-

De toegevoegde waarde van academies voor de technologiesector 

Gedurende deze digitale sessie op TNW2020 waren er drie in Amsterdam gevestigde tech academies aanwezig, namelijk: Wouter de Vos van de Codaisseur Academy, Tamira van Roeyen van de Techionista Academy en Saskia Verstege van TechGrounds. Samen deelden ze hun ervaringen hoe ze de talent- en diversiteitskloof overbruggen in de tech wereld. Aanvullend was Mark de Groot van BPSOLUTIONS vanuit het bedrijfsleven aangeschoven. De sessie werd gemodereerd door Igneta Skliaustyte van StartupAmsterdam

De DNA van de cursist 

Alle drie tech academies bieden verschillende cursussen aan om nationale en internationale kandidaten klaar te stomen voor uiteenlopende functies in de technologiesector. Er is een brede variatie wat de leeftijd van de cursist betreft, beginnend bij rond 20 jaar t/m 60 jaar. Voornamelijk behoren eveneens vrouwen tot de cursisten. Daarnaast zijn er veel cursisten welke al veel werkervaring hebben opgedaan en zich bijvoorbeeld om willen laten scholen om zo een beter beroepsperspectief te hebben. De tech academies hechten dus vooral veel waarde aan diversiteit. Eigenlijk iedereen die graag in de tech wereld wil werken is welkom. 

Samenwerken tussen tech academies en bedrijven is key

Bedrijven uit de technologiesector spelen voor academies een belangrijke rol. Er wordt veel samengewerkt met de bedrijven. Academies gaan regelmatig in gesprek met de bedrijven en de studenten om het eigen opleidingsprogramma te verbeteren en te vernieuwen. In deze context speelt ook levenslang leren een belangrijke rol in het curriculum. Om cursisten met bedrijven in contact brengen worden ook met regelmaat speed dating sessies of expo’s georganiseerd. De bedrijven betalen een fee aan de academie als ze een talent van hun in dienst nemen. 

De toegevoegde waarde van tech academies

Het is uitdagend voor bedrijven om technologische vaardigheden van kandidaten te beoordelen. Tech academies kunnen hierbij ondersteuning bieden. Alle soorten bedrijven nemen cursisten van academies in dienst, ze staan ​​open voor diversiteit. Open voor een andere mentaliteit. Bedrijven nemen bij een kennismaking eerst uitgebreid tijd om de kandidaat 1 op 1 te leren kennen en kijken dan pas naar de CV. Met andere woorden: een andere manier talenten te werven.

Bovendien hebben cursisten na het behalen van een tech opleiding best goede kansen om door te stromen op de arbeidsmarkt. Zo kan het soms zijn dat cursisten al binnen drie maanden een baan hebben gevonden. Echter is niet duidelijk welk effect de pandemie heeft op deze cijfer. 

De nadruk ligt op groepswerk en het trainen van soft skills

Focus op groepswerk en het aanleren van soft skills is essentieel binnen de academies, zoals bijvoorbeeld presenteren, samenwerken met teamgenoten, projectmatig, scrum gebaseerd, junior meer bekwam maken met de werkwijze- en houding van een professional.

De toegevoegde waarde van tech academy alumni voor het bedrijfsleven

Mark de Groot van BPSOLUTIONS deelde in de digitale sessie zijn ervaringen met afgestudeerde kandidaten van tech academies. Zo hadden ze recent twee Techionista’s in dienst genomen. Het voordeel is dat beide kennis van verschillende achtergronden inbrengen en daarbij ook gelijk de kans krijgen om mee te werken aan interessante en toonaangevende projecten. Een project waarbij het bijvoorbeeld gaat om het voorspellen van wachttijden met behulp van artificial intelligence op de Spoedeisende Hulp bij het HagaZiekenhuis om de patiënttevredenheid te verhogen. Onboarding is volgens Mark de sleutel tot succes: laat kandidaten vooral zekerheid winnen om mee aan specifieke cases te werken, waarbij ze ook van medecollega’s in teamverband kunnen leren. Zorg voor een goede coaching en daag nieuwe medewerkers uit. Investeer ook het trainen van zakelijke vaardigheden en soft skills door cursussen. Uiteindelijk staat en valt alles met de werkhouding van de kandidaten.

Slechts 16% is vrouw in de IT-wereld, daarom is het mooi dat er academies zijn zoals onder andere Techionista die hier verandering in willen brengen, aldus Mark. De tech academies brengen vooral meer complementaire kennis aan tafel, daarin ligt hun kracht. Men heeft bij BPSOLUTIONS wel ook minder goede ervaringen met andere starters gemaakt die men in dienst heeft genomen. Dat lag voornamelijk aan een gebrek van soft skills en zakelijke vaardigheden. Aanpassingsvermogen en drive om te leren zijn volgens Mark erg belangrijk.

Een onzekere toekomst? 

De panelleden uiten zich positief dat steeds meer bedrijven willen samenwerken met tech academies. Het zal daarom fijn zijn om vanuit de academies samen met de bedrijven in de sector een op-maat-curriculum op te stellen om kandidaten op te leiden voor specifieke functies. 

De coronapandemie raakt en raakte zeker de arbeidsmarkt. Dat merken ook de tech academies. Het is en wordt een uitdagend jaar voor afgestudeerden om de arbeidsmarkt te betreden. Ze worden vaak afgewezen en moeten doorgaan met solliciteren. Maar het biedt ook kansen. Zo pakken sommigen de gelegenheid zich om te laten scholen. Zo wordt in dit artikel van de Volkskrant beschreven hoe Dorien Nannings (53), oorspronkelijk secretaresse op afstand de kans pakte om bij de Techionista Academy te starten met de opleiding ‘Microsoft Azure Certified Data & AI-track’. Uiteindelijk geeft zij aan dat de omscholing wel de moeite waard is. Zo werd zij bijvoorbeeld snel actief benaderd door recruiters wat daarvoor niet zodanig het geval was. 

Over de auteur: Alexander Lamprecht is lecturer digital media op de Amsterdam University of Applied Sciences

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond