-

Hoe bouw je een algoritme?

Artificial intelligence, Machine learning, algoritmes, allemaal mooie en aansprekende termen, die meestal voorkomen in inspirerende toekomstvisies of technische uitwerkingen.  

Maar er wordt nog te weinig in lekentaal gesproken over hoe concreet gebruik gemaakt kan worden van deze technieken binnen marketing. Dit artikel geeft inzicht in de keuzes die gemaakt zijn om binnen Cervinodata tot een werkend algoritme te komen. 

Dit artikel is voor premium abonnees . Log in of meld je aan!