-

Medische zorg: persoonlijke diagnose op basis van data kan het verschil maken

Grootschaliger inzet en slimmer gebruik van data in de zorg kan kosten schelen en het kan het werk van schaarse zorgprofessionals efficiënter maken. Maar vooral biedt het heel veel mogelijkheden voor analyse, zorg en gezondheidsadvies op maat. Voorwaarde is wel dat de digitale zorg minder versnipperd wordt.

In het huidige zorgmodel is de norm dat een patiënt in geval van klachten naar een arts gaat, die op basis van standaardprotocollen een diagnose stelt. In de toekomst is die diagnose in toenemende mate gedreven door data en volledig toegespitst op de persoon in kwestie. Datagedreven, gepersonaliseerde zorg draait volledig om wie jij bent en wat je doet. Dat leidt niet alleen tot betere en meer doelgerichte interventies, maar kan ook veel brengen op het vlak van preventie.

Explosie aan gezondheidsdata

Aan de basis van deze verschuiving staat een explosie aan gezondheidsdata. Daarbij valt te denken aan informatie die door artsen wordt ingevoerd in EPD’s, maar ook aan de stappenteller om je pols, sensoren in je huis en de gegevens van de meer dan 325.000 gezondheidsapps die beschikbaar zijn voor je smartphone. Gezondheidsdata kun je breed opvatten. Niet alleen fysieke waarden, maar ook data over leefstijl, omgeving en gedrag kunnen worden ingezet voor betere zorg.

Door ontwikkelingen in sensortechnologie, cloudtechnologie, data-analyse, machine learning en kunstmatige intelligentie wordt het bovendien steeds makkelijker en goedkoper om al die soorten data te verzamelen, op te slaan, te analyseren en te verwerken.

Data-analyse voorspelt risico op complicaties door COVID-19 op IC

Zo heeft Deloitte in samenwerking met het Erasmus MC een algoritme ontwikkeld dat op basis van labwaarden met 87 procent zekerheid twee dagen van tevoren kan voorspellen welke coronapatiënten op de intensive care risico lopen op complicaties als gevolg van longembolie.

COVID-19 is een relatief nieuwe ziekte. Het kan nog jaren duren voordat we wetenschappelijk gezien precies begrijpen hoe het werkt. Maar met behulp van data-analyse, kunstmatige intelligentie en machine learning kun je nu toch al snel patronen ontdekken in het ziekteverloop van coronapatiënten die artsen ondersteunen in het maken van keuzes. Gepersonaliseerde diagnostiek op basis van data kan echt het verschil maken.

Veelbelovende toepassingen

Gepersonaliseerde, datagedreven zorg kan veel vormen aannemen en er bestaan al allerlei veelbelovende toepassingen. Neem het gepersonaliseerde voedingsprogramma Clear, bij dit programma monitor je twee weken continu je bloedglucosewaarden via een sensor op je bovenarm. Specialisten helpen je om de data te interpreteren, waardoor je je persoonlijke reactie op voeding beter begrijpt en daar je dieet op kunt aanpassen.

Mensen reageren verschillend op voeding, ieder lichaam is anders: bij de één schieten de suikerwaarden al omhoog na het eten van een appel, bij een ander pas bij een stuk appeltaart. Met standaardvoedingsadviezen kom je een eind – appels zijn voor iedereen gezonder dan appeltaart – maar met écht gepersonaliseerde adviezen kun je veel preciezer inspelen op wat voor jou het beste is.

Alert op symptomen

Een aantal voorbeelden. Met DNA-tests van bedrijven als 23AndMe kun je achterhalen of je aanleg hebt voor bepaalde afwijkingen. Als je arts ook van deze gegevens op de hoogte is, kan hij helpen om extra alert te zijn bij bepaalde symptomen en vroeg in te grijpen. Hartwacht biedt thuismonitoring van patiënten met hartklachten en is daarmee één van de initiatieven voor de groeiende groep mensen met een chronische ziekte. Juist voor deze groep heeft gepersonaliseerde, datagedreven zorg veel te bieden. Zowel voor de patiënt die minder vaak naar het ziekenhuis hoeft voor standaardcontroles, als voor zorgverleners die zich op het écht belangrijke werk kunnen concentreren.

Dan zijn er nog ontwikkelingen op het vlak van nieuwe manieren van meten en diagnosticeren. Zo biedt eNose technologie om op basis van ademanalyse diagnoses van tuberculose en verschillende vormen van kanker vast te stellen. Kortom: er komen steeds meer mogelijkheden voor het verzamelen van data, waardoor zorg steeds sneller, beter en meer gepersonaliseerd kan worden.

Versnipperde markt

Op dit moment is de markt voor digitale ondersteuning van de zorg versnipperd. Grote zorgleveranciers, startups, techgiganten als Google, Apple, Amazon en Microsoft, individuele zorgorganisaties en zelfs individuele artsen ontwikkelen eigen toepassingen die doorgaans niet met elkaar communiceren. Bovendien opereert de zorg in silo’s: ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorg, GGZ-instellingen en verloskundigen werken allemaal met eigen systemen, wat effectieve inzet van data in de weg staat. Om een voorbeeld te noemen: wearables als hartslagmeters en stappentellers zijn al jaren gangbaar onder consumenten, maar met deze gegevens wordt nauwelijks iets gedaan door zorgprofessionals.

De échte waarde gaat ontstaan als alle data samen komt. Dan kun je de uitkomsten zo nauwkeurig en gepersonaliseerd mogelijk maken. Omdat gezondheidsdata zeer vertrouwelijk zijn, vraagt de ontwikkeling van digitale zorgtoepassingen veel aandacht voor juridische waarborgen en zorgvuldige processen om ethisch verantwoorde keuzes te maken. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een belangrijke stap voor bescherming van patiëntgegevens. Volgend jaar worden ook de Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR) van kracht, die ook op software van toepassing zijn. Dat gaat bijdragen aan de algehele kwaliteit en het kan de versnippering in de markt van digitale zorgtoepassingen tegengaan.

De potentie van gepersonaliseerde, datagedreven zorg

Gepersonaliseerde, datagedreven zorg heeft de potentie de kwaliteit van zorg te verbeteren, dienstverlening te optimaliseren en processen efficiënter te laten verlopen. De patiënt krijgt gerichte, gepersonaliseerde adviezen en kan in een vroeg stadium signalen opvangen, wat evidente gezondheidsvoordelen oplevert. Artsen krijgen meer inzicht in hun patiënten en kunnen hun aandacht verleggen van het uitvoeren standaardcontroles naar hun expertise. De gezondheidszorg als geheel kan profiteren van efficiëntie en kostenbesparing en het tegengaan van tekorten aan zorgprofessionals.

Hoewel er al veel gebeurt op het vlak van gepersonaliseerde, datagedreven zorg, loopt de zorg achter in vergelijking met andere industrieën. Zo zijn er bijvoorbeeld financiële prikkels om artsen zelf zo veel mogelijk handelingen te laten uitvoeren, in plaats van metingen en diagnoses deels uit te besteden aan sensoren en algoritmes. Er zijn nog flink wat uitdagingen om ervoor te zorgen dat datagedreven zorg volledig tot wasdom komt, op financieel, bestuurlijk én menselijk vlak. Maar het is onmiskenbaar dat gepersonaliseerde, datagedreven zorg de toekomst is.

Over de auteur: Maurice Fransen is Partner Analytics Public Sector bij Deloitte.

 

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond