Channel e-Health

Hier vind je nieuws, achtergrondverhalen, cases, best practices en interviews op het gebied van e-Health. e-Health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Heb je kennis te delen? Experts kunnen een bijdrage leveren aan dit Topic. Mail naar dennis.de.vos@emerce.nl.

More stories

‘Corona-app komt er niet als die niet aan alle eisen voldoet’

De corona-app van de Nederlandse overheid wordt pas vrijgegeven als die aan alle voorwaarden voldoet. Dat benadrukt Ron Roozendaal, CTO van het Ministerie van Gezondheid. Hij reageert daarmee op kritiek van experts die vinden dat het ontwikkelproces van de corona-app veel te snel gaat.

e-Health

‘Minister van Volksgezondheid draaft door met contactapps’

Nederlandse burgerrechtenorganisaties vinden dat de Minister van Volksgezondheid doordraaft met het selecteren van contactapps om het coronavirus in te dammen. Zo zouden er al zeven apps zijn geselecteerd.

e-Health

Duitse contactapp binnen enkele weken

De Duitse contactapp die de verspreiding van het coronavirus moet indammen, is binnen drie tot vier weken beschikbaar.

e-Health

Dit weekend appathon ministerie VWS, 750 voorstellen voor corona-apps

Dit weekend organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een digitaal evenement, een zogenoemde appathon, om de werking van nieuwe corona-apps te kunnen testen en verbeteren. Organisaties, onafhankelijke experts en belangstellenden kunnen meekijken en adviseren.

Innovatie

Zorgverleners ondersteund: hoe zorg je voor een betrouwbare IT-infrastructuur?

Het is voor zorgverleners zeker in deze tijd van essentieel belang dat ze volledig kunnen vertrouwen op de kritische IT-infrastructuur.

Health

Sneltest coronavirus kan wellicht ook met stemanalyse

Overal worden sneltesten ontwikkeld voor het coronavirus, maar die hebben allemaal als nadeel dat bloed of speeksel moet worden afgenomen die moeten worden onderzocht op antistoffen. Cordio Medical is samen met Haifa’s Rambam Hospital een geheel andere aanpak aan het onderzoeken: met kunstmatige intelligentie kan de stem van mogelijke virusdragers op afstand worden geanalyseerd.

e-Health

Direct meer geld voor zorg op afstand

Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking.

Tech

Crowdsourcing via game moet leiden tot kuur coronavirus

De Universiteit van Washington in Seattle zet een game in om een eiwit te ontwikkelen dat  de verspreiding van het coronavirus moet tegengaan. Via crowdsourcing wil de universiteit ideeën inventariseren.

e-Health

Yves Prevoo (Easee): ‘Onze online oogmetingen zijn even goed als metingen in het ziekenhuis’

Wereldwijd hebben 4,3 miljard mensen een gezichtsprobleem. Daarvan loopt één derde rond zonder bril of met een verkeerde bril. Dat leek Yves Prevoo zo’n vier jaar geleden een mooi uitgangspunt voor de ontwikkeling van een betrouwbare online oogmeting. ‘Grote partijen kunnen die hele grote transities niet goed aan, omdat je dan eerst alles wat je al hebt op het spel moet zetten. Je moet je eigen business ondergraven. Daarmee leek het mij een ideale propositie om met een startup mee aan de slag te gaan.’ Meer bij Top Names.

e-Health

Hoe games en apps kunnen helpen het coronavirus te bestrijden

In 2017 werd tijdens Lowlands onderzoek gedaan naar de verspreiding van een kunstmatig virus onder de deelnemers. Met de LowlandZ app begaf Patiënt Zero, de eerste drager van het virus, zich onder de aanwezigen.

Health

Wandelend plastic bezorgt ‘pakketjes’

Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben de eerste door licht gestuurde ‘pakketbezorgrobot’ ontwikkeld. Deze plastic minirobot van 2 centimeter groot kan onder invloed van blauw licht ‘lopen’ en ‘pakketjes’ ophalen en afleveren.

e-Health

Patient empowerment loont – hoe ver zijn we? 

Meer eigen regie in de zorg en de zelfredzaamheid van de patiënt vergroten; belangrijke onderwerpen op de zorg-agenda.

Health

Nederlandse zorgconsument voorzichtig met het delen van data

Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse zorgconsumenten voorzichtiger zijn met het delen van persoonlijke gezondheidsdata dan mensen in andere landen.

Health

Drie missers die zorgen dat klanten overstappen van verzekeraar

Er is tegenwoordig heel veel aandacht voor het optimaliseren van de klantreis en digitale processen. Toch maken verzekeraars hier nog ‘missers’ in.

Health

Vijf tips: Zo houd je de groei van Internet of Medical Things bij

Deloitte verwacht voor de markt van Internet of Medical Things (IoMT) een groei van 37 miljard euro in 2017 naar 133 miljard euro in 2022.

Health