-

Logistiek en de wereld in 2050: 5 scenario’s

In een poging verder te kijken dan het bezorgen van de pakketjes van vandaag en morgen schreef DHL een whitepaper waarin het zoekt naar de mogelijke toekomst. Aan de hand van invloedrijke factoren als handel, consumptie, technologische ontwikkeling en klimaatverandering voert het vijf scenario’s aan die werkelijkheid zouden kunnen worden in het jaar 2050.

Academici en experts uit de praktijk filosoferen en interpreteren de nieuwe rol van logistiek in deze toekomstige wereld. Hoewel het voorspellen bemoeilijkt wordt door complexe economische en politieke omstandigheden kan het denken buiten de kaders voor vernieuwing zorgen, zo denken zij. Het whitepaper behandelt niet alleen uitgebreid de consequenties, maar roept ook de vraag op in welke wereld we willen leven.

Scenario 1: De ongetemde economie – De wereld wordt gekenmerkt door een ongeremde vorm van materialisme en consumptie gevoed door hang naar kwantitatieve groei en het afwijzen van duurzame ontwikkeling. Internationale handel gedijt in grote mate door het wegnemen van handelsbarrières en met name Azië weet hiervan de vruchten te plukken. De economische macht is verlegd naar het Oosten en de, op dit moment, opkomende landen zijn het Westen voorbijgestreefd.

De ongetemde economie, voortgedreven door een onhoudbare levenswijze en uitputting van natuurlijke bronnen, zorgt voor haar eigen ondergang. Klimaatverandering is dagelijks zichtbaar en natuurlijk geweld verstoort de economie en productieketens steeds vaker.

De logistieke industrie floreert bij deze wereldeconomie. Er is een enorme toename in de vraag naar logistieke diensten en services op het gebied van transport. Organisaties besteden inmiddels gehele productieprocessen aan logistieke partijen. Klimaatverandering maakt sneller en efficiënter transport mogelijk via de Noorderlijke IJszee. Daar tegenover staan de frequentere onderbreking van handelsroutes door extreem weer en alle bijkomende kosten voor logistiek en kapitaal.

Scenario 2: Mega-efficiëntie in megasteden – Een wereld waarin megasteden zowel de motor als de profiterende partijen zijn achter groene groei. Om hoofd te kunnen bieden aan de urbanisatie, opstopping en uitstoot van schadelijke stoffen zijn steden nauw samenwerkende partijen geworden. Open handel gezamenlijke verantwoordelijkheid resulteren in partnerships op supranationaal niveau.

Robotica heeft de wereld van productie en service ingrijpend veranderd. Consumenten hebben de voorkeur voor een huur- en gebruiks-economie boven de huidige standaard van eigendom. Zeer efficiënte concepten op het gebied van transport, bijvoorbeeld ondergronds transport van goederen en nieuwe vormen van persoonsvervoer, zorgen voor een daling in stedelijke opstopping. Geautomatiseerde en klimaatneutrale fabricage zorgen voor een dalende uitstoot van schadelijke stoffen. Een logistiek grid van samenwerkende transporteurs over de grond, het water en door de lucht/ruimte zorgen voor een wereldwijd netwerk van megasteden.

De logistieke industrie is verantwoordelijk voor stedelijke logistiek, nutsbedrijven en services voor vliegvelden, ziekenhuizen en de infrastructuur achter openbaar vervoer. Het beheert de complexe logistiek achter de productieketen en zorgt voor een antwoord op de dematerialisatie. Logistieke partijen bieden verscheidene services aan in het huren en delen van materiaal en goederen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor veilig transport van informatie en kennis.

Scenario 3 – Levenswijze op maat – Dit scenario omschrijft een wereld waarin individualisering en gepersonaliseerde consumptie aan de orde van de dag zijn. Consumenten zijn in staat eigen producten te ontwerpen, creëren en innoveren. Het leid tot nieuwe vormen van energie-opslag en een toename van uitwisseling van grondstoffen waarmee deze goederen geproduceerd kunnen worden.

Nieuwe technologie als 3D-printing maken deze trend van personalisatie mede mogelijk en zorgt dat opkomende landen grote stappen kunnen maken. Het produceren op maat zorgt voor een toename in het verbruik van energie en grondstoffen. Het resulteert in klimaatveranderingen die aan het einde van de eeuw tot een hoogtepunt zullen komen.

Logistiek maakt hierdoor grote veranderingen door. Transport op lange afstanden is in mindere mate nodig en ook het vervoer van producten neemt af. Logistieke partijen worden verantwoordelijk voor de gehele productieketen: ze transporteren de benodigde voor het produceren met 3D-printers en krijgen een sterk regionale focus.

Scenario 4 – Verlammende bescherming – Een visie op de wereld waarin extreem nationalisme en bescherming van de eigen markt de globalisering omkeert. Bronnen zijn schaars, technologische ontwikkeling stagneert en economische vooruitgang is er niet. De schaarste en hoge energieprijzen leiden tot internationale conflicten over de verdeling van de bronnen. De omstandigheden zorgen ervoor dat men zich nog nauwelijks inspant voor de klimaatverandering en aan het einde van de eeuw zal dit tot een hoogtepunt komen.

Door de internationale conflicten neemt ook de wereldwijde handel sterk af en zijn productieketens met name regionaal van aard. Door overheden wordt de logistieke industrie als een strategisch middel gezien. De onrust tussen samenwerkende landen en andere groeperingen bemoeilijkt groei. Logistiek vraagt het om nieuwe oplossingen.

Scenario 5 – Lokale aanpassing – Deze wereld wordt gekenmerkt door een hoge mate van consumptie, mogelijk gemaakt door de goedkope geautomatiseerde productie. Klimaatverandering en opkomend natuurgeweld verstoren de productieketen resulterend in afname van kwaliteit. Een nieuw economisch paradigma focust zich niet langer op het maximaliseren van efficiëntie maar op het voorkomen van kwetsbaarheden en werken aan aanpassingsvermogen en veerkracht. Productieketens krijgen een regionale focus en worden redundant uitgerold. Ketens blijven ook operationeel in moeilijkere tijden.

De logistieke sector krijgt de verantwoordelijkheid productieketens dusdanig in te richten dat zij te allen tijde beschikbaar blijven. Het vraagt om zeer betrouwbare infrastructuur en transport. De inrichting is kostbaar en strookt lang niet altijd met de wens uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Om dit in balans te houden wordt geïnvesteerd in verfijnde logistieke planning. In plaats van complexe just-in-time-processen wordt ingezet op grote, nabijgelegen, warehouses die als buffer moeten fungeren.

Het uitgebreide whitepaper met scenario’s en implicaties van een mogelijke toekomst vind je op SupplyChain247.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond