-

Met 5G gaan we nu echt richting Smart eHealth

Als 5G ergens kansen biedt dan is het wel in de gezondheidszorg. De zorgprocessen zullen de komende jaren aanzienlijk veranderen door de opkomende combinatie van nanotechnologie, eHealth en 5G.

Toename online verbindingen

Door een toenemende hoeveelheid aan uitgewisselde data op mobiele apparaten, is de vraag naar sneller, stabieler en betrouwbaarder mobiel internet sterk toegenomen. Op allerlei vlakken worden apparaten ‘slim’ gemaakt, door ze een online connectie te geven. Zo kunnen we apparaten op afstand aansturen en kunnen apparaten ook zelf beter ‘nadenken’ op basis van online input. Denk aan huishoudelijke apparaten, auto’s, stedelijke infrastructuur en de gezondheidszorg. Om dit te bewerkstelligen is 5G nodig. Het is tien keer sneller dan 4G, voorkomt overbelasting van het netwerk en biedt een betrouwbare stabiele mobiele verbinding. Maar hoe gaat deze nieuwe generatie van het mobiele netwerk concreet de zorg verbeteren?

Smart eHealth

De coronacrisis geldt als katalysator van innovatieve veranderingen in de gezondheidszorg die op komst zijn. Zorg op afstand is meer dan ooit gewenst, nu de werkdruk bij het gezondheidspersoneel sterk toeneemt, de kosten blijven stijgen en de reguliere zorg vaker voorrang moet verlenen aan de spoedzorg. Er valt dus veel winst te behalen. Het begrip eHealth dekt niet volledig de lading als het gaat om het toekomstige gebruik van 5G in de gezondheidzorg. Noem het eerder Smart eHealth, waarbij het niet slechts om de digitale zorgprocessen gaat, maar om de vraag en noodzaak tot het mobiel en online uitwisselen van zorgdata en het slimmer maken van producten en diensten in de zorg. Bijvoorbeeld bij het beheren en zelf uitwisselen van persoonlijke medische data met zorgverleners. Of het aanvragen van een online recept, dat direct online wordt aangevraagd en automatisch wordt verstuurd door de apotheek. Maar ook bij de online communicatie tussen arts en patiënt, waarbij foto’s of andere data direct wordt verstuurd via de smartphone en als basis geldt voor het online consult. Onnodige afspraken kunnen worden vermeden met behulp van apparaten die 24/7 kunnen diagnosticeren en monitoren, zodat de arts alleen ingrijpt wanneer een sensor aangeeft dat er onregelmatigheden zijn ontdekt. Deze sensoren zullen een belangrijke rol spelen bij het transitie naar Smart eHealth.

Nanotechnologie

Omdat er op steeds kleiner niveau apparaten worden ontwikkeld, zal het gaande weg makkelijker worden om als patiënt zelf een gedeelte van de diagnose of de behandeling uit te voeren. Minuscule sensoren, ter grootte van een zandkorrel, worden toegevoegd aan medische hulpmiddelen, zodat het diagnosticeren, behandelen en monitoren continu wordt uitgevoerd, zonder dat de gebruiker belast is. Een simpel voorbeeld is een smartwatch die de hartslag meet en een appje naar de arts stuurt als er onregelmatigheden zijn ontdekt. Echter, een smartwatch geldt nog als groot object. Sensoren kunnen inmiddels aan pilletjes worden toegevoegd of worden opgeplakt aan de huid. Niet alleen de hartslag, maar ook bijvoorbeeld ook een tekort aan voedingsstoffen, de status van het wondherstel of afwijkingen in het bloed kunnen zo 24/7 worden geanalyseerd. Dergelijke technologieën bieden tevens het overbelaste medische personeel veel voordeel bij de behandeling van patiënten. Verpleegkundigen worden bijvoorbeeld ondersteund bij het behandelen van ouderen, omdat sensoren bijtijds waarschuwen bij incontinentie, chronische wonden of extreme lichaamswaarden. De sensor meet in dat geval de veranderingen in urineverlies, lichaamstemperatuur of bijvoorbeeld de pH waarde. Kortom, niet alleen wordt er zorg geboden wanneer het leed al is geschied, maar door mensen continu online te monitoren kan al in een vroeg stadium complicaties worden voorkomen. 

Machine learning

Waar adverteerders zoveel mogelijk data vergaren om consumenten gerichter te benaderen, zo zal het uitgangspunt in de zorg zijn dat de miljoenen gigabytes aan medische data (anoniem) wordt verzameld en met behulp van kunstmatige intelligentie wordt ingezet om diagnoses en behandelingen sterk te verbeteren. Zo kan een computer door middel van machine learning processen data beter interpreteren dan het menselijke vermogen aankan. Niet alleen omdat een computer sneller patronen herkend, maar ook omdat het mogelijk is om ze te laten ‘nadenken’ buiten het gangbare medische raamwerk. De wetenschap is nu eenmaal zo ingericht dat we onderzoek verrichten op basis van aannames en bepaalde conventionele gedachtes. Een computer kan juist tot medische ontdekkingen komen door compleet anders naar data te kijken.

Verbeteringen gezondheidszorg

Logischerwijs wordt de laatste maanden de nadruk gelegd op de gezondheidsrisico’s bij de uitrol van het 5G netwerk. Maar op de lange termijn zal het belang van 5G, in combinatie met nanotechnologie en machine learning processen, steeds beter zichtbaar worden in een Smart eHealth samenleving. Met een snellere, betrouwbare dataoverdracht en een mindere belasting van het datanetwerk zal de zorg eindelijk de digitale stappen zetten die al jarenlang door iedereen wordt aangekondigd. Daar zijn we allemaal bij gebaat. 

Over de auteur: Sebas Eikholt is redacteur bij Patient Empowerment.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond