Industry Wire

Geplaatst door BeCommerce

BeCommerce kondigt nieuw partnerschap aan met Recupel

Brussel, 4 juni 2019 – Uit het meest recente Market Monitor onderzoek van BeCommerce – dé Belgische vzw voor webshops – blijkt dat de Belg vorig jaar gemiddeld 10,67 miljard euro uitgaf aan online shoppen. Het staat buiten kijf dat online shoppen steeds meer aan populariteit wint. Hierdoor neemt ook het belang van duurzaamheid binnen e-commerce toe. Om webshops aan te moedigen de volgende stappen te zetten naar duurzame e-commerce kondigt BeCommerce een nieuw partnerschap aan met Recupel.

“Recupel heeft ondervonden dat er nog heel wat retailers niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake verkoop van elektrische en elektronische apparaten. We merken dat in de meeste gevallen retailers gewoonweg niet op de hoogte zijn van deze verplichtingen”, stelt Sofie Geeroms, Managing Director van BeCommerce. “Om onze leden hiervan bewust te maken zijn wij een duurzame samenwerking aangegaan met Recupel.”

“Duurzame e-commerce wordt steeds belangrijker”
Sofie Geeroms duidt op het toenemend belang van duurzaamheid binnen e-commerce:
“De Belgische retail ondergaat momenteel heel wat ingrijpende veranderingen gedreven door technologische innovaties en het gedrag van de consument. Denk maar aan de mogelijkheid om te shoppen via Instagram. De evolutie naar duurzame e-commerce zal dus steeds belangrijker worden in de toekomst.”
“Een hele belangrijke duurzaamheidsfactor bij het online shoppen is het transport”, aldus Sofie Geeroms. “Er tekent zich momenteel wel een positieve trend af: steeds meer webwinkels gaan op zoek naar een creatieve oplossing voor the last mile-problematiek, zoals fietsleveringen aan huis in steden.”

Ook voor Belgische webshops geldt terugnameplicht
Sinds 2001 geldt in België (en bij uitbreiding in de gehele Europese Unie) de zogenaamde terugnameplicht bij de verkoop van elektrische en elektronische apparaten. Producenten en invoerders zijn verplicht de door hen op de markt gebrachte apparaten terug in te zamelen en te recycleren. In België werd daartoe de vzw Recupel opgericht, een zogenaamd ‘collectief systeem’ dat instaat voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen die ter zake aan hen opgelegd zijn.

Met het oog op een optimale bescherming van de digitale consument, vindt BeCommerce het belangrijk en noodzakelijk dat ook webshops aan bovenstaande verplichtingen voldoen. Daarom kondigt BeCommerce een nieuwe samenwerking aan met Recupel: “Recupel heeft ondervonden dat er nog heel wat retailers niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake verkoop van elektrische en elektronische apparaten. We merken dat in de meeste gevallen retailers gewoonweg niet op de hoogte zijn van deze verplichtingen. Om onze leden hiervan bewust te maken zijn wij een samenwerking aangegaan met Recupel”, verklaart Sofie Geeroms.

BeCommerce breidt daarom haar checklist uit die gebruikt wordt bij de audit van webshops alvorens ze het vertrouwenskeurmerk van BeCommerce kunnen krijgen. De checklist wordt geactualiseerd met de wettelijke bepalingen in het kader van de terugnameplicht. Dit betekent concreet dat de leden van BeCommerce die elektrische en/of elektronische apparaten verkopen het BeCommerce vertrouwenskeurmerk pas zullen kunnen behalen of behouden indien zij aan de wettelijke verplichtingen voldoen. “Het gaat evenwel verder dan louter ‘bewustmaken’ omdat we onze leden dus ook effectief gaan controleren of zij voldoen aan de verplichtingen”, vertelt Sofie Geeroms ook nog.
Meer informatie over deze samenwerking en wettelijke verplichtingen kan je op de website terugvinden.

Duurzame e-commerce staat eveneens bovenaan de agenda van de 6e editie van de BeCommerce Logistics Summit. Op 26 juni zullen gastsprekers BME, Ovam, Rajapack en Gfk het thema ‘To Be or Not To Be: The Rise of Sustainable E-Commerce’ verder uitdiepen.

Over BeCommerce
BeCommerce is de Belgische vzw die ondernemingen, actief op de Belgische markt in de digitale handel, samenbrengt. BeCommerce draagt bij tot het consumentenvertrouwen in de e-commerce door het verstrekken van een formeel vertrouwenskeurmerk aan webshops. Dankzij de certificatie, de security scans, de consumentenratings en beoordelingen van e-commercewebsites bouwt BeCommerce mee aan de groei van de sector.
BeCommerce brengt deze doelstellingen eveneens in de praktijk via bewustmakings-, informatie-, kennis- en onderzoeksprojecten en het ontwikkelen van een eigen Trustmark gedragscode. Bovendien draagt BeCommerce bij tot de creatie van een gunstig economisch en politiek klimaat voor de sector. In het bijzonder ijvert zij voor de opheffing van elke reglementaire beperking die de competitiviteit van de digitale handel met inbegrip van de verkoop op afstand en de verdere ontwikkeling ervan afremt in België.
Zij telt onder haar leden en partners voornamelijk webwinkels en bedrijven die actief zijn in de e-commerce sector en de verkoop op afstand, alsmede bedrijven die diensten leveren in de logistiek, betaling en IT.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht