-

Business intelligence en business-analyse: de verschillen en het samenspel

Busines intelligence en business-analyse zijn twee verschillende vakgebieden: de eerste bekijkt de huidige situatie, de tweede de toekomst. Tegelijkertijd hangen ze nauw met elkaar samen. Als je als professional van allebei verstand hebt kunnen ze elkaar optimaal versterken.

Als business-analist en business-intelligence-specialist wordt mij wel eens gevraagd welke van de twee ik eigenlijk ben. Oftewel, maak een keuze! In mijn ervaring versterken deze twee domeinen elkaar, en biedt het meerwaarde als je beide domeinen beheerst. In dit artikel lees je wat de twee vakgebieden inhouden en hoe ze met elkaar in verbinding staan.

Business intelligence

Business-intelligence-professionals ontsluiten, rapporteren en analyseren bedrijfsgegevens. Zo maken ze knelpunten en mogelijke verbeterpunten inzichtelijk. Deze professionals kunnen dus vragen beantwoorden over hoe iets is gebeurd, hoe vaak het is gebeurd en waar problemen en knelpunten liggen. ze maken hiervoor gebruik van data die zijn gegenereerd in de huidige, bestaande processen en situaties. Kort samengevat: business-intelligence-professionals bieden inzicht in de huidige (‘as is‘) situatie.

Business-analyse

Business-analisten hebben de taak om verandering en verbetering binnen een organisatie mogelijk te maken door behoeften te definiëren en oplossingen voor belanghebbenden te formuleren bij bijvoorbeeld het definiëren van de strategie en programmadoelen, het ontwikkelen van bedrijfsarchitectuur en het ondersteunen van continue verbetering. Kort samengevat: business-analisten bieden verbetering in de vorm van een toekomstige (‘to be‘) situatie.

Hoe business intelligence business-analyse versterkt

Als business-analist begin je met het definiëren van de businessbehoeftes (needs) en -reikwijdte (scope) en werk je deze vervolgens uit naar use cases, user stories, processen en benodigheden, die na implementatie dienen te worden getest. De input hiervoor is veelal vaak kwalitatief, verzameld met behulp van onder andere interviews, brainstorms of workshops met belanghebbenden of enquêtes onder klanten. Kwalitatief betekent echter vaak ook subjectief. Zo kunnen, bijvoorbeeld, knelpunten die belanghebbenden aangeven een kleiner of juist groter effect hebben op processen en resultaten dan zij zelf vertellen, verwachten of vermoeden.

Business intelligence zorgt hier voor de kwantitatieve onderbouwing van deze kwalitatieve bevindingen, bijvoorbeeld door waarden te verbinden aan stappen in een proces zoals in de onderstaande afbeelding. Daarnaast kunnen er met de AI-mogelijkheden van busines intelligence tools zoals Power BI ook voorspellende analyses (predictive analytics) gedaan worden die helpen bij het voorspellen van de effecten van ‘to be‘-situaties en kunnen user stories, processen en benodigdheden na implementatie getest worden op basis van actuele data.

Hoe business-analyse business intelligence versterkt

Een business-intelligence-professional wordt vaak gebriefd met schetsen, mockups of prototypes van gewenste rapportages of dashboards waarvan verwacht wordt dat je die, in een vorm van reverse engineering, bijna achteruit reconstrueert naar business-intelligence-oplossingen. Om de belanghebbenden binnen je organisatie de door hen gewenste inzichten efficiënt en correct aan te kunnen bieden is het bijna noodzakelijk om hiervoor use cases en user stories te definiëren, wat dan weer juist de specialiteit van de business-analist is.

Een voorbeeld: de use case “de e-commercemanager checkt dagelijks de retourenrapportage” en de bijbehorende user story – “als e-commercemanager wil ik de retourratio, het aantal retouren, het aantal af te boeken retouren en de boekwaarde van deze retouren weten per jaar, maand, dag, campagne, ad group, productcategorie en klantsegment om inzicht te krijgen in de marge en het rendement van de webshop, het assortiment en de campagnes” – geven je alle input die je nodig hebt voor het ontsluiten van de benodigde data, het relateren van de feiten en dimensies in je datamodel en het prioriteren van je werkzaamheden. Deze use case en user story haal je bij de betreffende belanghebbende (in dit voorbeeld is dat de e-commercemanager) op met behulp van de elicitation-technieken, zoals interviews en brainstorms, die typisch zijn voor de gereedschapskist van de business-analist.

Business-analyse en business intelligence: samen sterker

Uiteraard kun je als business-analist een business-intelligence-specialist inschakelen, en vice versa, maar het maakt je een sterkere business analist als je business intelligence kunt inzetten en een betere business-intelligence-specialist als je je business-analyse-capaciteiten kunt inzetten. In beide scenario’s combineer je het beste van twee werelden om je meerwaarde voor de organisatie waarvoor je werkt te vergoten.

Over de auteur: Frans Jan Boon is oprichter van Add to Friends.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen je vakgebied? Volg Emerce dan ook op social media: LinkedIn, Twitter en Facebook.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond