-

Veilige en innovatieve e-commerce: de transitie naar de cloud

De adoptie van clouddiensten nam de afgelopen jaren snel toe. Waar in 2008 slechts twaalf procent van de organisaties de voorkeur gaf aan clouddiensten, steeg dat in 2014 naar een ruime 87 procent. Maar welke voordelen heeft dit voor e-commerce en hoe maak je zo’n transitie naar een e-commerce-omgeving in de cloud?

Dat de cloud zo snel in populariteit groeit is niet vreemd. De cloud is immers snel en flexibel. Extra opslagruimte is met enkele klikken toegevoegd en wanneer dat nodig blijkt, is bijvoorbeeld de processorkracht flexibel en tijdelijk op te schalen. Tijdens extreme, maar kortdurende piekbelasting die bijvoorbeeld door seizoensdrukte is veroorzaakt, draait de webwinkel dan gewoon door.

De rol van cloud in e-commerce

E-commerce die niet opereert vanuit een cloudinfrastructuur is gewoonweg niet meer praktisch, zegt analist Max Hille van onderzoeksbureau Crisp Research. ‘De cloud maakt mogelijk dat webwinkelbeheerders innovaties sneller kunnen uitrollen. Ook kunnen beheerders makkelijker overstappen op het zogenaamde DevOps model, een principe dat voortborduurt op het flexibele, agile, werken. Die integratie van ontwikkelen en beheren maakt dat met veel hogere snelheid kan worden ingespeeld op ontwikkelingen in security of eisen vanuit de organisatie zelf.’

Het Duitse Crisp Research rondde recent een onderzoek af naar de rol van de cloud in e-commerce. Daaruit blijkt dat het aantal bedrijven dat dagelijks nieuwe verbeteringen in hun techniek wil lanceren, stijgt van acht procent nu, naar 26 procent in 2018. Om met hun winkel in te kunnen spelen op de snel veranderende eisen van de klant zeggen eigenaren te moeten werken met IT die flexibel is. Als winkeleigenaren de komende drie jaar een andere weg inslaan, stappen ze volgens het onderzoek vooral over op de cloud of managed hosting. De grootste afname wordt waargenomen in zelf ontwikkelde oplossingen en unmanaged hosting.

Onderzoek Cirsp research cloud

De onderzoeker Hille zegt dat de flexibiliteit die de cloud biedt inderdaad groot is, maar dat webwinkeleigenaren zich er niet op moeten verkijken. Zeker omdat veel winkels uiteindelijk internationaal actief willen worden, moet de infrastructuur op grote schaal worden uitgerold en bovendien veilig zijn. Voor die beveiliging is een hoop specialistische kennis nodig, zegt hij. ‘Cloudproviders hebben vaak al geïnvesteerd in die beveiliging, dat kan de overstap naar de cloud behoorlijk vereenvoudigen.’

‘Om bezoekers uit ieder land een zelfde customer experience te bieden is het bovendien aan te raden om het volledige potentieel van de cloud te benutten. De achterliggende techniek van de winkel kan in de private cloud worden geplaatst, de content die bezoekers te zien krijgen wordt door middel van een content delivery network vanuit de publieke cloud geladen. Zo’n hybride oplossing garandeert veiligheid in de back-end, en performance in de front-end.’

Transitie naar de cloud

Maar nu er naast een publieke en private cloud ook een hybride cloud is die deze twee combineert, worstelt men met de vraag hoe de overstap naar de cloud succesvol gemaakt kan worden. Want hoe zorg je ervoor dat zo’n (gecombineerde) cloudomgeving aan de eigen eisen voldoet en het winkelend publiek er geen hinder van ondervindt?

Stap 1 – De (on)mogelijkheden en wensen: vanuit stakeholders met een focus op commercie, financiën en techniek zijn de wensen nogal eens verschillend; toch moet er duidelijkheid zijn voordat de IT wordt ingericht. Waar moet de winkelomgeving allemaal op zijn voorbereid? Marketeers willen een winkel waarvan de techniek eenvoudig is op te schalen. Zo is de stabiliteit van de klantervaring altijd gewaarborgd.

Wanneer de marketeer een advertentiecampagne lanceert neemt het aantal te verwerken orders mogelijk met duizenden per dag toe. Hoewel marketeers steeds beter in staat zijn zo’n conversiepiek aan de hand van data te voorspellen, moet techniek ad hoc meegroeien. Juist vanuit financieel oogpunt is er namelijk de wens om daarvoor geen grote investeringen te doen om vervolgens in rustigere perioden met overcapaciteit te kampen.

Tot slot is er nog de vraag waar die kritische klantdata moet worden bewaard. Leveranciers van de publieke cloud stallen de data in de meeste gevallen in de VS. Er zeker van zijn dat alleen binnenlandse regelgeving van toepassing is op de data? Sla die dan op in een private cloudomgeving op Nederlandse bodem.

Stap 2 – Een partner selecteren: het woud van leveranciers is niet voor iedereen doorzichtig. Alle partijen bieden hun continuiteitsgaranties en certificering(en). Bepaal goed wat de minimale vereisten zijn voor de winkelomgeving. Is een downtime van maximaal veertien minuten per dag acceptabel of is zelfs 0,9 seconden al te veel? Met een ISO-kwaliteitsnorm geven bedrijven vaak aan, aan welke eisen de processen voldoen: informatiebeveiliging (ISO 27001), service management (ISO 20000) en kwaliteitsmanagement (ISO 9001) zijn enkele relevante normen.

Spreek ook de bedrijfsstrategie van een leverancier goed door. Die biedt zicht op plannen en innovatie, maar ook het kennisniveau. Verandert de regelgeving over opslag van klant- of betaalgegevens dan moet de leverancier immers in staat zijn direct de benodigde technische veranderingen door te voeren zodat systemen weer aan alle eisen voldoen.

Stap 3 – Het ontwerp van de omgeving: alle wensen en eisen worden gevat in een plan van aanpak en blauwdruk van de te ontwerpen omgeving. De blauwdruk omschrijft bovendien deadlines, toepassingen en kosten. In een service level agreement (SLA) worden afspraken vastgelegd over de geboden ondersteuning: garanties over hoe snel er op downtime wordt gereageerd, maar ook of u service in de nachtelijke uren kunt verwachten. Samen met het DAP – een Dossier waarin Afspraken en Procedures zijn vastgelegd – is dit het startpunt voor een proof of concept.

Stap 4 – De bouw: Als de voorwaarden voor de bouw zijn afgestemd, kan veel tijd worden bespaard. Stap vier in het stappenplan is cruciaal: alle partijen en afspraken komen hier samen. Het is daarom raadzaam om een projectmanager aan te stellen die schakelt tussen de delivery manager van de leverancier, projectteam en externe leveranciers.

De leverancier start met de inrichting van bijvoorbeeld besturingssystemen en data. Ondertussen werken medewerkers en klanten natuurlijk door in de oude vertrouwde omgeving. Een speciaal testteam kan de cloudomgeving technisch en functioneel doorlichten. Zeker in geval van een hybride cloud is er sprake van veel maatwerk. Hoe meer er nu getest wordt, hoe meer het (kostbare) herstellen van ingeslopen fouten wordt voorkomen.

Tijdens de inrichting van de nieuwe cloudomgeving is het raadzaam te werken aan de integratie met andere clouddiensten. Microsoft Office 365 is bijvoorbeeld aan de winkelomgeving te koppelen, maar ook software voor marketingautomatisering en CRM kunnen zo in één virtuele werkplek worden samengebracht.

Met het gebruik van de cloud is het mogelijk een eigen zogenaamd content delivery network op te zetten. Een optimale user experience is essentieel voor succes. Zeker voor internationaal georiënteerde winkeliers is het verstandig gebruik te maken van zo’n netwerk. Zo krijgt een bezoeker van de winkel altijd de content te zien uit het meest dichtstbijzijnde datacenter. Een content delivery network zorgt er daarmee voor dat iedere bezoeker is gegarandeerd van de voor hem snelst mogelijke laadtijd van de webwinkel. Die experience heeft een directe impact op de omzet.

Stap 5 – De oplevering: de delivery– en productmanager werken nu nog nauwer samen. Tijdige levering en ondersteuning van personeel staan centraal. Intern zullen er een hoop vragen zijn over de nieuwe werkwijze. Dat vraagt om voorbereiding van medewerkers door middel van training en instructies.

Stap 6 – Het gebruik: nu het systeem in gebruik wordt genomen spelen nieuwe belangrijke vraagstukken. Hoe performance en beschikbaarheid worden beoordeeld, maar ook of het beheer – intern of extern – volledig naar wens is. Vooral de afspraken in het SLA en DAP zijn nu van belang. Wordt er gekozen voor beheer van de IT door een externe organisatie dan gaan belangrijke afspraken gelden. Bijvoorbeeld over hoe vaak wordt gerapporteerd, maar ook hoe er om wordt gegaan met wijzigingen in wensen en techniek.

Stap 7 – Evaluatie en innovatie: nieuwe technologieën volgen elkaar snel op en de klant heeft hoge verwachtingen. Nu de cloudomgeving in gebruik wordt genomen, begint direct de volgende fase: het optimaliseren. Mist er een applicatie, kan een proces eenvoudiger of is de klant toe aan de volgende innovatie? Samen met de leverancier wordt geëvalueerd en gesproken over de gewenste ontwikkeling.

Naast de kostenbesparing zijn er dus tal van andere redenen om over te stappen naar de cloud. Harvard deed onlangs in opdracht van Microsoft onderzoek naar deze argumenten: het altijd kunnen werken met de nieuwste software (26 procent), lage investeringskosten (31 procent) en lage vaste kosten (33 procent) worden het meest genoemd. Of de overstap naar de cloud zich nu vertaalt in de snellere introductie van innovaties in de winkel of betere afstemming van servercapaciteit op marketingacties, er is één hoofdargument: de wendbaarheid van de organisatie in zijn geheel neemt toe (44 procent).

Benieuwd naar meer tips en trucs voor een succesvolle overstap naar de cloud? Download dan het whitepaper ‘In 7 stappen succesvol naar de cloud’.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond