Hoe ziet mensgerichte AI eruit?

Wat is de invloed van Artificial Intelligence (AI) op de mens? En hoe ziet mensgerichte AI eruit? Deze whitepaper beschrijft de visie van Microsoft op de toekomstige rol van kunstmatige intelligentie, de invloed hiervan op de arbeidsmarkt en welke uitdagingen AI met zich meebrengt.

Wat kan je van deze whitepaper verwachten

In deze whitepaper van Microsoft vertellen Brad Smith (President en Chief Legal Officer) en Harry Schum (Executive Vice President, Artificial Intelligence en Onderzoek) hun visie op:

 • De toekomst van kunstmatige intelligentie.
 • Principes, beleid en wetten voor verantwoord gebruik van AI.
 • De invloed van AI op de arbeidsmarkt.
AI & Microsoft

In het eerste hoofdstuk van deze whitepaper wordt ingegaan op hoe artificial intelligence (AI) zich de laatste jaren heeft ontwikkeld, wat de visie van Microsoft is op de ontwikkeling van AI is en wat de AI-aanpak van Microsoft zelf is.

In dit hoofdstuk worden een aantal praktijkvoorbeelden beschreven van hoe Microsoft AI in de praktijk heeft toegepast in samenwerkingen met verschillende onderzoekers en universiteiten. Lees in de whitepaper hoe AI is toegepast voor gebruik in de gezondheidszorg en welke voordelen dit biedt.

Ook heeft Microsoft recentelijk een iOS app ‘’Seeing AI’’ ontwikkeld die slechtzienden en blinde mensen helpt bij het navigeren. Daarnaast kan AI ook worden toegepast in de landbouw, lees in de whitepaper hoe Microsoft dit in het ‘’Farmbeats’’ project heeft aangepakt.

Verantwoord gebruik van AI

In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op hoe je AI-technologie op een verantwoorde manier inzet. De whitepaper gaat in op:

 • Wat de ethische en maatschappelijke implicaties van AI zijn.
 • Het ontwikkelen van beleid en wetgeving voor het inzetten van kunstmatige intelligentie.
 • Het belang van het voeren van een open discussie tussen overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en non profit organisaties over het inzetten van AI en het delen van succesverhalen.
De invloed van AI op de arbeidsmarkt

Het derde hoofdstuk gaat in op de vraag ‘’Wat is de invloed van technologische vooruitgang op de arbeidsmarkt en de manier waarop functies worden uitgeoefend?’’ en wordt er ingegaan op de veranderende relatie tussen werkgever en werknemer.

Een opvallende trend is de opkomst van de on-demand economie. In de whitepaper worden de belangrijkste voordelen en nadelen van de in-demand economie beschreven. In de laatste twee paragrafen van het derde hoofdstuk worden beschreven hoe je werknemers kunt voorbereiden op de veranderende arbeidsmarkt en hoe je als bedrijf kunt inspelen op de veranderende werknemersbehoeften.

Mensgerichte AI

Om het potentieel van kunstmatige intelligentie optimaal te kunnen benutten is een mensgerichte benadering een belangrijke vereiste. Het idee is niet om mensen te vervangen door machines, maar om menselijke capaciteiten aan te vullen met AI-capaciteiten, zoals het verwerken van grote hoeveelheden data, het maken van data-analyses en het herkennen van patronen in data. Hierdoor ontstaan mensgerichte AI.

Inhoud

Voorwoord
The future computed
Hoofdstuk 1: De toekomst van kunstmatige intelligentie (AI)

 • AI: De aanpak van Microsoft
 • Het potentieel van AI
 • De uitdagingen van AI

Hoofdstuk 2: Het verantwoord inzetten van AI

 • Ethische en maatschappelijke implicaties
 • Ontwikkeling van beleid en wetgeving voor AI
 • Het delen van praktijkvoorbeelden en best practices

Hoofdstuk 3: AI en de toekomst van banen en werk

 • De impact van technologie op de arbeidsmarkt
 • Hoe de arbeidsmarkt zich gaat ontwikkelen met AI
 • Je medewerkers voorbereiden op de veranderende arbeidsmarkt
 • Inspelen op de veranderende behoeften van je werknemers
 • Het belang van samenwerken

Conclusie
Eindnoten

Log in of meld je gratis aan om deze whitepaper te downloaden

Ellen Akkerman