-

Meld een Vermoeden: fraude te lijf met handige app

Gemeenten en politie werken intensief samen om fraude tegen te gaan. In de praktijk komen meldingen – zoals illegale prostitutie of leegstand – niet, te laat of bij de verkeerde persoon binnen bij de gemeente. De innovatie Meld een Vermoeden van de Anti-Fraud Company moet dat tegengaan. CEO Viresh Jagesser vertelt hoe het werkt.

Viresh, hoe zou je Meld Een Vermoeden omschrijven in één tweet?

“Digitale oplossingen zoals het Meld een Vermoeden-platform bieden nieuwe manieren voor gemeenten en partners om integraal samen te werken.”

Wat houdt Meld een Vermoeden in?

“Het zorgt voor efficiëntere communicatie, snelle meldingen en afstemming tussen gemeente-afdelingen. Als gemeenten en hun partners zoals de politie, douanes of de Belastingdienst soepeler samenwerken, kan fraude voorkomen worden. Zo werd dankzij de app al een roversbende opgepakt, waarbij meer dan dertig gestolen auto’s in beslag werden genomen. Na een succesvolle pilot in Den Haag wordt de app daar al gebruikt, en ook in de gemeente Rheden wordt de app over twee weken gelanceerd.”

Hoe werkt het?

“Als een wijkagent, een melding doet via de app, wordt die vervolgens direct naar de juiste persoon binnen de gemeente gestuurd. Denk hierbij aan meldingen over leegstaande huizen, drugspanden of illegale prostitutie. De app is voor agenten te downloaden via MDM, een soort interne AppStore, en geeft de agent de kans om zijn administratie binnen een minuut, ter plekke te maken. Hij kan ook foto’s toevoegen en krijgt meteen bericht als de gemeente werk maakt van de melding. De gemeente kan bijvoorbeeld het pand laten sluiten of iemand uitschrijven op een adres.”

Welk probleem lost Meld een Vermoeden op?

“Direct en laagdrempelig melding doen op straat, meer waardevolle informatie doorgeven in minder tijd en zeker weten dat die terechtkomt bij de juiste personen. Het vergroot de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente. Gemeenten kunnen immers beter inspelen op de problemen in een wijk.”

Wie zijn je klanten?

“Nederlandse gemeenten met meer dan 25.000 inwoners en hun ketenpartners – zoals de politie. We richten ons hierbij op zowel de communicatie tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente, als tussen de verschillende partners. Afdelingen opereren vaak als eilanden en communiceren weinig met elkaar. Hierdoor komen veel meldingen bij de verkeerde persoon terecht.”

Hoe ziet het verdienmodel eruit?

“We bieden het Meld een Vermoeden-platform op abonnementsbasis aan voor gemeenten, in de vorm van een SaaS-model (Software as a Service). Momenteel passen we dit verdienmodel toe in Den Haag en Rheden.”

Werk je samen met partners?

“Ja, softwareleverancier Milvum is een belangrijke partner van Meld een Vermoeden. Zij helpen ons bij de ontwikkeling en het onderhoud van de app. Daarnaast zit Arthur Dallau in onze adviesraad, hij zet zijn ervaring bij gemeenten in om de app zo passend mogelijk te maken voor gemeenten en partners.”

Heeft Meld een Vermoeden concurrentie?

“Meld een Vermoeden is bij mijn weten de enige tool die de communicatie tussen gemeenten en ketenpartners toegankelijk en eenvoudig stimuleert. Andere spelers in de markt gooien het vooral op data-analyses om fraude op te sporen, zoals VX Company, of software om boetes uit te delen, zoals Sigmax. Net als de buurt-WhatsApp-groepen zie ik dat eerder als aanvulling op onze dienst dan als directe concurrentie.”

Hoe is Meld een Vermoeden ontstaan?

“De oprichters – Arvind Jagesser, Salim Hadri, Randy Tjin Asjoe en ik – kenden elkaar van Milvum: het innovatielab voor corporates en de overheid dat nu als zusterbedrijf van Meld een Vermoeden fungeert. Meld een Vermoeden is voortgekomen uit de winst van een hackathon in april 2016, die het ministerie van Binnenlandse Zaken en Stichting ICTU organiseerden om als overheid effectiever te zijn tegen fraude. Na een succesvolle pilot in Den Haag ontstond toen de Anti-Fraud Company.”

Wat staat er nu op de agenda?

“We zijn momenteel bezig met AdresChecker, een nieuw platform dat we samen met de gemeente Den Haag ontwikkelen. Een ambtenaar van de gemeente gaat langs op de adressen en heeft met een slimme online-checklist de juiste data van de burger en het adres bij de hand. Zo optimaliseren we het hele proces, van melding tot en met afhandeling.” 

En verder?

“Daarnaast lanceren we binnenkort een verbeterde versie van het Meld een Vermoeden-platform, dat dan op grotere schaal meldingen kan verwerken. Het gaat live tijdens de lancering bij de gemeente Rheden over een paar weken.”

Welk knelpunt kom je tegen als start-up?

“Om met een beperkt budget toch je doelgroep goed te kunnen bereiken. Veel gemeenten zijn actief op evenementen, maar deze zijn vaak betaald en niet altijd mogelijk binnen ons start-up-budget. Nu benaderen we gemeenten telefonisch, maar met fondsenwerving hopen we ze in de toekomst sneller te kunnen interesseren.”

 *) Dit is een artikel in de serie van de Accenture Innovation Awards dat ik schreef in samenwerking met Nikki Mennen. Meld een Vermoeden doet mee aan de Accenture Innovation Awards van dit jaar. Bekijk hier de AIA-winnaars van 2016.

2 Reacties

Josef K

“Zo werd dankzij de app al een roversbende opgepakt, waarbij meer dan dertig gestolen auto’s in beslag werden genomen.”

->
Zo werd dankzij de app een onschuldige buurtbewoner verdacht gemaakt en door ongelukkig patroon in databronnen bij de politie meegnomen voor verhoor. Zijn emotionele zwakten stelde hem niet in staat de politie goed te woord te staan waardoor hij te laat bij zijn enige sollicitatie sinds maanden kwam.

Vergezocht? Collatoral damage?

@Josef K

Vergezocht met name, ja

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond