More stories

Nieuwe Europese Richtlijn Consumentenrechten voor on- en offline retailers

Het voorstel voor de nieuwe Richtlijn betreffende Consumentenrechten is goedgekeurd door het Europees Parlement. Alleen de Raad van de Europese Unie moet het nu nog goedkeuren, wat elk moment kan gebeuren. Wat betekent dit voor retailer en consument?

Legal

Opzegging overeenkomsten

Overeenkomsten worden in veelvoud aangegaan. Wat is belangrijk om te weten bij het opzeggen van een overeenkomst? In een recente uitspraak heeft de rechtbank Middelburg in een IT-geschil geoordeeld over de vraag of een onderhoudsovereenkomst rechtsgeldig was opgezegd.

Legal

Social media-beleid is een kwestie van boerenverstand

Als het aan Arnoud Engelfriet ligt, partner bij een juridisch adviesbureau ICTRecht, dan is het opstellen van social media-beleid binnen bedrijven gewoon een kwestie van common sense. Juridische regels zijn er om de praktijk te ondersteunen, niet om mensen te hinderen. “Waarom mag ik Hyves niet zien als een soort online cv?”

Legal

‘Cookiewet kraakt juridisch gezien aan alle kanten’

De cookiewet zoals de Tweede Kamer die heeft aangenomen, zou juridisch gezien aan alle kanten kraken en in strijd zijn met Europees recht op meerdere punten. Dat stelt direct marketing-organisatie DDMA.

Legal

Aanbod en aanvaarding bij een webshop aankoop

Wat gebeurt er als een online koper aan het einde van het bestelproces wordt verrast door hoge extra kosten en van de bestelling af wil zien? Enige tijd geleden besloot de kantonrechter in Assen tot een creatief vonnis over bedenktijd en recht op ontbinding.

Legal

Privacy-aspecten van facial recognition software

Lange tijd vormde ‘Facial Recognition’-software geen grote bedreiging voor de privacy. De beschikbare software leverde slechts zelden bruikbare resultaten op. Maar inmiddels is niet alleen de software steeds geavanceerder geworden, ook is er veel meer fotomateriaal beschikbaar.

Legal

E-mailmarketeers mogen geen co-registratie meer hanteren van de Opta

De Opta heeft eind mei 660.000 euro aan boetes uitgedeeld in de e-mailmarketingbranche. Als dialoogmarketeer houd ik me liever niet teveel met juridische zaken bezig, maar deze boetes vormen voldoende aanleiding uit te diepen wat er echt aan de hand is.

e-mailmarketing

Hof luidt einde gratis knipselkrant in

De gratis papieren knipselkrant behoort tot het verleden. Uit een arrest van het Hof Leeuwarden van 26 juli volgt dat kranten een voorbehoud kunnen maken ten aanzien van de overname van nieuwsberichten door anderen.

Legal

Over het verband tussen (out-)sourcing en een huwelijk

De laatste tijd staan bijna alle congressen en seminars over (out-)sourcing in het teken van “de samenwerking” en/of “het partnership”, waarbij de vraag- en aanbodkant gezamenlijk in grote blijdschap verkondigen dat de “samenwerking” of “het partnership” ook contractueel zo is vastgelegd.

Legal

Zijn thuiskopieën e-books legaal?

Nu e-books definitief gearriveerd lijken te zijn, laaien de discussies over juridische vragen die al tijden spelen weer op . Bijvoorbeeld de vraag of het legaal is e-books integraal te kopiëren voor privégebruik.

Legal

Virtuele diefstal

Kan het afnemen van twee virtuele goederen, een virtueel amulet en een virtueel masker uit het spel RuneScape, een zogenaamde MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) worden bezien als diefstal?

Legal

Vergoeding bij opzegging of ontbinding van een agentuurovereenkomst

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst tussen partijen die principaal en agent worden genoemd. Meestal brengt de agent klanten aan bij de principaal en bemiddelt zodoende bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen beide partijen. Hoe zit het met het beëindigen van dergelijke overeenkomsten?

Legal

Databankenrecht: prejudiciële vragen in Gaspedaal-zaak

De laatste jaren is er veel te doen geweest over de vraag wanneer een website wordt beschermd door het databankenrecht en wanneer er sprake is van een inbreuk op het databankenrecht door gespecialiseerde zoekmachines. Een goed voorbeeld is de Gaspedaal-zaak.

Legal

Heldere aanbestedingsdocumentatie voorkomt juridische problemen

Een helder en eenduidig programma van eisen is van essentieel belang in een aanbestedingsprocedure. Waarom eigenlijk?

Legal

3D Printing: intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van een disruptieve technologie

De nieuwe technologie van 3D printing laat iedere consument in de nabije toekomst maken wat hij of zij maar wil. Zoals met elke technologische ontwikkeling, is het de vraag hoe deze zich verhoudt tot de toepasselijke wetgeving.

Legal