-

Het is tijd voor de VC 3.0

De venture capitalistmarkt is toe aan een opfrisbeurt. De sector moet zichzelf heruitvinden, wil ze ook in de toekomst van toegevoegde waarde zijn. De venture capitalist (VC) heeft het wereldwijd moeilijk.

Hoewel de prestaties over een langere periode gemeten goed zijn, moesten Amerikaanse VC’s in de afgelopen tien jaar genoegen nemen met minder rendement dan beursbeleggers. Dat geldt ook voor Europese venture capitalists, die minder investeren en meer risico’s spreiden. Dat komt onder andere doordat hier veelal lagere instapwaarderingen gelden en er minder kapitaalbehoefte is. Daarentegen is in Europa het aantal en de prijs voor overnames en beursgangen lager.

Stilstand
Door het lagere rendement staan veel investeringen ‘onder water’. Hierdoor is het voor VC’s en ondernemers moeilijk om aan nieuw kapitaal te komen. Juist nu het nodig is. Na ettelijke jaren van stilstand is het theoretisch gezien echter weer tijd voor een bloeiperiode, tot 2015. Een aanname die is gebaseerd op de voor VC’s belangrijke cycli van circa acht jaar. Volgens de eerste tekenen zal de exitmarkt binnenkort kunnen aantrekken en rendementen verbeteren, uitgaande van de laatste hausse tot 2007.

Om daarvan te profiteren moet de sector zichzelf heruitvinden. Het traditionele VC-model is decennia oud en gaat uit van een wereld waar risicokapitaal schaars is. Dat is niet meer het geval. Zie het aanbod van omvangrijke crowdfunding-, angel- en acceleratorinitiatieven. Daarentegen is er omwille van een versnelde groeicurve bij succesvolle online ondernemers juist aanzienlijk meer groeikapitaal nodig dan voorheen. Denk aan forse investeringen op het gebied van marketing, HR en internationalisering.

Leergeld
Om dit te realiseren moet de huidige venture capitalist meer inbrengen dan geld alleen. Een ondernemer is op zoek naar een partner die hem daadkrachtig bijstaat met contacten en specialistische kennis in alle groeifasen, met snelheid van handelen, en een goed gevulde oorlogskas.

De actievere rol betekent uiteindelijk ook een hoger rendement voor de VC. Er wordt minder gestuurd op uniekheid van het product of de instapprijs, en meer op de kwaliteit van ondernemer en de venture capitalist zelf. Om de juiste ondernemers in de dop te leren kennen en monitoren, is het groeiend aantal accelerators voor ons onontbeerlijk. Daar vindt de eerste schifting plaats en wordt het eerste leergeld betaald. Vervolgens is het aan de VC om zijn meerwaarde net voor de internationale groeispurt en komst van potentiële concurrentie in te brengen.

Wellicht is de VC 3.0 niet vernieuwend, en eerder ‘terug naar af’, zoals in de jaren ’80. Maar dan wel met een hernieuwde blik op ons eigen werkgebied.

(N.B: In een komend artikel zal ik bovenstaande nader uitwerken en dieper ingaan op de materie.)

*) Dit artikel is tevens gepubliceerd in het Oktobernummer van Emerce Magazine (#125)

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond