-

Vragen die je aan een VC moet stellen

Je bent op zoek naar groeigeld voor je onderneming en besluit om Venture Capital fondsen te benaderen. Vervolgens ben je veel tijd kwijt met het opvolgen van al die mails. Soms komt er een vervolggesprek uit voort. In sommige gevallen voelt dat gesprek best goed, en heel vaak word je afgewezen of hoor je daarna niets meer. Hoe pak je dit goed aan?

Het gaat erom dat niet alleen jij goedgekeurd wordt door een VC, jij moet ook zelf de VC keuren. Er zijn wellicht talloze redenen waarom je niet met een financier in zee wilt gaan. Als je de volgende punten ter harte neemt maak je een veel betere kans om efficiënt je financiering te regelen:

Voorbereiding

Begin met het kwalificeren van de lijst met namen die je hebt verzameld. Ga naar de website van het betreffende VC-fonds en probeer daar de volgende vragen te beantwoorden:

  • is dit fonds specialist in jouw specifieke soort bedrijf, markt en/of product?
  • welke orde van grootte financieringen doet dit fonds en past dit bij jouw behoefte?
  • in welke fase van een onderneming stapt dit fonds in? (seed, expansie, groei…)
  • in welke geografische regio investeert het fonds meestal?
  • wanneer hebben ze hun laatste investering gedaan? Als dit lang geleden is, is het fonds mogelijk uitgeïnvesteerd. Het is goed gebruik dit niet te melden op de website om dealflow niet te doen opdrogen.
  • is er in de laatste vijf jaar nog een nieuw fonds geopend? De investeringsperiode, waarin de doelbedrijven worden geselecteerd is namelijk meestal vijf jaar.
  • hoeveel investeringen zijn met het huidige fonds gedaan en is het maximum (indien vermeld) daarmee misschien al bereikt?

Je zult zien dat je lijst na deze checks al veel korter wordt.

Benaderen van de fondsen

Vaak kun je op de website van een fonds wel richtlijnen vinden over hoe je een plan moet aanleveren. Zorg dat de mail uit je eigen naam gestuurd wordt, zelfs al gebruik je een adviseur. VC’s zijn op zoek naar de ondernemer achter het plan, makelaars vertroebelen dat beeld.

Is het niet duidelijk wat de procedure is, bel dan even van tevoren. Het helpt vaak om de mail te sturen naar een specifieke partner in plaats van naar het algemene adres, mits je een persoonlijke introductie kunt regelen. Linkedin is daarbij een nuttig instrument.

Eerste gesprek

Als alles goed gaat, zelf nabellen of -mailen kan geen kwaad, komt er een moment waarop je contact krijgt met een analist of een van de partners. Zorg dat je in dit gesprek op vriendelijke wijze informeert naar de selectieprocedure. Vraag ook wanneer ze van plan zijn om de volgende investering te doen en of hier al kandidaten voor zijn. De meeste fondsen doen maar een paar investeringen per jaar.

Fondsen kijken vaak uit nieuwsgierigheid naar plannen waar ze niet direct in kunnen of willen investeren. Dus interesse alleen zegt nog niet of ze ook daadwerkelijk willen of kunnen instappen op korte termijn.

De meeste fondsen hebben een vastgesteld aantal bedrijven waarin ze investeren, en een planning hoe die in de tijd te verdelen. Dus ‘zomaar een extra’ is er vaak niet bij. Hoewel goede kansen natuurlijk niet geschuwd worden!

De onderhandeling

Er is een boel gezegd over de waardering van startende bedrijven. Onze ervaring is: het is onzin om in vroege fase een objectiveerbare waarde aan een bedrijf te hangen. Het gaat simpelweg om een handelstransactie: hoeveel procent van zijn bedrijf wil de ondernemer opgeven in ruil voor geld, kennis en support, en hoeveel procent wil de VC tenminste verwerven.

Het VC-fonds rekent hierbij vanuit de gedachte dat ze theoretisch hun geld minimaal vijf tot tien keer terug kunnen verdienen, rekening houdend met toekomstige rondes en eventuele bijbehorende verwatering. En met een minimaal werkbaar percentage; een VC zal niet snel voor minder dan 20 procent aan boord stappen.

Het is verstandig om deze discussie al in vroeg stadium, mogelijk in het eerste gesprek al, aan te roeren. Als je er samen niet uit gaat komen, kun je dat beter maar vroeg weten.

De kans is overigens groot dat de VC zelf hierover begint, het is tenslotte ook in hun belang om geen tijd te besteden aan bedrijven waar uiteindelijk niet in geïnvesteerd gaat worden.

Dealcondities

Als alle bovenstaande stappen zijn genomen en jullie kunnen je nog steeds in elkaar vinden, dan wordt het tijd om over de feitelijke dealcondities te praten. Daarbij wordt meestal eerst een termsheet voorgeschoteld, waarin de voorwaarden in grote lijnen worden samengevat, en als hier overeenstemming over wordt bereikt volgen, na conveniërende uitkomst van het due diligence onderzoek, de feitelijke contracten.

*) In een volgend artikel zal ik ingaan op de voorwaarden die een VC-fonds hanteert en hoe daarmee om te gaan.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond