-

Privacy: consument is vooral bang voor meer reclame

Het grootste deel van de consumenten (75%) is bekend met de aanstaande strengere wetgeving (AVG/GDPR) en heeft daar hoge verwachtingen van. Ze verwachten dat dit niet alleen leidt tot een betere bescherming van de eigen persoonsgegevens, maar ook tot het ontvangen van minder reclame. Maar verwachting en werkelijkheid stroken niet altijd met elkaar. 

Wat vindt de gemiddelde Nederlander eigenlijk van privacy en bescherming van gegevens? Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacyverordening van kracht en het bedrijfsleven is druk met alle voorbereidingen. In alle discussies over impact en interpretatie van de regelgeving raakt de kern steeds meer uit zicht: de consument en zijn/haar privacy. Reden voor Whooz om een uitgebreid onderzoek uit te laten voeren naar de kennis en behoeften van de consument. Hoe bekend is de consument met de AVG? Wat verwachten zij van strengere regelgeving? En wat doen ze zelf voor de bescherming van hun gegevens?

“59,2% van de bevolking is bang dat hun gegevens worden gebruikt voor e-mailreclame terwijl ‘slechts’ 42,3% bang is voor identiteitsfraude.”

Veel consumenten verwachten minder reclame (59%). Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren is maar zeer de vraag, aangezien minder beschikbare data ook juist meer ongerichte reclame tot gevolg kan hebben. De resultaten lijken aan te tonen dat de huidige reclamedruk ervoor gezorgd heeft dat de consument doorgeslagen is in haar gevoelens omtrent reclame. Doordat men niet overziet dat reclame het mogelijk maakt dat veel content op internet en tv gratis beschikbaar is, ziet men reclame als een ongewenste belasting.

Opmerkelijk is dat de consument zich vooral zorgen maakt over het ontvangen van reclame. Ze maken zich meer zorgen dat persoonsgegevens gebruikt kunnen worden om digitale reclame te verzenden dan dat deze gebruikt kunnen worden voor identiteitsfraude en andere vormen van persoonlijke schade. Een overgrote meerderheid deelt niet zonder zorgen persoonsgegevens op het internet. Vreemd genoeg verdiepen maar weinigen zich in de privacy voorwaarden bij cookies, sociale media of gebruikssystemen.

“80,3% is bezorgd over het delen van gegevens op internet, maar slechts 23,4% leest cookie statements”

Consumenten blijken op het vlak van hun zorgen en verwachtingen rondom privacy behoorlijk eensgezind. Toch zien we een opvallend verschijnsel wanneer we de consumenten indelen in verschillende doelgroepen: De Stedelijke Balanceerders (Stedelijke huishoudens tot en met 40 jaar in huurappartementen met een hoog kredietrisico en hoge mobiele telefoonkosten) en de Elitaire Topklasse (Hoog opgeleide huishoudens vanaf 45 jaar met een ruime koopwoning, beleggingen en dure vakanties) zijn zo ongeveer de meest verschillende doelgroepen wat betreft hun socio-demografie en -economie. Toch zijn uitgerekend deze doelgroepen behoorlijk gelijkgestemd over privacy kwesties. Ze zijn beiden meer dan gemiddeld op de hoogte van de nieuwe wetgeving en zijn bovengemiddeld kritisch over het delen van gegevens met de overheid. Ze lijken echter beneden gemiddeld een probleem te zien in het delen van gegevens op het internet en het ontvangen van reclame. Er lijkt dus een gerichte alertheid naar de overheid.

Gezien de grote socio-demografische verschillen tussen beide groepen, vermoeden we dat deze houdingen uit verschillende motieven voortkomen. Zo is het niet ondenkbaar dat de huishoudens uit de Elitaire Topklasse zich vooral zorgen maken ten einde hun (vele) bezittingen en eigen wereldje te beschermen, terwijl de Stedelijke Balanceerders zich vooral zorgen maken om dat kleine beetje wat ze hebben aan bezittingen en hun persoonlijke vrijheid willen beschermen. Op die manier kan dit gedrag gezien worden als de twee verschillende kanten van dezelfde medaille. Ze delen elkaars mening en zorgen, maar vanuit een compleet verschillende achtergrond.

Gekeken naar de doelgroepen valt enerzijds de eensgezindheid van de consument op en anderzijds dat juist de meest welvarende en minst welvarende consumenten op het vlak van privacy zorgen en verwachtingen opvallend veel op elkaar lijken. In mei 2018 gaat de AVG in. Het bedrijfsleven bereidt zich koortsachtig voor op dit moment. Wat de echte uitwerking op de consument zal zijn kan alleen de toekomst uitwijzen.

Alle opmerkelijke uitkomsten van dit onderzoek hebben we voor je samen gevat in een infographic.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond