-

Een robot als collega: droom of nachtmerrie?

Als we recente krantenkoppen moeten geloven over de impact van `intelligente machines` op de werkplek, is het niet vreemd dat mensen denken dat ze binnenkort werkeloos zijn. Door onheilspellende berichten geloven veel mensen dat meer inzet van technologie leidt tot massaal banenverlies en ten koste gaat van de algehele inspraak op de werkplek. In de praktijk is de discussie gelukkig veel genuanceerder en zit er ook een andere kant aan het verhaal. Vaak kan de komst van intelligente machines positief zijn voor zowel bedrijven als werknemers.

Allereerst, wat bedoelen we eigenlijk als we het hebben over ´intelligente machines? Sommigen zien mensachtige robots voor zich, die met metalen voetstappen een kantoor binnenwandelen en af en toe pauze nemen om hun onderdelen te smeren met een spuitje olie. De werkelijkheid is totaal anders; intelligente machines bestaan uit verschillende technologieën, van artificial intelligence (AI) tot zelflerende systemen en Robotic Process Automation (RPA). Al deze termen refereren aan toepassingen die steeds vaker hun weg vinden in het bedrijfsleven. Het is echter belangrijk te beseffen dat dit niet betekent dat dit soort slimme software die menselijke taken ooit helemaal gaan overnemen. Het ligt voor de hand dat robotisering een rol kan spelen bij handmatige gegevensinvoer en saaie, terugkerende taken. Andere banen daarentegen, waarin het draait om contact met de klant, vereisen een zekere mate van emotionele intelligentie waarover alleen de mens beschikt.

Krachtige combinatie

Want hoewel intelligente software kan anticiperen op specifieke klantbehoeften, is een mens in staat om meer ongrijpbare factoren te interpreteren zoals intonatie, lichaamstaal en andere culturele aspecten die machines slechts beperkt kunnen waarnemen. Software die adequate, relevante klantinformatie verstrekt in samenwerking met een mens die deze gegevens beoordeelt, kan echter een krachtige combinatie zijn met grote meerwaarde.

Een nieuwe workforce

Een recent, door Pega uitgevoerd onderzoek onder 845 senior executives uit de belangrijkste bedrijfstakken wereldwijd, waaronder de financiële dienstverlening, de verzekeringsbranche  productiebedrijven, telecom & media, de publieke sector en detailhandel, wees uit dat 69 procent van de respondenten verwacht dat de term `workforce’ uiteindelijk zowel mensen als intelligente machines zal omvatten. Met andere woorden, de toekomst zal waarschijnlijk bestaan uit machines die samenwerken met mensen, in plaats van hen te vervangen.

Meer ontplooiing voor medewerkers

Er zijn meerdere voordelen die het toegenomen gebruik van slimme software kan opleveren voor de manier waarop menselijke werknemers hun werkzaamheden uitvoeren. Zo verwachten velen dat de automatisering van saai, eentonig werk door slimme machines een einde maakt aan frustraties veroorzaakt door de dagelijkse routine. Het geeft medewerkers de kans om nieuwe uitdagingen aan te gaan en zichzelf te ontplooien op andere terreinen. Uit het Pega-onderzoek bleek dat 70 procent van de senior executives verwacht dat AI & RPA de komende twintig jaar vooral medewerkers met administratieve functies gaat vervangen; 69 procent denkt dat deze werknemers in plaats van hun baan te verliezen naar andere afdelingen zullen gaan voor meer bevredigend en afwisselend werk. Ook gaf 64 procent aan dat AI & RPA kan zorgen voor meer autonomie onder werknemers.  Met behulp van de technologie kunnen ze nu zelf oplossingen aandragen die ze voorheen doorschoven naar hun leidinggevenden.

Mens blijft sturend

Om die reden en alle doemscenario’s over de inzet van AI &RPA ten spijt, waren wij benieuwd hoe bedrijven zelf denken over een toekomst waarin mens en machine samenwerken. 88 procent van de ondervraagden gaf aan geen moeite te hebben om te gaan samenwerken met slimme software. Verder zegt 91 procent van de respondenten het prima te vinden om machines aan te sturen. Maar liever niet andersom! Zo geeft vier van de vijf (79 procent) van de senior executives aan zich ongemakkelijk te voelen bij het idee dat AI & RPA hen zal aansturen.

Nieuwe werkelijkheid met nieuwe kansen

Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Allereerst dat we de hype en alle pessimisme rondom de komst van intelligente machines op de werkplek het beste zoveel mogelijk kunnen negeren. In plaats daarvan kunnen we beter kijken naar de voordelen. Niet alleen op uitvoerend niveau maar ook op individuele basis. Het is logisch dat, zodra we allemaal wat meer gewend zijn aan de samenwerking met slimme software, een soort overgangsperiode nodig is.  

Zoals vaker bij radicale veranderingen, eenmaal gewend aan de nieuwe manier van werken zullen bedrijven en mensen zich afvragen hoe ze ooit zonder nieuwe software-robotcollega’s konden functioneren. De komende maanden en jaren zullen mensen steeds meer gaan samenwerken met intelligente machines als aanvulling op, niet als vervanging van. Dit leidt uiteindelijk tot meer bedrijfsefficiency en grotere werktevredenheid. Misschien wordt het tijd dat we over de negatieve krantenkoppen heen kijken en vooruitblikken op een meer productieve en effectieve toekomst?

Deel dit bericht

1 Reactie

Ruud Arends

Ik denk dat het een beetje is van allebei, het is nodig maar dan ook weer onpersoonlijk geworden.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond