Deel dit artikel
-

Vakbonden: begin met innen van loonbelasting en premies bij Deliveroo

De vakbonden FNV, CNV en VCP willen dat minister Koolmees actie onderneemt naar aanleiding van de uitspraak van de rechter in de Deliveroo-zaak die FNV aanspande.

De vakbonden roepen de minister op om onmiddellijk te starten met het innen van loonbelasting en premies bij Deliveroo. ‘De minister moet niet langer op zijn handen blijven zitten en samen met de Belastingdienst eindelijk eens gaan handhaven. De rechter is buitengewoon duidelijk geweest over Deliveroo. Wat daar gebeurt is schijnzelfstandigheid. Punt uit. Die blijvende onduidelijkheid waar de minister over spreekt wordt bewust gecreëerd door werkgevers als Deliveroo om maar onder de werkgeversverplichtingen uit te kunnen komen. Juist de minister zou daar niet in mee moeten willen gaan maar zijn taak als hoeder van orde van de arbeidsmarkt serieus moeten nemen,’ aldus Arend van Wijngaarden, CNV-voorzitter.

Koolmees reageerde eerder deze week op Kamervragen. Daarin wilde hij geen uitspraken doen over individuele bedrijven en over zaken die onder de rechter zijn.

Koolmees benadrukt dat het kabinet kansen die innovatie en technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bieden, zoals het werken via platforms, toejuicht. Op dit moment is de hoeveelheid platformwerk in Nederland nog relatief beperkt in omvang, maar deze is wel groeiende. De opkomst van de platformeconomie mag niet ten koste gaan van de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van werkenden, aldus Koolmees.

Concrete stappen wil Koolmees niet zetten: ‘In zijn algemeenheid vindt het kabinet het wenselijk dat door middel van rechterlijke uitspraken, meer helderheid komt over de kwalificatie van arbeidsrelaties in de platformeconomie’.

‘De minister stelt ons teleur omdat hij niet zelf overgaat tot actie,’ zegt Zakaria Boufangacha, lid dagelijks bestuur FNV. ‘Het kan toch niet zo zijn dat bedrijven met diepe zakken de juridische molen draaiende weten te houden en zich ondertussen wetteloos kunnen blijven gedragen. Eerder beloofde minister Koolmees te zullen handhaven bij kwaadwillendheid bij het gebruik van zzp-constructies. Deliveroo legt nu een rechtelijke uitspraak naast zich neer. Hoe kwaadwillend wil de minister het hebben voordat er zal worden opgetreden?’

De bonden vinden dat het kabinet ten onrechte een rookgordijn opwerpt met betrekking tot het ingewikkelde vraagstuk in de platformeconomie. De FNV stelt: ‘Het is absurd dat eerst wordt afgewacht tot het onderwerp platformwerk in Nederland of zelfs in Europa uitgekristalliseerd is tot het hoogste rechtelijke niveau. Het gedurende lange tijd in stand houden van een juridisch schemergebied vinden we zeer laakbaar. Het komt er op neer dat er geen verantwoordelijkheid wordt genomen en dat excessen kunnen blijven voortbestaan. Momenteel gaan schijnopdrachtgevers, zoals Deliveroo, er van uit dat ze ongestraft hun gang kunnen gaan en woekert deze ongezonde situatie voort.’

Deel dit bericht

1 Reacties

Dirk

Welk ministerie is meneer Koolmees eigenlijk minister van?

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond