-

Conversie: 4x meer grip op de toegevoegde waarde

Alleen wanneer je per euro investering genoeg extra marge maakt, blijft investeren in online experimenten (CRO) aantrekkelijk. En dus wil je grip hebben op de toegevoegde waarde van je veranderingen. 

Meer winnaars

Als je een aanpassing hebt gemaakt die in realiteit een positief effect op de omzet heeft, dan wil je dit effect uiteraard graag kunnen valideren middels een online experiment. Het uitvoeren van Power calculaties helpt je hierbij. Daarmee kun je namelijk vooraf berekenen hoe groot de kans is dat je aanpassingen een meetbaar effect hebben. Vervolgens voer je alleen experimenten uit waar de kans op het vinden van een positief effect zo groot mogelijk is. Dit levert meer winnaars op en daardoor een grotere bijdrage aan de omzet.

Meer experimenten

Wel of niet wachten met je volgende experiment totdat het vorige experiment is afgelopen? Bij overlappende experimenten kan de uitslag van elk los experiment worden beïnvloed door interactie-effecten. Het ene experiment zorgt er dan voor dat het effect van het andere experiment extra of juist minder aanwezig is. Hierdoor kun je een aantal winnende experimenten mislopen. Tevens zal een winnend experiment een lagere daadwerkelijke omzetbijdrage kunnen hebben na implementatie. Toch zullen deze effecten veel minder impact hebben dan het feit dat je veel meer experimenten kunt uitvoeren. Want je absoluut aantal winnaars zal aanzienlijk stijgen.

Kosten meenemen

Alle mogelijke experimenten wil je niet alleen prioriteren op de kans van het vinden van een positief effect op de omzet. Maar ook in kaart brengen wat de ontwikkelkosten van het experiment zijn en de kosten voor implementatie van een winnaar vanuit dit experiment. Immers, hoe hoger de totale kosten van het experiment, hoe lager de toegevoegde waarde (wanneer de extra omzet door een succesvol experiment als stabiel gegeven wordt gezien). Prioriteer dan ook op basis van de kans van het vinden van een winnaar, de daarbij horende omzetbijdrage en de bijbehorende kosten.

Minder tijd

Een belangrijke vraag is of het ontwerp van je test wel de meest snelle uitvoer is. Wanneer je maar de helft van de tijd, en dus kosten, nodig hebt voor de uitvoer en eventuele latere implementatie van een (winnend) experiment, dan is – bij gelijkblijvende omzet – de toegevoegde waarde tweemaal zo groot! Blijf dus altijd nadenken of de hypothese achter het experiment ook op een andere, sneller te ontwikkelen manier is te valideren. De vrijgekomen resources kun je immers weer gebruiken om het aantal experimenten op te schalen.

* Dit artikel verscheen eerder in het meinummer van Emerce magazine (#165).

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond