-

Data storytelling als antwoord op de vier grootste retail-pijnpunten

De detailhandel verandert. Marges staan onder druk, waardoor de druk om efficiënter te werken verder toeneemt. Tel daar de verschuiving van verkopen in fysieke winkels naar online aanbieders bij op en de pijnpunten beginnen zich te ontvouwen. In dit dynamische klimaat kunnen de juiste gegevens op het juiste moment een enorm verschil maken. Er is behoefte aan datagedreven retail. Data storytelling helpt retailers de juiste beslissingen te nemen. 

Data en analyse topprioriteit

Data maakt het mogelijk het sentiment van klanten te begrijpen en rijkere ervaringen te creëren. Het zorgt ervoor dat kern- en verkoopactiviteiten geoptimaliseerd kunnen worden om verspilling te verminderen. Bovendien kan data nieuwe mogelijkheden blootleggen om inkomsten te genereren. Ook Gartner bevestigt dat data en analyse topprioriteit zijn voor CIO’s in de detailhandel om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van klanten. Het is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de voordelen van deze data en analyses tot op het laagste niveau doordringen voor maximale ROI. 

Retailers investeren wel in datagedreven technologie om inzichten makkelijker boven tafel te krijgen. Maar hoe ver is deze visie inmiddels gerealiseerd?

Digitale transformatie in retail blijft beperkt  

Uit een studie van Deloitte uit 2019 bleek dat ten minste een kwart van de retailers een aanzienlijk niveau van volwassenheid heeft bereikt op hun digitale transformatie, voornamelijk vanwege de rol van data.  Aan de andere kant blijft de toegang tot datagedreven retail-inzichten beperkt tot een kleine cirkel. Meer dan vijftig procent van de organisaties beschikt niet over het interne talent dat nodig is om datasets te analyseren, zelfs wanneer deze datasets overvloedig beschikbaar zijn. Bloomberg ontdekte dat data scientists momenteel veel gevraagd worden door fysieke winkels om hen te helpen de waarde uit data naar boven te halen. 

Alle medewerkers moeten data kunnen gebruiken

Het is echter niet altijd mogelijk om een ​​analyse-expert in te huren voor elke afdeling. De voordelen van datagedreven retail moeten ook niet binnen de gesloten kring op C-level of bij belanghebbenden die bekend zijn met data science blijven. Zoals Gartner onderschrijft: álle medewerkers moeten data in hun voordeel kunnen gebruiken. En dat kan ook: door middel van data storytelling. 

Uitdagingen in retail en hoe data storytelling daarbij kan helpen 

Aan de hand van vier uitdagingen in retail wordt geïllustreerd hoe data storytelling het verschil kan maken.

Synchronisatie winkelspecifieke resultaten met strategie op C-level

Organisatiedoelstellingen worden vaak vastgelegd in een beleidsdocument op hoog niveau en naar winkelmanagers gecommuniceerd via formele trainingen en beoordelingen. Verder hebben winkelmanagers weinig tot geen zicht op hoe precies hun prestaties voldoen aan de KPI’s van de organisatie. Dit heeft invloed op de verkoop en efficiëntie in de winkel, tot de volgende beoordelingscyclus – en tegen die tijd kan het te laat zijn.

Een voorbeeld uit de voedselbranche. Onjuist beheerde bederfelijke goederen en voedselverspilling kunnen het bedrijfsimago aanzienlijk aantasten en niet te vergeten de netto-inkomsten verminderen. Het volstaat niet om simpelweg een zero waste- beleid op te stellen – medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van voorraden moeten zich bewust zijn van hoe hun activiteiten invloed hebben op het stijgen of afnemen van de winst.

Data storytelling laat medewerkers precies zien hoe het bederven van goederen, kortingen en het transport van verspilde artikelen samenhangen met en invloed hebben op de winstgevendheid. 

Data storytelling haalt de exclusiviteit uit datagedreven retail-inzichten. Het maakt data zo eenvoudig begrijpelijk dat elke medewerker – van manager tot verkoopmedewerker – de dagelijkse activiteiten, probleemgebieden en specifieke factoren die de bedrijfsresultaten beïnvloeden kan bekijken en er actie op kan ondernemen. 

Leren van andere verkooppunten

Resultaten van verkooppunten worden te weinig gebruikt als best practices, wat een enorme gemiste kans is. Succes kan niet afhankelijk zijn van individuele variabelen en moet op verschillende locaties gerepliceerd worden. Data-driven retail maakt het mogelijk hetzelfde prestatieniveau en winstgevendheid in meerdere verkooppunten te bereiken door te leren van de best presterende. Maar, dan moet dit wel gemakkelijk inzichtelijk zijn.

Door storytelling via een data dashboard worden de voordelen van digitale transformatie zichtbaar in de hele winkelketen: het is meteen duidelijk welke winkels goed presteren en wat belangrijke succesfactoren of negatieve trends zijn die moeten worden aangepakt. 

Verkooppunten die bovenaan de prestatielijst staan, kunnen zo als inspiratie dienen voor alle andere. Een gevisualiseerde geografische analyse van prestaties kan complexe prestatie-informatie samenvoegen tot een gemakkelijk leesbare momentopname. Zo’n dashboard onthult bijvoorbeeld het gebrek aan correlatie tussen verkoop en verkeer in winkel A. Het management weet dan dat de focus niet op het genereren van traffic, maar op het omzetten van traffic naar omzet moet liggen. Data storytelling via datavisualisatie maakt data-driven retail-inzichten als deze toegankelijk, zelfs voor leken.

Operationeel managers hebben weinig mogelijkheden om winstgevende beslissingen te nemen 

Data gaat niet alleen over het sturen van strategieën op hoog niveau. Gegevens kunnen de kleine beslissingen die retailers elke dag nemen beïnvloeden. Juist daarvoor is data storytelling de manier om sneller winstgevende beslissingen te kunnen nemen en daarmee de winkelprestaties geleidelijk te verbeteren. 

Een storytelling-dashboard verzamelt gegevens over lange periodes (weken of zelfs maanden) om de prestaties van afdelingen in vogelvlucht te bekijken. De manager kan vervolgens onder- of bovengemiddeld scorende scenario’s selecteren om te achterhalen welke variabelen het verschil hebben gemaakt. Dit geeft winkelmanagers de handvatten om een ​​datagedreven inzicht door te voeren op een afdeling. De manager heeft meer kennis van de specifieke winkel en heeft een beter inzicht in hoe talloze operationele factoren de prestaties beïnvloeden. 

Data storytelling maakt het eenvoudiger om een cultuur van geïnformeerde besluitvorming te bouwen en de druk op het C-level te verminderen. Datagedreven retail-inzichten inspireren de operationele belanghebbenden zoals de winkelmanager om de juiste vragen te stellen – en daarmee de antwoorden te vinden die voor waardevermeerdering gaan zorgen.

Klantanalyse omzetten in echte actiepunten 

In de huidige ‘experience economy’ zijn klantinzichten de sleutel tot duurzame winstgevendheid en marktleiderschap. Wereldwijde spelers zoals Amazon of Target hebben de lat op het gebied van klantgerichtheid heel hoog gelegd, en de meeste retailers hebben moeite om bij te blijven. Via data storytelling kan informatie uit verschillende bronnen – van enquêtes in de winkel tot feedback uit e-mail automation campagnes – vastgelegd worden om zo waardevolle ideeën bloot te leggen. 

Een voorbeeld van een zeer specifieke use case: een retailer die uit wil breiden naar een nieuwe regio, moet snel de kooppatronen in die regio begrijpen, evenals die van concurrerende winkels in de buurt. Managers kunnen gegevens uit telecom, openbare archieven en externe bronnen gebruiken om inzicht te krijgen in de exacte klantbehoeften in die regio.

Hoewel dit op het eerste gezicht ingewikkeld klinkt, vat storytelling de informatie uit meerdere spreadsheets samen tot een visueel leesbare kaart – zonder concessies te doen aan de diepgang van informatie.

De toekomst van retail wordt gevormd door data storytelling 

Storytelling plaatst data in de juiste context, zonder menselijke tussenkomst of data science-expertise. Door de belangrijkste informatie te visualiseren kan iedereen in het bedrijf – van pas een afgestudeerde professional tot een digibeet met jaren managementervaring – in één oogopslag zien hoe het bedrijf ervoor staat en datagedreven beslissingen nemen.

De data is beschikbaar en klaar om te spreken; het enige wat organisaties hoeven te doen is verhalen maken waarnaar geluisterd wordt.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond