-

bijBouwe: online hypotheken zonder banken

Gister betrad bijBouwe de hypotheekmarkt. bijBouwe verstrekt online hypotheken aan zelfstandige consumenten en wordt gefund door institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Ik sprak met Bouwe Kuik en Daniel Ogertschnig, die met een team vanaf een clean sheet bouwen aan de nieuwe hypotheekverstrekker. Is bijBouwe enkel een investeringsverhikel voor institutionele beleggers of ook een ultieme poging om het hypotheekproces te vereenvoudigen?

De markt voor non-bank lending groeit. Enerzijds door de toenemende kapitaaleisen bij banken en anderzijds doordat institutionele beleggers op zoek zijn naar een interessant rendement voor de langere termijn.

bijBouwe, de hypotheek zonder bank

bijBouwe is een nieuwe speler in de hypotheekmarkt. Maar bijBouwe is geen bank, het kan net als MUNT hypotheken gezien worden als een regiepartij in de hypotheekmarkt. Bij bijBouwe gaat het geld van institutionele beleggers rechtstreeks naar de hypotheekmarkt. Dit alles zonder tussenkomst van een bank. Vandaar de benaming non-bank lending voor deze vorm van kredietverlening.

bijBouwe komt uit de stal van Dynamic Credit, een vermogensbeheerder en adviseur op het gebied van hypotheken, leningen en leningportefeuilles, Asset Backed Securities en bedrijfsobligaties. Dynamic Credit werd in 2003 opgericht door Tonko Gast, die daarvoor werkzaam was bij SNS en ABN AMRO. Dynamic Credit lijkt een onbekende speler, maar deze Amsterdamse adviseur heeft een goede staat van dienst. Zo adviseerde Dynamic Credit de Nederlandse Staat bij de Alt-A hypothekenportefeuille van ING ter grootte van USD 36 miljard en lanceerde ze in samenwerking met Hypotrust al de Elan Hypotheek, de Goede Start Hypotheek en de Woon Bewust Hypotheek, waardoor ze nu al ruim EUR 5 miljard onder beheer heeft.

Terug naar bijBouwe. Dynamic Credit begeeft zich nu voor het eerst direct op de consumentenmarkt. De nieuwe hypotheekverstrekker leent zijn naam aan Bouwe Kuik, de mede-oprichter en CEO van bijBouwe. De nieuwe hypotheekverstrekker kiest voor deze persoonlijke naam, omdat ze kiezen voor een persoonlijke benadering in hun online dienstverlening.bijBouwe online hypotheek hypotheekadvies finno homepage

bijBouwe-online-hypotheek-hypotheekadvies-finno-homepageFiguur 1 – Screenshot homepage bijBouwe

Bouwe Kuik was bij zijn voormalige werkgever IG&H al een expert in de Nederlandse hypothekenmarkt en gebruikt nu die expertise om de Nederlandse hypothekenmarkt op te schudden. “Bij ons kan de klant op z’n snelst binnen vijf dagen zijn hypotheek regelen”, vertelt Bouwe Kuik. “Als klant bepaal je zelf hoe je de hypotheek afsluit en in welk tempo. Kom daar maar eens om bij je eigen bank. Bij een traditionele bank kan het wel drie tot zeven weken duren.”

Execution only of advies, de klant kiest

bijBouwe wil het verstrekken van hypotheken echt anders doen. Zo kan de zelfstandige en kundige consument kiezen voor een ‘execution only’-hypotheek, dus zonder advies een hypotheek aanvragen, of een hypotheek met advies. Voor advies kan de klant online of telefonisch advies bij bijBouwe terecht. Ook onafhankelijke hypotheekadviseurs kunnen de bijBouwe-hypotheek adviseren en verkopen. Dus consumenten kunnen ook via het intermediaire kanaal bij bijBouwe terecht.

“We weten nog niet waar de klant voor gaat kiezen: execution only, online- of telefonisch advies via bijBouwe of via een onafhankelijke adviseur. We denken dat de meerderheid nog wel advies gaat inwinnen. Echter, we weten nog niet in hoeverre ze het advies bij ons halen of bij een andere adviseur.”

