-

Social Media Monitor: de belangrijkste trends

Social is serious business. Voor enkele merken is social zelfs the new normal. Dat zijn enkele conclusies van de alweer zevende editie van de Social Media Monitor die een dezer dagen in Amsterdam werd gepresenteerd. Wat waren afgelopen jaar de belangrijkste verschuivingen?

Social media verliezen status aparte, daar zijn de ondervraagde merken het unaniem over eens. De grootste groei is er wel uit. En dat is volgens de samenstellers van de monitor een goed teken. Dat betekent dat merken verder gaan werken aan de professionalisering en verdere integratie.

Een aantal merken maakt dan ook forse stappen op het vlak van commercie en innovatie. De inzet van kanalen is toegenomen, content, campagnes en advertising worden belangrijker en resultaten beter inzichtelijk.

De inzet van social media voor PR is met 15 procent het sterkst gegroeid naar 79 procent van de deelnemende merken. Marketing en dienstverlening blijven de belangrijkste doeleinden. 62 procent van de merken zet influencer marketing in om de reputatie positief te beïnvloeden. Er is een daling zichtbaar van merken die aangeven social media voor HR en verkoop doeleinden in te zetten. Blijkbaar werken dat toch minder goed.

Merken kijken ook steeds strategischer naar de resultaten van hun social PR inspanningen. Strategische KPI’s zoals de reputatie van het merk of gegenereerde mediawaarde zijn voor 56 procent van de merken inzichtelijk.

Merken die social media voor service doeleinden inzetten zijn hier al ver in gevorderd. Het grootste deel probeert op alle (directe en indirecte) vragen en klachten, via zoveel mogelijk kanalen te reageren. 21 procent heeft zelfs al een eigen platform waarop zij onder meer service verlenen. Het verder professionaliseren via social media is volgens de samenstellers een kans: Zo blijkt dat 32 procent van de merken die service via social media biedt, dit ad hoc doet en niet structureel. Zo’n 25 procent van de merken ‘verbijzondert’ webcare nog door dit in een toegewijd team onder te brengen. Slechts 45 procent van de merken heeft webcare geïntegreerd in de algemene service organisatie.

De inzet van social platforms wordt door merken echter per definitie overzichtelijker. De functie van een aantal platforms wordt eenvoudiger en beweegt meer richting adverteren, voor merken vaak een vertrouwd terrein. Facebook heeft heel goed gezien dat massaal bereik in een sociale context met een lage waste een goudmijn is voor merken. Dat maakt social voor veel merken weer makkelijker. Maar natuurlijk is social marketing veel meer dan dat. Het gaat vooral om de dialoog tussen merken en consumenten.

In de gebruikte kanalen zaten wel weer verschuivingen. Er is geen merk meer dat geen gebruik maakt van Facebook. Vooral platforms als Twitter (+23 procent), LinkedIn (+20 procent) en YouTube (+9 procent) laten een sterke groei in gebruik zien Vorig jaar waren de vier grote netwerken nog erg dominant. Nu gebruikt meer dan de helft van de merken een platform als Pinterest, daarnaast zet 44 procent van de merken instagram in. De afhankelijkheid van externe netwerken wordt door merken verder teruggebracht door te

Het rendement van social is een onderwerp dat nog voorzichtig wordt aangepakt. Nu de belangrijkste netwerken richting advertising schuiven, wordt deze discussie eenvoudiger. Met nieuwe technologieën kunnen merken nu social inzetten alsof het een van de andere massamedia kanalen is. De effecten daarvan doormeten op kennis, houding en gedrag gaan volgens het rapport in de slipstream mee. Er zijn genoeg cases waaruit blijkt dat content, op kleine én grote schaal, in staat is om merken te ontwikkelen en gedrag te beïnvloeden. Ditzelfde geldt voor de beïnvloeding van fans en volgers: steeds vaker blijkt dat fans en volgers via content, conversaties en activaties zijn aan te zetten tot meer koop.

T-Mobile maakte het afgelopen jaar bekend aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren door de succesvolle inzet van hun social service strategie, via onder meer hun webcare en het forum. Maar ook andere spelers, zoals Natuurmonumenten, ziet dat zij via social en crowdfunding projecten gefund weten te krijgen.

En geven de merken dan ook meer geld uit. Jawel. Het aantal merken dat meer dan 600.000 euro budget beschikbaar had was sterk toegenomen. Dit jaar zijn de budgetten vergelijkbaar met vorig jaar. Zo’n 32 procent van de merken heeft een budget tussen de 0 en 200.000 euro. Bijna 6 procent geeft meer dan €600.000 uit. Opvallend is dat zo’n 9 procent van de merken nog steeds geen social budget heeft. Zij financieren de inzet vanuit bestaande budgetten.

Ondersteuning met tooling is voor de externe inzet van social media al lang ingeburgerd. Inmiddels worden ook interne platforms steeds socialer, of worden specifiek interne platforms ingezet. Yammer is met afstand het meest gebruikte interne platform.  Sharepoint, Chatter en Google Enterprise volgen. Veel merken investeren in eigen interne platforms: zo’n 30 procent van de merken die ‘Anders’ heeft geantwoord, heeft een eigen platform ontwikkeld. Ook Facebook is bij een enkel merk populair als intranet.

Social Media Monitor is een onderzoek van Social Embassy naar de inzet van social media door top 100 adverteerders, op basis van bruto media bestedingen in Nederland. De top 100 is aangevuld met merken die volgens de top 100 en Social Embassy niet mogen ontbreken.

Social Media Monitor 7 from Social Embassy

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond