-

Platform-economie: erop of eronder?

Waar platform-werken in ons land steeds populairder wordt, neemt dit in de Verenigde Staten juist af. Mede door de grote onzekerheid. In Europa hoeft het echter zo’n vaart niet te lopen.

In het rapport ‘Algoritmes versus de flexbranche’ stelt ING dat platformen de komende tien jaar zeventig procent van het marktaandeel van uitzendbureaus over gaan nemen. Deze snelle opkomst brengt onzekerheid met zich mee, omdat de wet- en regelgeving zich er nog niet op heeft aangepast. De OESO adviseerde eerder al om het verschil tussen loondienst en de zzp’er te verkleinen om hiermee de negatieve effecten op de posities van beide groepen te verkleinen. En wordt met name gedoeld op minimumtarieven, sociale inkomensverzekeringen en het ontslagrecht.

Een nieuw soort opdrachtovereenkomst voor platformwerkers kan een deel van de oplossing van deze uitdaging zijn. Hierin kunnen basisrechten besproken worden als bescherming tegen arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen, arbeidstijden en opzegtermijnen. Ons progressieve arbeidsklimaat biedt ruimte voor het ontstaan van zo’n nieuwe werkvorm.

Daarbij is het een taak van platformen zelf om de samenleving als stakeholder te beschouwen. Met name omdat de huidige werkvormen niet toereikend zijn voor het Temper-model zijn we vanaf het begin dan ook in gesprek met lokale overheden en de Belastingdienst om te onderzoeken hoe een duurzame oplossing voor de toekomst van de arbeidsmarkt eruit moet zien. Heel anders dus dan de Amerikaanse move-fast-break-things-aanpak van bedrijven als Uber.

Energie
Feit is dat de behoefte aan een onafhankelijke manier van werken groot is – als Temper groeien we niet voor niets zo snel. Met name millennials vinden het leuk om voor meerdere bedrijven te werken, ervaring op te doen, zelf te bepalen wanneer ze dit doen en tegen welk tarief. Voorwaarde daarbij is wel dat arbeidsvoorwaarden en omstandigheden – naast tarief ook sfeer, hoe je feedback krijgt en of je meedeelt in de fooi – inzichtelijk gemaakt moeten worden.

Technologie helpt daarbij de drempel te verlagen om als freelancer aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan tools om vervanging te regelen als je niet kunt of hulp bij aangifte. We zien dat deze onafhankelijke manier van werken leidt tot meer energie en kwaliteit op de werkvloer.

Profijt
Daarom is het belangrijk de learnings van de afgelopen drie jaar te delen met beleidsmakers en wetgevers, zodat deze gebruikt kunnen worden in de totstandkoming van een nieuwe werkvorm. Een vorm die uiteindelijk model kan staan voor Europese wet- en regelgeving voor platformwerkers. En is ook de samenwerking met bijvoorbeeld FNV Horeca van belang. Want als we gezamenlijk de lat voor bescherming hoog leggen, zullen niet alleen flexibele werkers, maar alle werkenden er profijt van hebben.

* Dit artikel verscheen eerder in het novembernummer van Emerce magazine (#168).

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond