Deel dit artikel
-

Digital Marketing Live!: Een bom onder influencer marketing?

Influencers moeten transparant zijn over hun commerciële samenwerkingen. Dat was al jaren zo. Maar sinds vorig jaar vallen (grote) influencers onder de Mediawet. Hiermee komen er verschillende nieuwe regels op het bordje van influencers, merken en bureaus.

Video-uploaders moeten zich beter aan de regels houden. Dat is de conclusie die het Commissariaat voor de Media trekt na een ruime steekproef onder video-uploaders die onder actieve toezicht staan. Bepaalde regels uit de Mediawet gelden sinds enige tijd ook voor deze video-uploaders, met name regels over het registreren van accounts, het duidelijk vermelden van reclame en bescherming van minderjarigen. Het Commissariaat voor de Media schrijft video-uploaders die zich niet aan de regels houden aan. In eerste instantie richten wij ons op het voorkomen of herstellen van overtredingen. Als het nodig blijkt, worden boetes opgelegd.

Dit artikel is voor premium abonnees . Log in of meld je aan!