-

Technologie vraagt andere rol overheid, maar welke?

De wisselwerking tussen technologie en samenleving wordt intensiever. Dit stelt het adaptief vermogen van de overheid op de proef. Het is niet meer de markt of de overheid. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers zullen veel vaker samen in netwerken aan de slag gaan, en afwisselend initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn publicatie Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving.

Technologische innovaties volgen elkaar steeds sneller op en ze zijn bovendien steeds meer met elkaar verweven. Technologie komt steeds dichter bij ons, zelfs in ons lichaam. Innovaties hebben grote invloed op onze manier van leven en op sociale en morele waarden zoals privacy en transparantie.

Technologie zal in de nabije toekomst ons leven ook steeds meer beïnvloeden, vaak voordat we er met elkaar goed over hebben nagedacht.

Drones, 3D printen, synthetische biologie, kunstmatige intelligentie: het zijn enkele voorbeelden van technologische innovaties die onze leefomgeving gaan veranderen.

Mensen sturen technologische ontwikkelingen, maar technologische ontwikkelingen beïnvloeden ook onze sociale en morele waarden. Een steeds groter deel van onze activiteiten – in huis, tijdens het eten, tijdens recreatie en in het verkeer – wordt ondersteund door slimme technologie.

Slimme technologie kan onze keuzemogelijkheden en autonomie vergroten, maar ook aanleiding zijn voor vragen over bijvoorbeeld de zelfbeschikking van mensen over hun lichaam en hun privacy. Als door iemand zelf verzamelde data over zijn activiteiten en gezondheid op straat komen te liggen, kan dat grotere consequenties hebben dan een foto die ongewenst is verspreid.

Tegelijkertijd verandert technologie ook het belang dat mensen hechten aan bepaalde waarden. Veel mensen staan anders tegenover telefoneren in het openbaar of het delen van privéfoto’s op internet dan vijftien jaar geleden. Het valt te verwachten dat we over tien jaar anders denken over het belang van privacy. De vraag is of absolute bescherming van persoonlijke data het ultieme doel moet zijn of juist een situatie met meer vertrouwen en autonomie, en meer inzicht in en grip op de werking van algoritmes.

De raad stelt in zijn verkenning vijf urgente beleidsvragen: over het publieke belang van data-infrastructuur, de impact van data op waarden, de organisatie van het maatschappelijk debat, het effect van technologische ontwikkeling op ruimtelijke ordening en infrastructuur, en over de veranderende rol van de overheid.

Op 30 januari organiseert de raad het debat rond dit thema onder de noemer Connecting the Dots in het Media Plaza in Utrecht. Een aantal vooraanstaande denkers en innovatoren is uitgenodigd om hun visie te geven en met de deelnemers in debat te gaan. De sprekers zijn Carlota Perez (London School of Economics), Kent Larson (Massachusetts Institute of Technology), André Kuipers (European Space Agency), Jaap Seidell (Vrije Universiteit Amsterdam) en Bryant Walker Smith (Stanford Law School). De discussies staan onder leiding van Peter-Paul Verbeek (Universiteit Twente).

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond