-

De volgende stap in Big Data: het data ecosysteem

Internetmarktonderzoekbureau MetrixLab vormt samen met Natasha Walk en Edwin Kooge, de voormalig oprichters van marketing intelligence adviesbureau MIcompany, een nieuwe joint venture MetrixLab Big Data Analytics. Dit nieuwe bedrijfsonderdeel bouwt data-ecosystemen voor bedrijven, met als doel meer inzichten te halen uit consumenten- en bedrijfsdata. Drie vragen aan medeoprichter Edwin Kooge.

Hoe is deze joint venture tot stand gekomen en wat voegt het toe aan wat jullie reeds hadden?
“Metrixlab is continu op zoek naar vernieuwing en verbetering van haar dienstverlening en is daarmee ook altijd een voorloper geweest in de branche. Op dit moment is het werkveld van traditioneel marktonderzoek in snel tempo aan het veranderen en de joint venture biedt, naast de eerdere acquisitie van Oxyme, een mooie kans om klanten nog beter te helpen bij hun merkstrategie, innovatie en klantbehoud. Door de technologische ontwikkelingen en de grote hoeveelheid nieuwe databronnen is ook voor veel meer bedrijven haalbaar geworden (lees: goedkoper) om te investeren in hun data competenties.

“De werelden van marktonderzoek, marketing intelligence en sociale media inzet zijn vaak binnen organisaties nog silo’s die elkaars expertise onvoldoende bundelen. Hierdoor ontstaat wat wij noemen suboptimale besluitvorming, doordat inzichten separaat worden gerapporteerd, cijfers en inzichten niet altijd consistent zijn (soms zelfs strijdig) en grote inzet en belasting vergen van de schaarse intelligence bronnen.

Waarom is een ecosysteem voor Big Data belangrijk en wat is daar nieuw aan?
“Het huidige Big Data-landschap wordt ons ons inziens vooral gedomineerd door oplossingen die het accent leggen op technologie en systemen. Voor ons is het cruciaal dat er ook aandacht is voor mensen, processen en cultuur. Big Data wordt alleen succesvol als de organisaties ook in staat zijn om de technologische mogelijkheden te vertalen naar een nieuwe manier van werken, innovatieve oplossingen voor klanten, een cultuur waarin de klant echt centraal staat en waarbij op basis van feitelijke inzichten in plaats van buikgevoel wordt gestuurd

“Wij zien hierbij een echt ecosysteem voor ons, waarbij net als in de natuur een omgeving ontstaat waarin de verschillende elementen en krachten elkaar in balans houden en daardoor zorgen voor een duurzame en harmonieuze relatie. Te vaak is in de afgelopen jaren alleen geredeneerd vanuit de optiek hoe zo veel mogelijk waarde kan worden gecreëerd voor de organisatie (in euro’s), hierdoor is het belang van de consument uit het oog verloren. Met name in de telecom en financiële sector heeft dit uiteindelijk geleid tot groot wantrouwen en ontevredenheid bij klanten.

“In onze oplossing kijken we niet alleen naar hoe het huidig klantgedrag bijdraagt aan de business performance. Vooral ook willen wij organisaties helpen om veel beter te ‘luisteren’ naar de motieven en drijfveren van consumenten zoals die deze prijsgeven in marktonderzoek en steeds meer via sociale media. Zodoende wordt het mogelijk om vroegtijdig te handelen om veranderingen in het consumenten sentiment op te vangen, te verklaren en daarop te anticiperen om daarmee uiteindelijk klanttevredenheid en klantloyaliteit te versterken.

“Het definiëren van deze grootste gemene deler van het klantprofiel is wat ons betreft de grootste uitdaging. Aan de hand van deze grootste gemene deler wordt vervolgens ook de klantinformatie en de informatie vanuit sociale media opgehangen. Onze aanpak hierbij is om een branche specifiek grid te gebruiken, dat gebaseerd is op socio-demografische kenmerken van consumenten die bepalend zijn voor hun specifieke behoeften en gedrag in een dergelijke branche. Zo zal het bijvoorbeeld bij een pensioenverzekeraar heel logisch zijn om een indeling te maken waarbij vermogenssituatie (welstandigheid) naast levensfase de basis vormen. Door alle beschikbare informatie in dit grid te plaatsen ontstaat een 360 graden beeld van de consument, dat daarmee zowel input geeft aan hoe waarde kan worden gecreëerd voor de organisatie als voor de klant, in elke fase van de klantlevenscyclus. Hiermee zal vooral input worden geleverd voor het commerciële beleid en strategie en voorspelling van de bedrijfsperformance.

Een ander verschil zit hem volgens jullie ook in het analyseren van gegevens zonder inbreuk te maken op de privacy van consumenten. Hoe wordt dat bereikt? Welke middelen worden daarvoor ingezet?
“Voor ons is de grote uitdaging van ‘big data’ niet zozeer het volume, maar veel meer de koppeling van bronnen. Elk van de bronnen die wij in beschouwing nemen, heeft zijn eigen uitdaging. Voor data vanuit marktonderzoek is er de uitdaging hoe gegevens die van een steekproef zijn verzameld en anoniem zijn, zijn door te vertalen en te koppelen naar en aan de totale populatie.

“Voor sociale media is er de uitdaging om de verzamelde data te structureren, op basis van uitgebreide tekstanalyse inclusief een goede interpretatie van de context (is iemand nu positief of negatief?) en de profielkenmerken van de respondent. Voor data uit de operationele systemen van organisaties ligt de uitdaging in het destilleren van marketinginformatie uit de administratieve gegevens.

“Privacy is bij elk van de bronnen een terugkerend onderwerp. Voor sociale media geldt dat alleen gegevens worden gebruikt van die consumenten die hiervoor hun expliciete toestemming hebben gegeven via een opt in, voor klantgegevens uit operationele systemen is dit op te lossen via de techniek van pseudonimiseren: het behouden van klantinformatie zonder dat deze terug herleidbaar is naar het individu met naam en toenaam. Aangezien marktonderzoek altijd anoniem is, volstaat hier de aggregatie van de relevante informatie naar de grootste gemene deler van het gewenste klantprofiel.”

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond