-

Agile Strategy: snel inspelen op veranderingen

Wie had twee jaar geleden kunnen voorspellen dat Uber de spelregels in de taxibranche in 38 landen fundamenteel zou veranderen? Of dat Airbnb een geduchte concurrent zou worden voor hotels? Start-ups kunnen met nieuwe technologie de economische regels binnen enkele jaren veranderen, waardoor gevestigde bedrijven hun strategische koers snel en radicaal moeten herzien. Snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen is daarom een cruciaal onderdeel van elke bedrijfsstrategie geworden.

Nieuwe manier van strategievorming

Traditionele, meerjarige strategische plannen zijn niet langer houdbaar. Kijk maar naar partijen als Free Record Shop, Neckermann, OAD, Nokia en Kodak. Zij waren niet in staat zichzelf opnieuw uit te vinden. En zij hadden nog veel meer tijd om het onheil te zien aankomen dan bijvoorbeeld taxicentrales, die Uber in een rap tempo de markt zien overnemen. Deze tijd vraagt daarom om een andere visie op strategieontwikkeling, gericht op het continu actief signaleren en valideren van nieuwe mogelijkheden. Gericht op flexibiliteit en een constante, iteratieve evolutie van de bedrijfsstrategische koers. En altijd gericht op de steeds veranderende behoefte van de consument.

Jungle Minds werkt de komende maanden in het kader van het Shopping2020-programma met een groep van experts aan een concrete invulling van deze nieuwe manier van strategievorming. Als startpunt voor deze uitwerking hebben we vijf uitgangpunten opgesteld, die we gedurende het traject uitwerken. In volgende artikelen zullen we ingaan op elk van de vijf onderwerpen die in dit artikel beschreven worden.

Grafiek agile strategie versus traditionele strategie

Icoon Continu1: Agile Strategy is continu

Het ontwikkelen, valideren en bijsturen van de bedrijfsstrategie is een constante activiteit, geen project dat om de zoveel jaar gedaan wordt. Pandora, de online radio service, plant bijvoorbeeld niet langer dan 90 tot 120 dagen vooruit. Elk kwartaal kijken zij opnieuw naar hun strategische roadmap en beslissen wat er aangepast moet worden. Dit betekent niet dat zij geen visie hebben die verder gaat dan dat kwartaal. Maar het betekent wel dat ze bereid zijn om die visie elke drie maanden bij te stellen. Hun roadmap is dus een levend document.

Icoon Inclusive2. Agile Strategy is ‘inclusive’

Een flexibele strategie kan niet vanuit de ivoren toren bepaald worden. Het gaat erom de inzichten op strategisch, tactisch en operationeel niveau aan elkaar te verbinden. Dat houdt ook in dat medewerkers de ruimte hebben voor het signaleren van kansen en het ontwikkelen van ideeën. Zo hebben onder andere Google en Facebook de beroemde 20 procent-regel, waarbij ontwikkelaars 20 procent van hun tijd mogen besteden aan een project of activiteit naar eigen keuze. Zo worden zij gestimuleerd om nieuwe dingen te ontdekken, uit te werken, te testen en vervolgens aan het management te pitchen. Onder andere Google Street View is op deze manier ontstaan.

Naast het bieden van tijd is het belangrijk om het klimaat te scheppen waarin ideeën tot bloei komen en waar ruimte is om fouten te maken. Waar mensen weten dat ze een goed idee tot werkelijkheid kunnen laten komen.

Icoon Verkennen3: Agile Strategy is verkennen

Productieve, innovatieve bedrijfsculturen worden gekenmerkt door het actief verkennen van nieuwe mogelijkheden. Zo ontdekken zij combinaties van technologie, maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep behoeften die ze in staat stellen om zelf nieuwe markten te creëren. Belangrijk hierbij is dat bedrijven constant zelfkritisch zijn en buiten hun eigen producten of markten durft te kijken. Zo is Nike in staat geweest verder te kijken dan sportkleding. Ze hebben technologie van Apple gecombineerd met hun eigen producten om zo een hele nieuwe sportbeleving te creëren. Om dezelfde reden heeft het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen een innovatieafdeling opgericht, die als opdracht heeft een verbinding te maken tussen de traditionele gesloten ziekenhuiscultuur en de nieuwste innovaties. En juist om aan die gesloten ziekenhuiscultuur te ontsnappen is er een externe innovatiemanager aangetrokken die mandaat heeft om ideeën direct toe te passen.

FaceTalk

Icoon Doen4: Agile Strategy is doen

De kern van Agile Strategy is dat aannames zo snel mogelijk worden getoetst. Niet door een idee helemaal uit te werken en groots te lanceren, maar door een idee op kleine schaal aan de beoogde doelgroep voor te leggen. Dit past volledig binnen het gedachtegoed van bestaande agile ontwikkelmethoden, waarbij eerst gewerkt wordt aan een minimum viable product, zodat al vroeg in het proces getoetst kan worden of het product aan de wensen van de klant voldoet. Zo niet, dan kan het product aangepast worden, of kan besloten worden om verdere ontwikkeling te stoppen. Met deze manier van werken wordt de natuurlijke barrière tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau doorbroken.

Fail fast - van Burbn naar Instagram

Icoon Houding5: Agile Strategy is een houding

Continu monitoren van ontwikkelingen en valideren van nieuwe mogelijkheden vraagt van iedere medewerker een combinatie van een open, zelfkritische houding, gecombineerd met het vermogen om snel een nieuwe realiteit te accepteren en ernaar te handelen. Voor steeds meer bedrijven zijn dergelijke eigenschappen belangrijker dan de vaardigheden die iemand heeft. Onder het motto hire for attitude, train for skill wordt vooral gezocht naar mensen die passen binnen de verandercultuur. Zo heeft de oprichter en CEO van de online only bank ING Direct in de Verenigde Staten, Arkadi Kuhlmann, zo min mogelijk mensen vanuit de bankwereld aangenomen. “Als je de industrie wilt vernieuwen en nieuwe energie wil geven, dan moet je geen mensen uit die industrie aannemen. Ik neem liever een jazz muzikant, een danser, of een kapitein uit het Israëlische leger aan. Zij kunnen het ‘nieuwe’ bankieren leren. Het is veel moeilijker voor bankiers om van hun slechte gewoontes af te komen.”

Agile Strategy toepassen is niet makkelijk

Deze vijf uitgangspunten laten zien dat Agile Strategy effect heeft op alle aspecten van een organisatie. Dat betekent dat het – zeker voor grote organisaties – niet makkelijk is om het principe toe te passen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met investeringen die zichzelf nog moeten terugbetalen? Of aandeelhouders die geen ruimte geven om te investeren in de toekomst? En zelfs bij Google staat de 20 procent-regel onder druk, omdat er targets gehaald moeten worden met de bestaande business. Naast de vijf uitgangspunten kijkt de expertgroep daarom ook naar stappen die bedrijven kunnen nemen om Agile Strategy in hun organisatie toe te passen.

Bedrijven die deel uitmaken van de Agile Strategy expertgroep zijn o.a. Google, PayPal, ATAG, KLM, Philips, Bugaboo, MyOrder, Sanoma Digital, ANWB, ECI, Delta Lloyd Ohra, BVA Auctions, Univé Verzekeringen, Menzis, Lassie, en TNT Express.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond