Frontoffice Zorg: digitale matching bij de Esther Vergeer Foundation

In de zorg en in de politiek wordt nog te vaak geredeneerd vanuit zorgaanbod en te weinig vanuit zorgvraag. Vaak is er een mismatch tussen wat een patiënt nodig heeft en wat de zorg biedt.

Tel bij de bovengenoemde mismatch de schaarste aan zorgpersoneel op en iedereen zal begrijpen dat er slimme oplossingen nodig zijn om deze problemen aan te pakken. Denk aan het terugdringen van wachtlijsten, het verminderen van de administratieve rompslomp, en plaats- en tijdonafhankelijke zorg. Hoe kunnen vraag en aanbod beter in balans gebracht worden? Michel Peters en Marie-Louise Lemmen over de mogelijkheden én over de beren op de weg.

Sprekers: Michel Peters (CEO Growtivity) & Marie-Louise Lemmen (Directeur Esther Vergeer Foundation)

Host: Krijn Schuurman

22,2KGerelateerde artikelen