven zoals het Start Up Village Forum van de EU zouden startups regelmatig moeten worden gepolst om hun zorgen, pijnpunten en inzichten onder de aandacht te brengen van beleidsmakers. Achterhalen welke sectoren prioriteit moeten krijgen en hoe beleid in de sporen kan treden van succesvolle regelgevingskaders zoals PSD2 is alleen mogelijk met nauwgezet onderling overleg.

Scale Up Europe, de Startup Nation Standard en de ontwikkeling van een nieuwe Europese Innovatieagenda door de Europese Commissie tonen dat er geen gebrek is aan initiatieven bedoeld om startups te helpen. Het realiseren en verenigen van deze initiatieven zou een topprioriteit moeten zijn voor beleidsmakers. Al helemaal met het oog op het verslechterende economische klimaat. Een centraal aanspreekpunt, zoals een Commissaris voor Digitaal Ondernemerschap, kan hier een essentiële rol in spelen.

Het Europese technologische ecosysteem heeft nog altijd een hoop te bieden: een breed scala aan talent, een rijkdom aan topuniversiteiten en een gunstige geografische ligging worden stuk voor stuk door startups genoemd. Als deze worden gecombineerd met behulpzame, efficiëntere en soepele regelgeving zijn de mooie vooruitzichten voor de Europese technologiesector moeilijk te ontkennen.

Over de auteur: Margreet Brenkman is Head of Northern Europe bij Stripe.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen je vakgebied? Volg Emerce dan ook op social: LinkedIn, Twitter en Facebook.

Deel dit bericht

1 Reactie

Max Dahmen

Beste Margreet Brenkman,

Ik ben Max Dahmen. Ik werk in een groepje aan een schoolproject (het profielwerkstuk). We zijn een groepje van 5 leerlingen uit 6VWO van het Goois Lyceum Bussum en wij zouden graag een een interview willen houden over de invloed van:
een impact-ID
de collaboration tool trident
programma ruler

We zouden dit interview graag met 2 personen (inclusief mij) in het echt, online of schriftelijk willen houden en zal ongeveer 30 minuten van uw tijd kosten, maar u ons er wel ontzettend mee helpen.

Wat is een impact ID?
Een Impact ID is een online identificatie voor ondernemers
(die betrekking hebben tot personalized health en people flows (mobiliteit)). De Impact ID wordt opgesteld door middel van een vragenlijst (deze vragenlijst gaan wij voor ons profielwerkstuk opstellen, maar omdat te kunnen doen moeten we eerst een inschatting maken van de waarde ervan voor ondernemingen (zoals Lava)
Er wordt door middel van de vragenlijst een complete identificatie opgesteld waarop investeerders en andere belangrijke partijen overzichtelijk de gegevens van de onderneming kunnen zien. ​Het doel is om een identificatie van de onderneming op te stellen, die potentiële investeerders de gegevens kunnen inzien.

Het Impact ID kan je vergelijken met Google Maps. Bij Google Maps is het Impact ID je locatie, je vervoermiddel, de tijd, de drukte op de weg en andere factoren die van invloed zijn op hoe de persoon van punt A naar B gaat. In deze context zou het Impact ID kunnen worden ​gezien als de impact die het bedrijf heeft. ​Ik
snap het niet. Beter uitleggen hoe een impact ID bepaalt wordt. Is dat misschien op grond van het product en de markt???

Wat is de collaboration tool trident (hoofdletters)
Trident moet een vertrouwd en veilig communicatieplatform worden voor betere communicatie tussen verschillende partijen zoals ondernemers, investeerders, wetenschappers etc.

Het doel is om continu innovatieve ondernemers samen te brengen met andere partijen zodat die samen oplossingen met maatschappelijke en economische impact sneller en beter op de markt kunnen brengen.

Dit is een manier waarop ondernemers samen met anderen kunnen brainstormen of vergaderen op een nieuwe manier. Het doel is dat de kennis die mensen hebben in een bepaalde sector op deze manier makkelijk gedeeld kan worden om ondernemers te helpen.
(Maar het belang van een biotech bedrijf is mn investeerders)

Wat is de programma ruler (bestaat nog niet)
Als ondernemer krijg je veel te maken met de wet. Er zijn veel regels gebonden aan nieuwe producten. Dit kan voor een beginnende ondernemer verwarrend zijn. Het programma Ruler maakt een overzicht van alle regels die voor jou relevant zijn. Hierin kan je meteen
zijn of je overal aan voldoet.

Deze tools zouden allemaal van invloed zijn op personalized health en aangezien LAVA Therapeutics ook een bedrijf is dat zich bezighoudt met gezondheid zijn jullie een uitermate geschikt bedrijf om te interviewen. Uiteraard zullen wij u beter uitleggen wat
deze onderwerpen allemaal inhouden (en wat precies de bedoeling is van dit platform en deze tools is) als u mee wilt doen aan het interview.

Voorbeelden van vragen:
Heeft u het gevoel dat het brengen van uw product/dienst naar de markt momenteel inefficient verloopt? Waar ligt dat aan?
Was het duidelijk aan welke kwaliteitseisen u moet voldoen? Dus bijvoorbeeld omdat het product aan wetgeving moest voldoen?
Is het duidelijk en gemakkelijk te vinden welke papieren (denk aan patenten) er nodig zijn om uw product op de markt te brengen?
Heeft u samengewerkt met investeerders?
Hoe heeft u deze gevonden
Hoe heeft u deze overtuigd om te investeren
Zijn er extra regels die grote spelers in de markt waarop uw onderneming aanwezig is zelf invoeren?
Waarom zou u wel of niet behoefte hebben aan een impact ID.
Kon u met ondernemers met vergelijkbare ideeën brainstormen en samenwerken om uw idee nog meer kracht te geven
Hoe heeft u uw idee gecommuniceerd met andere wetenschappers? Hoe heb je het idee vormgegeven.
Is het voor u als ondernemer makkelijk om deel te nemen in verschillende events die het succes van de onderneming kunnen bevorderen? BIjvoorbeeld conferenties over dezelfde onderwerpen.
(Indien er aan events is meegedaan) Is het duidelijk aan (eventueel) welke extra eisen moet worden voldaan om aan zulke events te kunnen meedoen?
Zou u behoefte hebben aan een systeem zoals Trident? Waarom wel of niet?

Uit dit interview gaan wij uw antwoorden gebruiken om de waarde van het impact ID, de collaboration tool trident en het programma ruler te bepalen.

We willen dit interview gebruiken om te begrijpen of een communicatieplatform (met de impact ID, de collaboration tool Trident en het programma Ruler) voor uw bedrijf van waarde zou kunnen zijn, en hoe u nu op de hoogte bent van potentiële investeerders en wetgeving.

We zouden graag een afspraak maken om ergens in de komende 2 weken het interview af te leggen. Graag horen we of u daarvoor tijd heeft.

Met vriendelijke groeten,
Max Dahmen
en de rest van het team (Tom, Jasper, Maas en Kaj)

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond