Download

Download
0
4.8k

Vijf stappen voor optimaal digitaal klantcontact

Consumenten verwachten gepersonaliseerde online journey en en digitaal klantcontact. Het is belangrijk om te weten in welke contactkanalen wel en niet geïnvesteerd moet worden om de klantbeleving hierop af te stemmen.

In deze whitepaper worden dieper ingegaan op:

  • De verschillende digitale contactkanalen en de relevantie voor je contactstrategie.
  • Hoe andere bedrijven klantgericht klantcontact toepassen in de praktijk.
  • Het potentieel dat optimaal digitaal klantcontact je kan bieden.
De juiste contactkanalen kiezen

Veel bedrijven nemen de eerste stap door te investeren in een reeks contactkanalen. Maar leveren deze contactkanalen de gepersonaliseerde ervaring die bezoekers verwachten?

Bedrijven kiezen er vaak voor om alle kanalen aan te bieden voor alle soorten websitebezoekers, ongeacht hun aankoopintentie of fase in het aankoopproces. Bij deze strategie is de kans op bounces of onvoltooide orderprocessen groot. Een methode die een hogere kans op succes heeft, is door de juiste kanalen op het juiste moment aan te bieden. Om dit te bewerkstelligen hebben je inzicht nodig in de kanaal behoefte van je websitebezoekers.

Het beoordelen van contactkanalen

In deze whitepaper worden de vijf belangrijkste vragen op een rij gezet:

  • Waarom heb je geïnvesteerd in je contactkanalen?
  • Wat is de reden dat mensen je website bezoeken?
  • Op welke manier is je klantcontactstrategie tot stand gekomen?
  • Was er inzicht in de cross-channel journeys?
  • Worden anonieme websitebezoekers verwaarloosd?

Aan de hand van eerder genoemde vragen kan je aan de slag met het optimaliseren van je kanaalstrategie en het klantcontact verder digitaliseren.

Het bepalen van je volwassenheidsniveau

Alle eerder genoemde vragen worden in de whitepaper verder uitgediept en onderbouwd met praktijkvoorbeelden. Op deze manier krijg je een beter beeld waar je nu staat qua volwassenheidsniveau en naar welk niveau je toe kan groeien.

Redactie Emerce