-

Hoe visualisatie het e-fulfillmentproces helpt optimaliseren

De kracht van een afbeelding valt niet te onderschatten. ‘Iedereen’ (cultuur- en contextafhankelijk) heeft direct eenzelfde associatie bij het gebruik van een afbeelding. In Semiotics wordt gesteld, dat de maatschappij voor haar bestaan afhankelijk is van het gebruik van ‘sygnifying systems’ (Chandler 2003, 148). Volgens de semiotiek (het gebruik van tekens en tekensystemen) hebben tekens eenzelfde betekenis voor degenen binnen een bepaalde culturele groep. Van deze eigenschap kunnen we in diverse logistieke processen gebruikmaken.

Afbeeldingen bij te verwerken producten maken controles eenvoudiger en minder intensief. Een goed voorbeeld hiervan zijn pictogrammen. Als er achterop een vrachtwagen een oranje plaat met veiligheidsbril staat, is het zinvol om goed op te letten. Vrijwel niemand zal dit symbool verkeerd interpreteren. Een ander voorbeeld is de belijning in magazijnen. Door met een gele streep gangpaden af te bakenen, is het (direct) inzichtelijk hoe deze gangpaden lopen.

In de procesindustrie wordt veelvuldig gebruikgemaakt van visualisatie. Processen, die in een vereenvoudigde visuele vorm worden weergegeven. Kritische gegevens en stuurgegevens worden weergegeven in afbeeldingen, waardoor Proces Operators in één oogopslag zien hoe het proces verloopt. In e-fulfillmentmagazijnen wordt nog weinig gebruikgemaakt van deze vorm van visualiseren, ondanks dat dit tal van mogelijkheden biedt. Een eerste aanzet volgt hier.

E-commerce
Webwinkels staan vol met afbeeldingen van producten. Steeds vaker worden er streaming video’s aan toegevoegd. De e-consument kan zich zo een goed beeld van het product of de dienst vormen. Deze visuele middelen zijn hoofdzakelijk bedoeld om de klant ‘te lokken’ voor de verkoop. De logistieke meerwaarde van deze informatie wordt nog weinig (h)erkend, laat staan gebruikt. Commerciële logistieke informatie, zoals bijvoorbeeld de aanwezige voorraad, levertijd, track- & tracedata en ordervoortgang wordt al geruime tijd gedeeld met de e-consument. Dit kan een stap verder gaan door afbeeldingen in het e-fulfillmentproces op te nemen. Een ultieme stap verder, zou het maken van voortgangsfoto’s van het e-fulfillmentproces kunnen zijn. Bij onder meer gepersonaliseerde producten kan de e-consument betrokken worden bij zijn bestelling, wat hem de nodige meerwaarde biedt (klik hier voor een voorbeeld). Wanneer hij inlogt op zijn account, kan een foto worden opgevraagd/weergegeven van de bestelling.

ronald

E-fulfillment
Zodra een webwinkel wordt voorzien van artikelen, zijn veel kenmerken waaronder (meestal) de afbeelding van het product bekend. Deze informatie kan gedurende het proces op verschillende manieren worden gebruikt en verrijkt. Zo kan in de verschillende processtappen van inslag, opslag, pick, pack, send en return, gestuurd worden op afbeelding. Dit creëert bijvoorbeeld de mogelijkheid om de logistieke prestatie van een webwinkel te beïnvloeden.

De complexe logistiek van een webwinkel kent veel korte doorlooptijden. Wanneer er gedurende het gehele proces een afbeelding van een product beschikbaar is, kan er op ieder moment visueel worden gecontroleerd. Afwijkingen zijn eenvoudig te constateren en fouten worden voorkomen.

Met het toevoegen van video aan een product of een handeling, ontstaan er nog meer mogelijkheden. Zo kan er gebruik worden gemaakt van een visueel logistiek dashboard, dat kan worden uitgebreid naar een interactief logistiek dashboard met instant streaming video. Het eerste bestaat uit een overzicht ‘waardes van de gedefinieerde kpi’s. Een geleverde prestatie wordt achteraf getoond om hier een uitspraak over te kunnen doen. Daarbij worden voortgangsprocessen bewaakt door het real time meten van verwerkingstijden. Afwijkingen zijn direct inzichtelijk, zodat er in het proces ingegrepen kan worden. Het tweede biedt een interactieve terugkoppeling op de lopende verwerking en functioneert zoals in de procesindustrie.

Procesoptimalisatie
Een andere verrijking en intensivering van visualisatie aan het logistieke proces, is het gebruik van video op een verpakkingstafel. Het lijkt simpel, maar het is bijzonder effectief om medewerkers met behulp van video te tonen welke handelingen tijdens het verpakken moeten worden verricht. Als standaard, kan visualisatie (voor een groot deel) taalgebruik overbodig maken. Een belangrijk voordeel in e-fulfillmentmagazijnen, waar niet alle medewerkers de Nederlandse taal goed beheersen. Verondersteld mag worden, dat (volgens de semiotiek) voor het grootste deel van de medewerkers de afbeeldingen wel eenzelfde betekenis hebben. Een ander voordeel is, dat alle medewerkers op dezelfde wijze geïnstrueerd worden en de informatie on demand (direct) beschikbaar is.

Verdere optimalisatie is mogelijk door het op voorhand berekenen van een optimale verpakking. Tezamen met de benodigde artikel- en ordergegevens kan visualisatie voor een zo optimaal mogelijk resultaat zorgen. Met behulp van een verpakkingsalgoritme kan worden berekend op welke wijze een doos optimaal ingepakt moet worden. Deze gegevens worden omgezet naar een streaming video en live op de werkplek getoond. Een werkwijze, die het gebruik van opvulmateriaal reduceert en – belangrijker nog – het verzenden van lucht voorkomt (voorbeeld).

Slimmer verpakken minimaliseert de verpakkingsmaten, waardoor kleinere verpakkingen mogelijk worden. Kleinere verpakkingen leiden tot een hogere beladingsgraad van de vrachtwagen. Een verdergaande uitbreiding op deze methode is, om alle verzendverpakkingen op voorhand te berekenen en direct de meest optimale palletstapel te berekenen. Gelijk aan het stapelen van producten, worden de verzenddozen optimaal gestapeld voor pallet of rolcontainer. Het lijkt wachten op de eerste (visuele) Google Glass-app, die medewerkers op deze wijze instrueert.

Een bijkomend effect van visualiseren, is dat de verwerkingstijden afnemen. Beeldmateriaal is direct te interpreteren. Bij onder meer complexe verpakkingspuzzels levert dit veel voordeel op, omdat de handeling ‘alleen maar’ gekopieerd hoeft te worden. Wanneer er voor de verpakkingshandeling eerst een instructie gelezen moet worden, vindt interpretatie (voor een groot deel) pas na het lezen plaats. Met als gevolg: tijdverlies.

Conclusie
Het gebruik van visualisatie in het logistieke traject biedt tal van mogelijkheden. Er zijn veel voordelen te behalen, zowel voor de e-consument als het e-fulfillmentmagazijn. De e-consument kan bijvoorbeeld worden betrokken bij de bestelling van zijn gepersonaliseerde product. E-fulfillmentmagazijnen kunnen (onder meer) profijt hebben bij de bewaking van voortgangsprocessen; het optimaliseren van verwerkingstijden en het on demand (direct) instrueren van medewerkers.

*) Dit artikel is geschreven in samenwerking met Lida Kaaij.

Deel dit bericht

1 Reactie

Bart van Dijck

Dag Ronald,

Goed stuk over de kracht van optimalisaties. Daar ben ik het geheel mee eens.

Als industrieel verpakker zien wij ook vaak dat bij DOA’s (Dead On Arrival) de schuld wordt gelegd bij de verpakking, maar in veel gevallen is de verpakking helemaal zo slecht nog niet. Als je dieper in het proces kijkt zie je dat alle materialen er wel zijn maar dat het verpakken aan de eerste de beste uitzendkracht, bij voorkeur een Pool of Roemeen, overgelaten wordt. Deze beste man heeft vaak weinig kennis of binding met het produkt en weet niet hoe hij dit goed moet verpakken, met alle gevolgen van dien. De verpakkingsinstructies, als deze er al zijn, worden vaak niet gelezen of niet begrepen.

Dit probleem speelt niet alleen bij e-commerce maar ook bij wereldwijd opererende bedrijven zoals OEM-ers. Als je hier een standaardisatie wil doorvoeren is dit het best te bereiken met symbolen en animaties. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden op http://www.packassist.com waar d.m.v. animaties de operator krachtige en eenduidige instructies krijgt hoe hij exact moet verpakken, waar het shipping label moet etc. etc.

De kracht van dit pakket is, naast de krachtige visuele instructies, dat ook bij nieuwe produkten de software je begeleid in het kiezen van de meest optimale verpakkingscombinatie van doos inclusief de juiste bescherming.
De verdere ontwikkeling die gerealiseerd wordt op korte termijn is dat het optimaal stapelen op de pallet of in de omdoos visueel wordt gepresenteerd.
Gezien het internationale karakter van de e-commerce is deze software uitermate geschikt om in de e-fulfillmentproces in zeer korte tijd de meest optimale vullingsgraad, de juiste verpakking te selecteren en direct de juiste instructie daaraan te koppelen voor de operator.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond