Download

Download
0
1.8k
Channel: CMS

Overbrug de digital experience kloof tussen marketing en IT

Een (open source) CMS-platform overbrugt de kloof tussen marketing- en IT teams. Vijftien jaar geleden werd deze kloof gedreven door de opkomst van digitale marketing, waarbij marketeers en IT-teams strijden om de controle over de business analytics, klantgegevens, SEO en de website. Nu, in 2019, ontstaat er een nieuwe kloof door de opkomst van digital experience.

Vandaag de dag kun je jezelf als bedrijf niet meer langer onderscheiden door een uitgebreid aanbod of door de beste marketingcampagne. Het draait om het bieden van een gepersonaliseerde en relevante klantervaring waarbij je aantoont dat je jouw klant begrijpt. Om dit te kunnen realiseren moet je IT- en marketingteams goed samenwerken. Maar hoe kun je dit bewerkstelligen? Dit onderzoeksrapport “Straight talking content management” beantwoord deze vraag.

Overbrug de digital experience kloof tussen marketing en IT

Magnolia heeft meer de tweehonderd marketing en IT-professionals ondervraagd over de digital experience kloof tussen marketing en IT overbrugt kan worden. Het rapport beschrijft unieke inzichten in het opkomende digital experience landschap en de attitudes die beide groepen hebben ten opzichte van hun collega’s. Enkele opvallende conclusies uit het onderzoek zijn:

  • 70 procent van de IT-professionals vindt dat ze product owner moeten zijn van het digital experience landschap.
  • 33 procent van marketeers gefrustreerd is het trage tempo voor het lanceren van nieuwe digitale assets.
  • 84 procent van de marketeers begrijpt het werk van IT niet.
  • 39 procent van de IT-teams weet niet wat ‘digitale ervaring’ betekent.
De opkomst van digital experience

Anno 2019 is digital experience meer dan een buzzword en is de opkomst hiervan interessant voor zowel marketingteams als IT-afdelingen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat zestig procent van de marketeers van mening is dat zij product owner moeten, daarentegen denkt 72 procent van de IT-teams dat het hun verantwoordelijkheid zou moeten zijn.

Zonder ownership geen optimale digitale klantervaring

De digital experience kloof tussen marketing en IT heeft niet alleen gevolgen voor de dagelijkse werkzaamheden maar heeft ook een negatieve impact op de digitale klantervaring, waaronder:

  • De lancering en het publiceren van nieuwe digitale assets duurt lang.
  • De communicatie tussen de twee afdelingen verloopt stroef, dit zorgt voor frustratie.
  • Beide afdelingen hebben de indruk dat zij niet begrepen worden.

Lees in het onderzoeksrapport wat de onderzoeksresultaten zijn.

De oplossing: Ga terug naar de basis

Marketeers en IT-teams zijn altijd al beide verantwoordelijk geweest voor de klantervaring. In plaats van zich zorgen te maken over verheven ideeën over wie de de product owners is van het digital experience landschap, moeten zowel marketeers als IT-teams hun jargon laten vallen en in plaats daarvan nadenken over hoe ze kunnen samenwerken om de beste resultaten te leveren.

Degenen die deel uitmaken van beide afdelingen kunnen helpen bij het overbruggen van de kloof door het gebruik van vakjargon tot een minimum te beperken. Bedrijven moeten terug naar de basis, simpele en rechtlijnige oplossingen. Hierdoor ontstaat duidelijkheid voor marketeers, ontwikkelaars en het IT-management.

Tien jaar geleden speelde een CMS-systeem een cruciale rol in het overbruggen van de kloof tussen beide afdelingen. Vandaag de dag is dit nog steeds zo. In het tijdperk van digital experience zal de nieuwe golf van steeds geavanceerdere, op Java gebaseerde CMS-systemen een even belangrijke rol spelen. Lees in de whitepaper wat de visie van Magnolia hierop is.

Jan Schulte