Welke AI-technieken zijn er en hoe werken ze?

Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) lijkt alom aanwezig, maar wat houdt dit vakgebied in? In deze whitepaper van Deloitte Consulting wordt ingegaan welke AI-technieken er zijn en hoe deze werken.

De whitepaper in het kort

De whitepaper is opgedeeld in vijf hoofdstukken. Na het lezen van deze whitepaper ben je volledig op de hoogte van wat er speelt binnen AI en hoe je AI kan toepassen binnen je bedrijf. De opbouw is als volgt:

 1. De meest gebruikte terminologieën, technieken en toepassingen.
 2. De verschillende AI-technieken en hoe je deze toepast.
 3. Vijf toepassingen van AI in de praktijk.
 4. De vijf trending technologieën binnen AI.
 5. De mogelijkheden van AI voor de toekomst.
Kunstmatige intelligentie: De stand van zaken

In het eerste hoofdstuk van deze whitepaper wordt ingegaan op de meest gebruikte terminologieën binnen AI. De definitie van AI is heel erg breed, dit is een probleem maar biedt daarentegen ook mogelijkheden. Aan het begin van het hoofdstuk wordt ingezoomd op de verschillende definities van het begrip kunstmatige intelligentie (AI). Vervolgens worden de meeste voorkomende technieken en toepassingen beschreven.

Het toepassingsbereik van vijf verschillende AI-technieken

In het tweede hoofdstuk worden vijf meest voorkomende AI-technieken beschreven. De volgende technieken worden behandeld:

 • Heuristics
 • Support Vector Machines
 • Neurale netwerken
 • Het Markov beslissingsproces
 • Natuurlijke taalverwerking

Per techniek wordt eerst kort ingegaan op de definitie  vervolgens wordt beschreven hoe de techniek in zijn werk gaat. Dit wordt gedaan met behulp van visuele weergaves.

Vijf toepassingen van AI in de praktijk

In het derde hoofdstuk van deze whitepaper wordt ingezoomd op vijf toepassingen waarvan wordt verwacht dat deze in de komende jaren een sterke groeicurve gaan maken. De volgende toepassingen worden behandeld:

 1. Beeldherkenning
 2. Spraakherkenning
 3. Vertaling
 4. Q&A (vraag en antwoord)
 5. Games
Vijf technologieën die grote stappen zetten in AI

De technologische ontwikkelingen binnen AI volgen elkaar in rap tempo op. Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de mate waarin AI toegepast kan en gaat worden. Het maakt kunstmatige intelligentie bovendien toegankelijker en hiermee neemt de vraag naar AI-oplossingen toe. De belangrijkste vijf groeifactoren binnen AI zijn:

 1. De opkomst van de Cloud
 2. Het verzamelen van Big Data
 3. Applicatieprogramma- interfaces (API’s)
 4. Open source (het delen van AI-algoritmes)
 5. Internet of Things (IoT) & Standaardisatie
De mogelijkheden van AI voor de toekomst

In het vijfde en laatste deel van dit document wordt ingegaan op de voordelen van AI voor bedrijven. Hiervoor zijn vijf voorbeelden uit verschillende industrieën uitgewerkt:

 • Gezondheidszorg: AI in diagnose en behandeling van ziekten.
 • Fashion: AI in modeontwerp en interactie met klanten.
 • Data security: AI in cybercrime en fraudedetectie.
 • Advertising: AI in gepersonaliseerde advertenties.
 • Transport en opslag: AI in logistiek en tijdige levering.
Over de auteurs

Co-auteurs

 • Titus Sloet tot Everlo & Hicham el Bouazzaoui (Hoofdstuk 2)
 • Carmen Wolvius en Sjors Broersen (Hoofdstuk 3)
 • Johan van der Veen en Thomas Heeneman (Hoofdstuk 4)
 • Joanne Lijbers, Carmen Wolvius en Hicham El Bouazzaoui (Hoofdstuk 5)
Inhoudsopgave
 • Stand van zaken, terminologie, technieken en toepassingen
 • Verschillende AI-technieken: welke zijn er en hoe werken ze?
 • Vijf toepassingen van AI nader bekeken
 • Vijf technologieën die grote stappen zetten in AI
 • De mogelijkheden van AI voor de toekomst
 • Auteurs
 • Bronnen
Log in of meld je gratis aan om deze whitepaper te downloaden

Naser Bakhshi