Industry Wire

Geplaatst door Mediawijsheid

Merendeel Nederlanders vindt dat sociale mediaplatformen meer moeten doen tegen asociaal gedrag online

Hilversum, 11 november 2022 – Meer dan de helft (54.9%) van de digitale mediagebruikers tussen de 16 en 80 jaar is van mening dat sociale mediaplatformen meer moeten doen om sociaal gedrag aan te moedigen en asociaal gedrag online tegen te gaan. Dit blijkt uit representatief onderzoek van Netwerk Mediawijsheid, de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) dat deze week werd gepubliceerd in het kader van de Week van de Mediawijsheid, van 4 t/m 11 november 2022.

Generatie Z meest positief over sociale media

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan zestig procent van de respondenten vindt dat sociale media een negatieve impact hebben op de samenleving. Slechts elf procent staat positief tegenover sociale media en vindt dat platformen de samenleving beter maken. Dat markeert een kentering ten opzichte van vorig jaar, toen het merendeel van de Nederlanders sociale media juist beoordeelden als een verrijking voor de samenleving. Generatie Z (16 – 24 jaar) is het meest positief: bijna een kwart is van mening dat sociale media een positieve impact hebben op de samenleving.

Rol voor sociale mediaplatformen in stimuleren van prosociaal gedrag

Bij de start van de jaarlijkse campagne deze week maakte Netwerk Mediawijsheid al bekend dat meer dan zeventig procent van de Nederlanders vindt dat we anders met elkaar om moeten gaan online. “We weten dat omstanders een belangrijke rol kunnen spelen in het tegengaan van kwetsend gedrag online, door actief in actie te komen”, aldus Esther Rozendaal, onderzoeker en universitair hoofddocent Digitale weerbaarheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Uit ons onderzoek blijkt dat niet alleen de sociale omgeving een belangrijke rol kan spelen in het aanmoedigen van upstandergedrag, maar ook de fysieke omgeving: het platform waarop het gedrag plaatsvindt”.

Digitale mediagebruikers ervaren echter dat ze op dit moment niet voldoende worden aangemoedigd door sociale mediaplatformen en berichtenapps om upstandergedrag te vertonen.“Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de mate waarin de eigenschappen van een platform prosociaal gedrag stimuleren. Zoals het aanbieden van een functie om online ongewenst gedrag op een makkelijke en veilige manier te melden,” aldus Rozendaal.

Netwerk Mediawijsheid roept op: #houhetsociaal

Sociale mediaplatformen hebben de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om de online omgeving een veiligere plek te maken, zoals in het tegengaan van de verspreiding van nepnieuws. Ook treedt in 2024 de Digital Services Act (DSA) in werking, een nieuwe Europese wet die online platformen dwingt om strenger op te treden tegen schadelijke content. “We zien positieve ontwikkelingen en moedigen de platformen dan ook aan om ook vóór 2024 maatregelen te nemen in het tegengaan van online kwetsend gedrag en het gebruikers makkelijker te maken voor elkaar op te komen. Ons onderzoek bewijst de urgentie hiervan,” aldus Mary Berkhout-Nio, programmadirecteur van Netwerk Mediawijsheid.

“Het is belangrijk dat we in onze digitale samenleving weten hoe we moeten handelen bij ongewenst gedrag op sociale media. Tijdens de Week van de Mediawijsheid bieden we handvatten en handige tips voor mediagebruikers en professionals om upstandergedrag te vertonen en online kwetsend gedrag tegen te gaan. Als we dit probleem samen aanpakken, kunnen we de online wereld voor iedereen een veiligere plek maken.” 

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht