-

Startup Ziggy Mobility: rolstoel om naast elkaar te lopen begin van meer zorgoplossingen

Startup Ziggy Mobility boekte al succes met een oplossing voor een probleem dat veel rolstoelgebruikers ervaren: elkaar niet kunnen zien en horen omdat je achter elkaar in plaats van naast elkaar loopt. De ambitie is dat dit het begin is van een imperium met nog meer slimme oplossingen in de zorg.

Fundsup sprak met Lucy Bennett en Job Sesink van Ziggy Mobility. Ziggy wil de persoonlijke zorg revolutioneren met innovatieve oplossingen. Dat begint met een nieuw soort rolstoel waar mee je naast elkaar kunt lopen, in plaats van achter degene die in de rolstoel zit.

Hoe is Ziggy Mobility begonnen?

“Onze reis begon in 2020 toen we benaderd werden door rolstoelgebruikers en hun verzorgers. Ze hadden te maken met communicatieve uitdagingen, vooral wanneer ze achter elkaar liepen en ze elkaar niet goed konden zien. Dit probleem werd onder onze aandacht gebracht door Nicole en Yrsa, die als moeder en dochter met passie een oplossing zochten.

Met het Erasmus MC en de TU Delft werkten we aan een eenvoudige en makkelijk te gebruiken oplossing. Initieel hebben we voor een haalbaarheidsstudie 40.000 euro gekregen van de NWO, die ons in staat stelde om het commerciële potentieel te onderzoeken. Nadat we potentie voor een positieve impact, ondersteund door commerciële haalbaarheid vonden, zijn we doorgestroomd naar Take-Off II: Vroegefasefinanciering van de NWO ter waarde van 250.000 euro. In combinatie met deelname aan het SocialTech Programma van YES!Delft, konden we hierdoor Ziggy Mobility B.V. oprichten als spin-off, en betekenisvolle stappen richting de markt zetten.”

Wat zijn tot nu toe de resultaten en reacties?

“In samenwerking met Revalidatie heeft onze innovatie de IPSEN-revalidatie jaarprijs gewonnen, ter waarde van 20.000 euro. Dit opende deuren naar samenwerkingen met fysiotherapeuten en gaf ons de mogelijkheid om pilotprojecten uit te voeren. De positieve reacties van mensen stimuleerden ons enthousiasme, en we begonnen nieuwe projecten te verkennen in de revalidatiesector.”

Hoe zien jullie de balans tussen idealisme en commercieel succes?

“Gedurende deze reis hebben we bewuste sociale beslissingen genomen die in lijn waren met onze waarden, waardoor we eigenaarschap van Ziggy Mobility konden blijven behouden. We willen dit jaar de markt op, en zoeken zorgsector experts op het gebied van product en sales, die ons kunnen adviseren onze producten effectief te produceren en op de markt te brengen. Door de grote vergrijzing in Nederland en de rest van de wereld, zal over vijftien jaar een op de vier mensen mantelzorger zijn. Om deze zorgen te verlichten, biedt Ziggy een oplossing die verzorgers en rolstoelgebruikers gelijkstelt. Op deze manier blijft de persoonlijke relatie in stand, in plaats van een verzorgende relatie.”

Zijn jullie van plan om met distributeurs of dealers samen te werken?

“Ja, we streven ernaar om samen te werken met grote dealers zoals Medipoint, Welzorg en Vegro, die een breed scala aan mobiliteits- en zorgproducten distribueren. Ons doel is om partnerschappen met deze dealers aan te gaan voor zowel individuen als zorginstellingen. Op die manier kunnen we de distributie- en onderhoudsaspecten uitbesteden aan deze dealers, waardoor onze oplossing schaalbaar wordt. Daarnaast hechten we ook waarde aan persoonlijk contact met individuen en zorginstellingen en het behouden van een persoonlijke aanpak, ook als wij via dealers de markt bereiken.”

Wat voor financieringsronde zoeken jullie nu?

“We zijn op zoek naar investeerders die onze missie delen om de persoonlijke zorg gedurende iemands hele leven te verbeteren. We zoeken naar individuen of organisaties die ook graag de persoonlijke zorg willen verbeteren en zich kunnen vinden in onze waarden. We zoeken 280.000 euro om onze activiteiten op te schalen, productie-engineers aan te nemen en dealerovereenkomsten op te zetten. Onze wachtlijst is aanzienlijk voor Ziggy dus moeten we snel aan deze vraag kunnen voldoen. Daarnaast kan het inhuren van experts het certificeringsproces versnellen, zodat we ons product sneller en tegen een betaalbare prijs op de markt kunnen brengen.”

Hebben jullie naast Ziggy Mobility nog andere producten in gedachten?

“Zeker! We hebben veel problemen geïdentificeerd binnen het domein van zorginstellingen. Ons uiteindelijke doel is om een innovatief en eenvoudig zorgapparatenimperium te creëren onder de Ziggy-merknaam. We zien mogelijkheden om aanvullende producten te ontwikkelen die verschillende uitdagingen in persoonlijke zorg aanpakken. Onze focus ligt op het creëren van oplossingen die het leven van individuen verbeteren en een positieve impact hebben.”

Wat zijn enkele van de lessen die jullie onderweg hebben geleerd?

“Dat onze motivatie altijd voort moet komen uit de behoeften en wensen van de mensen die we willen bedienen. We zijn hiermee gestart omdat we zagen dat mensen onze oplossing wilden en nodig hadden om hun leven en dat van anderen te verbeteren. Door voortdurend in contact te staan ​​met gebruikers en naar hun feedback te luisteren, blijven we gemotiveerd om actie te ondernemen en hen te helpen. Deze gebruikersgerichte aanpak zorgt ervoor dat ons product de behoeftes blijft vervullen van onze kopers.Door een nauwe band te behouden met onze doelgroep en hun perspectieven te integreren, in plaats van die van derden, kunnen wij een veilig en gewild product ontwikkelen.”

Wat waren sommige van de sleutelmomenten in het proces?

“Onze samenwerking met YES!Delft is essentieel geweest bij het leggen van contacten met besluitvormers in de regio Zuid-Holland. Dankzij hun steun konden we in gesprek gaan met belanghebbenden in het overheidsdomein, waaronder ministeries, zorginstellingen en innovatie-experts. Ook met dealers en fabrikanten, waardoor ons netwerk is uitgebreid en we waardevolle, verschillende inzichten hebben gekregen. Daarnaast heeft het winnen van de tweede prijs van het YES!Delft SocialTech programma ons een adviseur van YES!Delft opgeleverd, die ons heeft geholpen bij strategie, en deuren heeft geopend naar zijn netwerk van contacten.”

Waar zien jullie Ziggy Mobility over vijf jaar het liefst?

“Onze visie is dat Ziggy Mobility-producten over vijf jaar breed verkrijgbaar zijn in Nederland en Europa. Wij streven ernaar om succesvol meerdere andere problemen in de zorgsector aan te pakken en ons productaanbod verder uit te breiden. Het opbouwen van sterke relaties met dealers zal essentieel zijn voor onze groei. We streven naar een dynamische en efficiënte pijplijn die snel verschillende uitdagingen aanpakt en een aanzienlijke impact heeft op het leven van mensen. Hoewel winstgevendheid belangrijk is, blijft onze primaire focus altijd gericht op het creëren van betekenisvolle oplossingen en het positief transformeren van het landschap van persoonlijke zorg.”

Over de auteur: Pieter Bas is Startup Relations Associate bij Fundsup.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen je vakgebied? Volg Emerce dan ook op social media: LinkedIn, Twitter en Facebook.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond