-

Government trends 2020: een slimme overheid

Hoe gaan overheden wereldwijd – en vooral in Nederland –om met alle technologische ontwikkelingen? In een serie van negen webartikelen wordt ingegaan op de belangrijkste (toekomst)trends voor de publieke sector. Aflevering acht: hoe kunnen we slimme oplossingen uitbreiden van ‘smart cities’ naar alle onderdelen van de publieke sector?

Drie basisvoorwaarden voor een slimme overheid

In de afgelopen jaren groeide de aandacht voor de ‘smart city’, waarin samenwerking tussen diverse partijen, connectiviteit en duurzaamheid voorop staan. Inmiddels krijgen ook andere groepen binnen de publieke sector belangstelling voor het concept ‘smart’, van regio’s en universiteiten tot militaire bases. Er zijn drie basisvoorwaarden waarin ‘smart government’ moet voldoen. Ten eerste moet er een ‘slim’ ecosysteem zijn, waarin maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt met hulp van bedrijven, universiteiten, startups, denktanks en burgers. Ten tweede zijn slimme connectiviteit en data belangrijk: de opkomst van bijvoorbeeld Internet of Things (IoT) vervaagt de grens tussen de fysieke en de digitale wereld, ook binnen de publieke sector. Ten derde zijn een slim platform en betrokkenheid nodig. Overheden gebruiken technologie om burgerparticipatie en expertise te vergroten. De combinatie data + slimme burgers moet leiden tot betere besluitvorming.

Cijfers

  • In 2020 zullen er meer dan vijgtig miljard apparaten aangesloten zijn op het internet.
  • In 2016 werd er 6,3 miljard US dollar uitgegeven aan sensoren voor veiligheidsgerelateerde applicaties. De verwachting is dat dit bedrag in 2023 is verdubbeld.
  • In 2017 werd er 93,5 miljard US dollar uitgegeven aan smart city services wereldwijd. Verwacht wordt dat dit bedrag in 2026 is gegroeid tot 225,5 miljard US dollar
Slimme regio en campus

In de US is de regio rondom de stad Phoenix (Arizona) een slimme regio aan het worden, waarin 22 grote en kleinere steden samenwerken in technologiepilots om nieuwe oplossingen voor de publieke sector te ontwikkelen. In Nederland zien we deze ontwikkeling vooral in grootstedelijke regio’s en in de zorg, in de iets grotere gebieden. Een mooi voorbeeld is het leer/werkakkoord dat is gesloten in Amsterdam en Rotterdam met een groot aantal partijen. De slimme campus bestaat ook al. Deze gebruikt AI, machine learning, blockchain en andere nieuwe technologieën om processen te automatiseren, workflows op te starten en te monitoren, en om data-gedreven besluitvorming bij diverse stakeholders te verbeteren. Zo doet de Universiteit van Washington een pilot met een smart grid om het energiegebruik op de campus te verlagen.

Slimme vliegvelden en legerbases

Op sommige vliegvelden wordt met behulp van sensoren bepaald waar reizigers zich bevinden en hoe lang ze ergens blijven, zodat berichten beter met hen gedeeld kunnen worden. Vliegveld Heathrow gebruikt IoT om zuiniger om te gaan met hulpaggregaten. Hierdoor is de uitstoot van stikstofoxide teruggebracht en de luchtkwaliteit in de regio verbeterd.  Ook steeds meer militaire- en marinebases maken gebruik van slimme technologie en werken daarbij samen met steden in de omgeving. Zo maakt San Diego gebruik van maritieme research op het gebied van hernieuwbare energie, terwijl de stad de marine helpt met slimme verlichting.

Voordelen en risicofactoren

‘Smart’ leefomgevingen bieden een betere kwaliteit van leven aan bewoners en bezoekers. Ze trekken ook meer talent en werkgelegenheid aan en zijn vaak meer gericht op duurzaamheid. Risicofactoren zijn er ook, zoals op het gebied van cybersecurity. Daarnaast zijn er governancevraagstukken, bijvoorbeeld ten aanzien van data. Financiering en een gebrek aan goed leiderschap kunnen ook uitdagingen met zich meebrengen.

Hoe nu verder?

Welke doelstelling staat centraal? Baseer daar de business case op, met een robuuste onderbouwing in de vorm van kosten en baten. Als de financiering niet voorhanden is, welke andere financieringsmogelijkheden zijn er dan nog en welke passen bij de doelstelling en de planning? Bouw ecosystemen op het gebied van gezondheid, vervoer en onderwijs die aanjagers kunnen zijn voor dynamische samenwerkingsverbanden met de private sector, startups, denktanks, universiteiten en burgers. Kijk welke vaardigheden moeten worden aangevuld op het gebied van big data en predictive analytics. Kunnen werknemers worden bijgeschoold of zijn er ook nieuwe mensen nodig? Tot slot: bouw een stevig cybersecurity raamwerk. Op nederlanddigitaal.nl (onder ‘Initiatieven’) zijn volop voorbeelden en aanvullende informatie te vinden over dit onderwerp.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond