0
7.3k
Channel: Marketing

Search marketing: De invloed van kunstmatige intelligentie (AI)

Search marketing ontwikkelt zich continu en verschuift steeds meer naar Artificial Intelligence (AI). Microsoft heeft samen met Econsultancy onderzoek gedaan naar de toekomst van search marketing. De resultaten en bevindingen van dit onderzoek lees je in deze whitepaper.

Wat kan je verwachten van deze whitepaper

Rik van der Kooi, Corporate VP bij Microsoft Search Advertising, deelt in deze whitepaper zijn visie op de toekomst van search marketing en hoe Microsoft hierop inspeelt. De whitepaper gaat in op:

 • De belangrijkste resultaten uit het onderzoek van Microsoft en Econsultancy naar de toekomst van search marketing.
 • Hoe search marketing en aanverwante technologieën zich de komende tien jaren gaan ontwikkelen.
 • Praktische tips hoe je in kan spelen op de toekomstige ontwikkelingen in search marketing.
De belangrijkste resultaten uit het onderzoek

De uitdaging voor de komende twintig jaar is hoe bedrijven, consumenten en marketeers omgaan met de inzichten die artficial intelligence biedt. In het tweede deel van deze whitepaper wordt stilgestaan bij de belangrijkste resultaten en bevindingen uit het onderzoek. Er wordt ingegaan op:

 • De adoptie van intelligente technologieën, zoals kunstmatige intelligentie.
 • De definitie van (search) marketing en advertising in 2020.
 • Hoe bedrijven kunnen inspelen op de ontwikkelingen binnen search marketing.
Het toekomstige toepassingsbereik van search marketing

Dit rapport kijkt naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in search marketing. Veel van de beschreven technologieën bevinden zich nog in het beginstadium of behoren al tot de standaard marketinginstrumenten. De whitepaper gaat in op de volgende ontwikkelingen:

 • Hoe AI het consumentengedrag gaat beïnvloeden en wat het effect hiervan is op search marketing.
 • De verschuiving van expliciete naar impliciete zoekopdrachten.
 • De verschillende typen op AI-gebaseerde zoekopdrachten.

Het derde deel wordt afgesloten met een tijdlijn. In deze tijdlijn wordt weergegeven hoe search marketing en aanverwante technologieën zich de komende tien jaar zullen ontwikkelen.

Zoekopdrachten van de toekomst

In het vierde deel van deze whitepaper wordt ingegaan op een aantal ontwikkelingen die het zoekgedrag van consumenten gaan veranderen. Er wordt ingegaan op:

 • Automatic en assisted buying.
 • Spraakgestuurde interacties en zoekopdrachten.
 • Progressive search.
 • Product discovery.

Ook wordt ingegaan op welk effect kunstmatige intelligentie gaat hebben op de privacy en veiligheid van consumenten.

De toekomst van search

Christi Olson, Senior Marcom Manager van Bing Ads, verwacht dat search een fundamentele rol zal gaan spelen in de digitale dialoog van consumenten en bedrijven. Welke invloed gaat AI hier in spelen? In de whitepaper worden de belangrijkste onderzoeksresultaten over dit onderwerp uiteengezet.

Search: 2018 en verder

De whitepaper wordt afgesloten met de slotconclusie van het onderzoek over hoe search marketing er in 2027 uitziet. Daarnaast worden de overige onderzoeksresultaten opgesomd per branche en bedrijfsgrootte.

Inhoud

Voorwoord

Belangrijkste onderzoeksresultaten en bevindingen

 • Over Econsultancy
 • Over de auteurs

Introductie

 • Search, AI en mobiele apparaten
 • Data driven search marketing en de expansie hiervan
 • Tijdlijn (10 jaar): de ontwikkeling van search en aanverwante technologieën

Shopping, privacy en het gevoel bij search

 • Geautomatiseerde search advertising
 • Spraakgestuurde interacties en zoekopdrachten
 • Progressive search
 • Product discovery
 • Privacy of security?
 • Het menselijke aspect van search

De toekomst van search marketing

 • Nieuwe businessmodellen
 • Groeivolumes, meer inzichten
 • De hergeboorte van het merk?
 • Bureaus als merkambassadeurs
 • Een vernieuwde kijk op doelgroepen
 • Conclusies: de planning voor 2018 en verder

Overige onderzoeksresultaten en bevindingen

Bijlage: Onderzoeksmethodologie

Je bent klaar om deze whitepaper te downloaden
Download whitepaper

Ellen Akkerman