 

bijBouwe-online-hypotheek-hypotheekadvies-finno-hypotheekadvies

Figuur 2 – Hypotheekadvies via webcam of telefoon

Het hypotheekproces reinvented

bijBouwe heeft het hypotheekproces van onderaf aan opnieuw uitgewerkt. “De million dollar question die de klant wil weten, ‘kan ik een hypotheek krijgen’, wordt doorgaans bij banken pas aan het einde van het traject beantwoord”, legt Bouwe Kuik uit. “Pas aan het eind van een traject van meerdere weken krijgt de klant een offerte, die pas na acceptatie en controle van de benodigde stukken omgezet wordt in de hypotheekovereenkomst. Wij draaien dit proces om. Bij ons krijg je een instant decision wat je bij ons kunt krijgen. Wat gaat het kosten? Wat kan ik lenen? Je weet het meteen.”

bijBouwe bepaalt realtime of ze een hypotheek willen verstrekken of niet. Volgens Bouwe Kuik is vertrouwen daarbij het uitgangspunt: “Wij gaan ervan uit dat de klant in de responsive dialoog met ons de waarheid spreekt. Daarna controleren we of de klant alles goed heeft ingevuld. De benodigde stukken zijn voor het accepteren niet nodig, maar uiteraard wel voor de validatie achteraf.”

Kiest de klant voor een ‘execution only’-hypotheek, dan doet de klant bijBouwe de vereiste kennis- en ervaringtoets pas nadat je ‘ja’ zegt tegen het aanbod. “We toetsen dan of de klant snapt wat hij koopt. De toets gaat over jou en jouw hypotheek, dus geen algemene kennis- en ervaringsvragen”, benadrukt Bouwe Kuik. “We wijzen de klant erop wat de hypotheek voor hem betekent en willen weten of de klant snapt waaraan hij begint. Overigens doe je bij ons ook de toets als je advies hebt gehad.”

Acceptatie binnen enkele dagen

De klant bepaalt zelf hoe snel het aanvraagproces verloopt. Zo kan het proces in enkele dagen worden afgerond als de klant de benodigde stukken paraat heeft.

Het aanvraagproces start bij het huis dat de klant wil kopen. De klant vult zijn postcode in en bijBouwe haalt automatisch de foto van het droomhuis binnen. Vervolgens verstrekt de klant allerlei gegevens met betrekking tot zijn persoonlijke situatie. Bouwe Kuik legt uit dat ze nog wel steeds een taxatierapport nodig hebben: “De markt wil zekerheid en vraagt dus nog om een taxatierapport. Wellicht dat we dit soort ‘gekkigheden’, net zoals een werkgeversverklaring op een later moment uit het proces halen en de benodigde informatie op een alternatieve manier boven water halen.”

bijBouwe-online-hypotheek-hypotheekadvies-finno-starthypotheekaanbodFiguur 3 – Aanvraagscherm hypoteekaanbod

Op basis van de gegevens van het droomhuis en de persoonlijke situatie van de klant wordt een persoonlijke creditscore vastgesteld en doet bijBouwe een aanbod voor een hypotheek. Dit aanbod is gratis. Wil de klant dit aanbod voor twee weken vastzetten, dan betaalt hij hiervoor EUR 100,-. Het hypotheekbedrag wordt dan daadwerkelijk voor twee weken gereserveerd. Vervolgens zorgt bijBouwe voor EUR 495,- ervoor dat de hypotheek bij een notaris kan passeren. Mocht de klant tijdens de aanvraag advies willen hebben van bijBouwe, dan betaal de klant daar EUR 595,- voor.

bijBouwe online hypotheek hypotheekadvies finno hypotheekaanbod resultaat

bijBouwe-online-hypotheek-hypotheekadvies-finno-hypotheekaanbod-resultaatFiguur 4 – Screenshot bijBouwe Hypotheekaanbod

De klant kan het aanvraagproces volgen op zijn persoonlijke dashboard. Mocht de klant via een intermediair bij bijBouwe terecht komen, dan maakt de adviseur de noodzakelijke berekeningen en kan de klant vervolgens via hetzelfde dashboard het vervolgproces volgen.

Non-bank lending maakt een opmars

De hypotheekverstrekking door bijBouwe wordt non-bank lending genoemd; er wordt een lening verstrekt door een organisatie die geen bank is. Banken zijn een lange tijd het belangrijkste loket geweest voor kredieten geweest, maar door de kredietcrisis hebben de banken hun kapitaalbuffers moeten vergroten, waardoor de mogelijkheden voor kredietverlening afnemen.

Lang geleden schreef ik in het artikel ‘Banken in een spagaat’ al over de stringentere kapitaaleisen voor banken en wat te doen. Onder Basel III en Solvency II kunnen banken minder kredieten verstrekken, omdat ze enerzijds een hogere core tier 1 ratio moeten hebben en anderzijds een zogeheten leverage ratio de hefboomwerking van de bankbalans inperkt. De oplossing voor banken: of minder krediet verstrekken of de kapitaalbuffers verhogen. Dat laatste blijkt lastig (voor de die hards, lees dit document).

De non-bank lending markt kent twee drivers. De eerste driver komt voort uit het feit dat banken minder krediet kunnen verstrekken. Consumenten en ondernemingen zullen op zoek moeten naar alternatieven, waaronder non-banking lending initiatieven. In Nederland kennen we meerdere non-bank lending initiatieven. Bijvoorbeeld het eerder genoemde MUNT hypotheken, of Spotcap en NEOS voor zakelijke financieringen.

De tweede driver wordt gevormd door de lage rente, waardoor institutionele beleggers minder geïnteresseerd zijn in obligaties en op zoek gaan naar vergelijkbare, maar beter renderende beleggingscategorieën. Zie daar de voedingsbodem voor initiatieven als MUNT en bijBouwe.

Een recent onderzoek van IG&H bevestigt de ontwikkeling in non-bank lending. Inmiddels is het marktaandeel op de hypotheekmarkt van de top-3 banken (ING, Rabobank en ABN AMRO) gedaald en bedraagt voor het eerst minder dan 50 procent. In 2008 hadden deze banken nog een marktaandeel van meer dan 70 procent. Waar de banken inleveren, is het marktaandeel van verzekeraars en pensioenfondsen sterk gestegen naar inmiddels ruim 30 procent. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van IG&H ook al dat regiepartijen gegroeid waren naar ruim 10% marktaandeel.

Institutionele beleggers beleggen bij bijBouwe in 8 segmenten langs de assen risico en looptijd. Hypotheken van klanten worden 1-op-1 gekoppeld aan een passende institutionele belegger.

bijBouwe is ambitieus

De nieuwe hypotheekverstrekker toont zich al ambitieus door de onorthodoxe aanpak. Maar de ambitie rijkt verder. “We streven ernaar het proces nog meer te ontdoen van gedoe. We willen graag voorop lopen, maar het speelveld wordt in belangrijke mate nog door wet- en regelgeving bepaald”, aldus Daniel Ogertschnig, manager e-commerce bij bijBouwe. “We willen het aanvraagproces zoveel mogelijk op basis van realtime data, die de klant met ons deelt, vormgeven. Daarbij willen we graag samenwerken met partijen die daar ideeën over hebben. We willen graag op een slimme manier, samen met anderen, de waardeketen veranderen.”

Bouwe Kuik voegt daaraan toe: “En hoewel we hard willen groeien, willen we ook een kleine organisatie blijven die een waardeketen organiseert door de operationele processen te beleggen bij partners met schaalgrootte en een trackrecord, zodat wij ons kunnen focussen op de regie van de keten. We willen goedkoper zijn dan onze concurrenten. Niet vanuit een prijsvechterstrategie, maar omdat we het proces efficiënter en straight through processing hebben georganiseerd.”

De ambities moeten zich uiteindelijk vertalen in een NPS van +50, de hoogste in de hypotheekmarkt.

Tot slot

Ik was in de gelegenheid om een aantal weken geleden al een demo te krijgen van bijBouwe’s aanvraagproces voor een hypotheek. Ik noemde al de onorthodoxe aanpak en die aanpak sprak mij zeer aan. Het team van bijBouwe heeft zichzelf duidelijk als doel gesteld het aanvraagproces eenvoudiger en transparanter te maken. bijBouwe is dus niet zomaar een investeringsverhikel voor institutionele beleggers, maar ook een geslaagde poging om hypotheekverstrekking aan consumenten te verbeteren.

Net als MUNT hypotheken is bijBouwe best of both worlds: een goede hypotheekpropositie voor consumenten en een goede beleggingscategorie voor institutionele beleggers. Mijn verwachting dat de non-bank lending markt fors gaat groeien zal bijBouwe geen windeieren leggen.

bijBouwe zal niet het laatste non-bank lending initiatief in de Nederlandse markt zijn, maar is wel de eerste die laat zien dat het verstrekken van hypotheken anders kan.

Deel dit bericht

1 Reactie

R. Tuinder

interessante info hedenmorgen in de Volkskrant; altijd gewerkt met Rabo etc, echter staan open voor verandering tav hypotheek verstekking voor de volgende generatie.

getekend, ouders die hun kinderen willen helpen met hun opstap tot het overnemen” van onroerend goed. Ron Tuinder, Amnstelveen 06-28883207

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond