-

Hoe bepaal je de economische en maatschappelijke waarde van de creatieve industrie?

TNO heeft een monitor ontwikkeld om de economische en maatschappelijke waarde van de creatieve industrie in kaart te brengen. De nadruk ligt daarbij op de samenwerking met andere sectoren.

Voor het monitoren en evalueren van de ontwikkelingen in de creatieve industrie zijn veel verschillende monitors ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn Monitor Creatieve Industrie (Immovator, 2014), Monitor topsectoren (CBS, 2014), diverse regionale monitors (Amsterdam, Gamesmonitor (Taskforce Innovatie Regio Utrecht, 2013), Cultuur Index (Boekmanstichting) en internationale monitoren (zoals MCI van het Europese onderzoeksinstituut IPTS).

Zij geven allemaal een beeld van de stand van zaken op het gebied van banen, bedrijven, omzet en toegevoegde waarde bínnen (een gedeelte van) de creatieve industrie. Een beeld van de economische en maatschappelijke waarde die de creatieve industrie toevoegt aan ándere sectoren ontbreekt echter nog. De monitor Cross-Overs Creatieve Industrie, een samenwerkingsproject van TNO en CLICKNL, moet hierin verandering brengen.

In 2012 heeft het Topteam Creatieve Industrie de ambitie uitgesproken om de Nederlandse economie in 2020 de meest creatieve economie van Europa te laten zijn. De creatieve industrie moet daarbij een voortrekkersrol spelen in de versterking van het innoverend vermogen van Nederland – onder andere door het creëren en toevoegen van waarde aan producten en diensten, door het scheppen van arbeidsplaatsen en door verbinding te leggen met andere sectoren. Dit kan de creatieve industrie realiseren door andere sectoren te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en hen laten aansluiten bij trends en ontwikkelingen op het gebied van innovatie. Het creëren van waarde voor andere sectoren in zogenaamde cross-overs is dan ook een van de belangrijkste speerpunten van het Topteam geworden.

In de verschillende monitoren en studies is geprobeerd om de toegevoegde waarde van de creatieve industrie te vertalen in economische waarde, zoals aantal bedrijven, banen en omzet. Ook wordt vaak gesproken over de waarde van de creatieve industrie voor de maatschappij als geheel. Geen van deze studies of monitoren gaan echter in op de rol van de creatieve industrie als aanjager van innovaties in andere sectoren.

De nieuwe monitor moet inzicht geven in de manier waarop er door de creatieve industrie wordt samengewerkt met andere sectoren en wat de effecten zijn van dergelijke samenwerkingen voor het innovatief vermogen van die sectoren. Met deze monitor hoopt TNO beleidsmakers en vormgevers van de Topsector Creatieve Industrie aanknopingspunten te geven voor de uitwerking en implementatie van passend beleid.

De volgende stap is om ook echt inzicht te krijgen in het belang van het innovatief vermogen van de creatieve industrie voor andere sectoren.

Het TNO rapport over dit onderzoek is hier verkrijgbaar.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond