-

(eHealth Convention) ‘Sociale media leiden tot grotere therapietrouw’

Eén op de vier Nederlanders sterft als gevolg van een hart- of vaatziekte. Meer dan een miljoen mensen lijden in Nederland aan zo’n aandoening. Meer dan 55 procent van personen tussen 45 en 65 jaar zoekt medische informatie op internet en social media. Voor Lukas Dekker, cardioloog en Dennis van Veghel, manager van het Catharina Hartcentrum was dit de aanleiding om hartvolgers.org te initiëren. Op dit platform delen patiënten en hun omgeving informatie en ervaringen. Dekker spreekt daarover op Emerce eHealth Convention, op 4 november in Amsterdam.

Je hebt een social media-platform voor hartpatiënten, familieleden en
medisch specialisten ontwikkeld. Hoe en wanneer is dat ontstaan?

“In februari 2012 hebben de initiatiefnemers van de huidige website hart.volgers.org (Dennis van Veghel en ondergetekende) de eerste stappen gezet in de wereld van sociale media. We hebben toen @hartpatientad en @cardiolooglukas gelanceerd. Patiënten konden voorafgaand aan, tijdens en volgend op een ingreep twitteren over hun ervaringen en handelingen. Dit had grote impact en heeft veel publiciteit gekregen. Het feit dat hierbij patiënten onderling gingen communiceren, en die uitwisseling grote waarde voor ze had, heeft ons doen besluiten om een groter en breder platform op te zetten. De officieuze start was de het 8 uur NOS-journaal op 24 augustus. Voor alle duidelijkheid: Het is dus een eigen initiatief van enkele cardiologen, en niet van een ziekenhuis en zeker niet van de medische industrie. Inmiddels participeren cardiologen van meerdere regio’s in Nederland, allemaal als vrijwilligers.”

De kwaliteit van de informatie wordt continu bewaakt door de medische experts. Gebruikers van het platform kunnen direct vragen stellen aan medisch specialisten. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

“Iedere patiënt en hulpverlener weet dat op vele patiënten-fora veel onzin wordt gedeeld. Patiënten wantrouwen de bestaande platforms, of omdat het commercieel is, of omdat het gedomineerd wordt door mensen die actief veel verkeerde informatie delen. De ervaringen met hart.volgers.org zijn alleen maar gunstig. Patiënten ervaren het als zeer positief. Als arts krijg ik al toenemend positieve feedback tijdens patiënten-contacten op de polikliniek of op de behandelkamers. Patiënten weten beter wat hen te wachten staat, en voelen zich meer vertrouwd, omdat ze de ervaringen van andere patiënten met hetzelfde probleem of probleem vernomen hebben.

“Er zijn meer dan 30.000 bezoeken geweest. Na een initiële piek zijn er nu dagelijks meer dan 500 bezoeken, en is er een gestage verdere groei. Het aantal experts en moderatoren zal moeten groeien. Doordat we goed kunnen monitoren welke acties het meest gunstige effect op het aantal bezoekers hebben, passen we onze strategie steeds aan om nog meer mensen aan te trekken. We kunnen ons verheugen in grote belangstelling binnen de cardiologische wereld: de Nederlandse Hartstichting, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en patiëntengroepen zoals Hart & Vaatgroep en STIN worden vermeld als Vriend van de website.”

Welke trends zie je in patiëntencommunicatie?

“Acties van sociale media blijken een zeer gunstig effect te hebben op het aantal bezoekers. Oud en jong is in staat om onze website te vinden en te gebruiken. Patiënten zijn zeer open en waarderen de vertrouwelijkheid. Veel vragen gaan over onduidelijkheid en onzekerheid, die klaarblijkelijk niet goed waren geadresseerd in de spreekkamer. De werkdruk bij artsen, streven naar efficiëntie en beperkingen van een geconcentreerd bezoek aan een poli maken dat er heel veel open eindjes blijven, waar patiënten in hun normale leven veel last van hebben. Gelukkig kunnen deze vragen en onzekerheden via de website bijna altijd goed opgelost worden, of via het inhoudelijke antwoord van een expert, of via een gedeelde ervaring van een mede-patiënt. Onze keuze om er geen app van te maken is wellicht een gelukkige.”

Als je het totale gebied van eHealth bekijkt, wat denk je dat de komende jaren de nadruk gaat of zou moeten krijgen?

“Het zou voor mij zeer interessant zijn om wetenschappelijk te onderzoeken wat het effect van websites zoals de onze is op de levensstandaard van patiënten. Ook denk ik dat dit het aantal bezoeken aan een ziekenhuis of arts kan verminderen. Vele acute bezoeken betreffen vaak onzekerheid of twijfel bij de patiënt; als dit met deze website alleen maar 10 procent kan worden verminderd, levert dit een enorme kostenreductie op. Vergelijkenderwijs, als patiënten meer betrokken zijn en hun aandoening beter begrijpen, zal dit ook leiden tot een grotere therapietrouw; ook dit zou een zeer gunstig effect kunnen zijn, waarvoor een wetenschappelijk onderzoek gerechtvaardigd lijkt. Uiteraard is er veel te bedenken over monitoring van patiënt-variabelen (gewicht, bloeddruk, activiteit), en over feedback bij behandelingen (apparaten thuis voor bijv. fysiotherapie), maar dat is al genoegzaam bekend.”

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond