-

CO2-uitstoot verlagen? Rutte IV, stimuleer ‘refurbishment’ in de IT-sector

De CO2-uitstoot van de IT-sector is veel groter dan vaak wordt gedacht. Daarom wordt daar niet zo snel naar gekeken voor het behalen van milieuwinst. Terwijl dat met het gebruik van ‘refurbished’ hard- en software wel degelijk kan: dat heeft de consumentenmarkt al laten zien.

Nederland moet koploper worden bij het tegengaan van klimaatverandering, zo luidt de ambitie van het nieuwe kabinet. Rob Jetten is beëdigd op de nieuwe ministerpost Klimaat en Energie, de industrie wordt verder belast op de CO2-uitstoot en huishoudens gaan meer belasting betalen over hun gasverbruik. In 2030 moet Nederland zo 60 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990.

Toch lijkt er bij de coalitiepartners – in navolging van de klimaattop in Glasgow – sprake te zijn van tunnelvisie. Zo zorgde bedrijfs-IT in 2020 wereldwijd voor 1.100 megaton CO2-uitstoot, wat overeenkomt met de jaaruitstoot van 245 miljoen personenauto’s. Ondanks een verwachte stijging tot 2.100 megaton in 2025 wordt over de sector met geen woord gerept. De focus ligt op grootvervuilers en er wordt nog te vaak uitsluitend gedacht binnen het belastingkader. Terwijl er op allerlei terrein veel winst is te boeken.

Een ‘harde reset’

Een goed voorbeeld is de adoptie van refurbished IT-hardware, zoals laptops en smartphones. Refurbishment – het doen ‘heropleven’ van gebruikte apparatuur – zorgt voor een drastische verlenging van de levensduur. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot beperkt, neemt de afvalberg niet onnodig toe en is een beroep op aanvullende grondstoffen niet noodzakelijk. Refurbishment leidt zo tot een positieve milieu-impact.

Om te komen tot brede adoptie in de zakelijke markt is een ‘harde reset’ echter noodzakelijk. Refurbished producten worden ten onrechte aangezien voor tweedehands, wat synoniem zou zijn aan een inferieure kwaliteit. Bij refurbishment is echter géén sprake van een afname in prestaties. Ook is het mogelijk om het product in een visuele nieuwstaat op te leveren. Refurbishment doet in kwaliteit en functionaliteit dus niet onder voor nieuwkoop én is beter voor het milieu.

Hoewel het in de zakelijke markt – wat de massaproductie en inkoop van bedrijfs-IT betreft – behoorlijk wringt op klimaatgebied, is de adoptie van refurbished producten in de consumentenmarkt al breed geaccepteerd. Waar de consument met gemak een refurbished iPhone 12 of iMac koopt, ontbreekt het in het bedrijfsleven nog vaak aan kennis over zulke producten. De hardnekkige reflex om daardoor steevast voor ‘nieuwkoop’ te gaan, gaat ten koste van het reduceren van de CO2-uitstoot van bedrijfs-IT, het verkleinen van de afvalberg en het budget. Het vertellen van een ‘groen verhaal’ is weliswaar sympathiek, maar nieuw is nog altijd leidend bij de aanschaf van IT in de zakelijke markt. Om deze markt te stimuleren circulariteit in de bedrijfs-IT te omarmen, zijn extra prikkels nodig. Dat betekent dat we dit verhaal met nóg meer overtuiging moeten uitdragen. Voor de IT-sector vertaalt dit zich in twee opdrachten.

Samen voor verandering

Ten eerste moet transparant worden gecommuniceerd om klanten te informeren over de daadwerkelijke kosten en de fysieke bereikbaarheid van producten. Hierbij geldt dat het geheel méér is dan de som der delen; in de hele waardeketen moeten de handen ineen worden geslagen. Zo kan de fabrikant als eerste schakel kiezen voor de minst milieubelastende productiecomponenten, het beschikbaar maken van reserveonderdelen en het bieden van lange-termijnondersteuning van hard- en software.

Ten tweede moet de sector de overheid bewegen om zelf een percentage van haar IT-inkopen circulair te doen. De overheid is immers niet alziend en alwetend. Wel moet de focus daarbij liggen op daadwerkelijk hergebruik. Circulariteit is binnen de huidige overheidsopvatting immers te beperkt. Zo krijgt een dual-sim in een telefoon voor privé en professioneel gebruik of het terugkopen van een laptop al snel het predikaat ‘circulair’, zonder dat wordt gekeken naar wat er vervolgens mee gebeurt. Aan ons de taak de overheid te vermaken tot rolmodel voor heel zakelijk Nederland. Goed voorbeeld doet immers volgen.

Over de auteur: Leon Timmermans is CEO en bestuurslid van Flex IT.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen je vakgebied? Volg Emerce dan ook op social: LinkedIn, Twitter en Facebook.

Deel dit bericht

1 Reactie

bert

Grootste winst is te behalen met een datadieet. Een mindset die je bijna overal op los kunt laten. Voordeel is dat het ook lekker samengaat met GDPR aanpassingen.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond