-

Technologische oplossingen voor de flexibele en efficiënte ziekenhuizen van morgen

De druk op de zorg neemt toe. Om de groeiende vraag naar zorg aan te kunnen zijn efficiënter werken en slimme automatisering nodig. Medici en zorgmanagers geven zelf ook aan daarop in te willen zetten. Real-time informatie, het faciliteren van mobiliteit en de inzet van intelligente systemen zijn enkele van de focuspunten.

De pandemie was een belangrijke stimulans voor het gebruik van technologie in de acute zorg. De Global Healthcare Vision Study van Zebra Technologies bevestigt dit. Een overweldigende 85% van de besluitvormers meldde dat in hun ziekenhuis het gebruik van technologie versnelde en er in toenemende mate wordt geïnvesteerd in mobiliteit, locatiebepaling en automatiseringsoplossingen. Maar er moet meer gebeuren, vooral als ziekenhuizen de efficiëntie van hun personeel willen maximaliseren. Een meerderheid van leidinggevenden en clinici over de hele wereld is het daarmee eens.

Druk op de zorg

De gezondheidszorg is een sector waar veel op het spel staat en die kwetsbaar is voor de gevolgen van crises, van epidemieën tot natuurrampen. Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in Europa 85% van de artsen het erover eens is dat het voorkomen van de verspreiding van infecties van groot belang is voor het ziekenhuispersoneel: het hoogste percentage van de vier onderzochte wereldwijde regio’s.

Uitzonderlijke gebeurtenissen verhogen de druk op bestaande pijnpunten in de zorgverlening: operationele processen en de supply chain. Dat leidt tot tekorten aan apparatuur en medicijnen, inefficiëntie op de ziekenhuisvloer, personeelstekorten en burn-outs bij het personeel. Dit kan weer resulteren in niet-optimale patiëntenzorg. Covid-19 mag dan de belangrijkste mondiale volksgezondheidscrisis van onze tijd zijn, het is zeker niet de laatste.

Grotere efficiëntie

Het doel is om slimmere, meer verbonden ziekenhuizen te ontwikkelen om de verbeterde communicatie, flexibiliteit, transparantie en veerkracht te stimuleren die nodig zijn om zelfs in tijden van onzekerheid succesvol te zijn. Alle klinische, niet-klinische en patiëntengerelateerde workflows moeten goed geordend, en zelfs geautomatiseerd zijn. De supply chains voor de gezondheidszorg, de bevoorradingsruimten in ziekenhuizen en de kritieke zorgomgevingen moeten ook beter worden beheerd dan nu het geval is.

Om effectief gebruik te maken van de beschikbare middelen (waaronder personeel, activa en data) moeten ziekenhuizen eerst hun operationele zichtbaarheid en virtuele samenwerkingsmogelijkheden vergroten. De focus voor de komende twee jaar ligt dan ook bij drie unieke, maar onderling verbonden prioriteiten:

  • Real-time informatie
  • Uitgebreide medische mobiliteit
  • Verbeterde bewaking en tracering van bedrijfsmiddelen
Ziekenhuisprocessen verbeteren met real-time intelligentie

In een ziekenhuisomgeving telt elke minuut, en het personeel heeft weinig tijd te verliezen. Met zo veel patiënten te bedienen en niet genoeg artsen om dat te doen, is het van cruciaal belang om precies te weten waar personeel, patiënten, middelen en inventaris zich bevinden, om zo op elk moment een juiste beslissing te kunnen nemen.

65% van de artsen vindt dat het personeel momenteel te veel tijd kwijt is met het zoeken naar medische apparatuur en benodigdheden. Bovendien geeft 52% van de besluitvormers aan dat de toegang tot informatie en patiëntengegevens in real time een uitdaging is in hun ziekenhuis.

Het slimme ziekenhuis van de toekomst zal sterk leunen op locatiebepaling en automatisering om de toegenomen vraag bij te benen zonder de kwaliteit van de patiëntenzorg in gevaar te brengen. Inzicht in gebruikspatronen helpt bij het voorspellen van vereisten voor toekomstige scenario’s en het ondersteunen van nauwkeurigere en tijdige facturering.

Naarmate het Internet of Things (IoT) geavanceerder wordt, worden technologieën zoals Radio Frequency Identification (RFID) en real-time locatiesystemen (RTLS) toegankelijker. Alle ziekenhuizen kunnen nu, als ze dat willen, de bewegingen van personeel, patiënten en apparatuur volgen, samen met de beschikbaarheid van kamers en voorraden – en het blijkt dat ze dat inderdaad willen. Ongeveer 75% van de besluitvormers zegt van plan te zijn lokalisatietechnologieën te implementeren om alles beter in de gaten te houden, van patiënten en voorraad tot de naleving van de regels door het personeel.

Wanneer dit wordt geïntegreerd met mobiliteitsoplossingen en andere intelligente technologieën kunnen ziekenhuizen een geoptimaliseerd informatie-ecosysteem tot stand brengen. Hierdoor kan de orkestratie van operatiekamers en spoedeisende hulp worden verbeterd en de patiëntenstroom kan worden geautomatiseerd om middelen beter toe te wijzen aan degenen met onmiddellijke behoeften, terwijl personeel wordt vrijgemaakt om zich op de patiënt te concentreren. Een betere zichtbaarheid biedt ook een betere grip op de inventaris en het beheer van de supply chain en biedt zo bescherming tegen de tekorten en vervaldata, waarmee veel ziekenhuizen de laatste tijd te kampen hebben.

Het grotere doel van mobiliteit 

Artsen hebben krachtige middelen nodig om informatie te delen en te ontvangen binnen de vier muren van het ziekenhuis en om verbinding te maken met zorgteamleden aan de andere kant van het ziekenhuis of bij ambulances op locatie. Volgens het onderzoek van Zebra is 55% van de artsen van mening dat het verbinden van ziekenhuissystemen voor betere communicatie tussen medewerkers een van de grootste uitdagingen in het ziekenhuis is. Voor veel van deze gezondheidszorgorganisaties is het antwoord: verbeterde mobiliteit. 84% van de artsen en managers zijn het erover eens dat de kwaliteit van de patiëntenzorg verbetert met toegang tot samenwerkings-tools en gezondheidszorgapplicaties.

Als gevolg hiervan zijn de mobiliteitsprioriteiten van ziekenhuizen in de afgelopen vier jaar zowel geëvolueerd als uitgebreid. In 2017 richtten zorgleiders hun investeringen op verpleegkundigen aan het bed, laboranten, apothekers en anderen die vaak toegang moesten hebben tot elektronische patiëntendossiers en die de zorg voor ziekenhuispatiënten moesten coördineren. Vandaag is de prioriteit – althans in ziekenhuizen – om verpleegkundigen die spoedeisende en kritieke zorg verlenen op spoedeisende hulpafdelingen, operatiekamers en Intensive Care-afdelingen de hulpmiddelen te geven die ze nodig hebben om taken met prioriteit beter uit te voeren en patiëntenpieken te beheren.

De verwachting is dat alle soorten medisch personeel in 2022 een gelijke verdeling van middelen zullen hebben om patiënten te ondersteunen en de efficiëntie van ziekenhuisoperaties te verbeteren.

Mobiliteit, IT en apparatuur

Managers bij ziekenhuizen begrijpen dat elk personeelslid bereikbaar moet zijn, snel moet reageren en de status van zijn of haar taken moet kunnen rapporteren. Alleen dan kunnen ziekenhuizen de supply chain beter beheren, de logistiek van de kamerwisselingen regiseren, nauwkeurige facturering garanderen, enzovoort. Daarom zeggen ten minste 7 op de 10 leidinggevenden dat ze van plan zijn om in het komende jaar mobiele apparatuur te implementeren op bijna elke afdeling, waaronder IT, huishouding, patiëntenvervoer, supply chain- en inventarismanagement en voedseldiensten.

Ze geven hen echter niet zomaar een apparaat. Ongeveer de helft van de ziekenhuizen geeft aan dat ze hun werknemers apparaten van het ziekenhuis gaan geven die specifiek bedoeld zijn voor klinische omgevingen met toepassingen in de gezondheidszorg.

Hoewel sommige ziekenhuizen het personeel in het verleden hebben toegestaan om hun eigen apparaten te gebruiken op het werk of aanvankelijk investeerden in ‘normale’ consumenten-smartphones en -tablets om mobiele toepassingen te testen in klinische omgevingen, ontdekken veel ziekenhuizen nu dat deze apparaten niet bestand zijn tegen de behoeften van de huidige acutezorgomgeving. Ons onderzoek toont aan dat het gebruik van apparaten die geschikt zijn voor de gezondheidszorg de voorkeur krijgen boven alternatieven die gemaakt zijn voor de consument. Bijna de helft (49%) van de ondervraagde besluitvormers geeft aan dat ze ziekenhuispersoneel voorziet van toestellen die specifiek geschikt zijn voor de organisatie.

Dat is bemoedigend nieuws, aangezien mobiele apparaten die speciaal zijn ontwikkeld voor de gezondheidszorg het medische en niet-medische personeel de functionaliteit bieden die het nodig heeft om hun taken uit te voeren zonder dat dit ten koste gaat van de cybersecurity of privacy van de patiënt. Deze apparaten zijn ook bestand tegen de constante reiniging en desinfectie die nodig zijn om het infectierisico te verkleinen, een punt van grote zorg onder medici (75%) en ziekenhuisdirecteuren (81%).

Technologische oplossingen

De COVID-19-pandemie was een kritische moment voor een oproep tot actie voor ziekenhuizen: zorgmodellen moeten veranderen. Artsen en verpleegkundigen moeten kunnen overleggen met andere artsen die zich fysiek op afstand bevinden, of dat nu buiten de kamer van een besmette patiënt is of in een ambulance die op weg is naar de spoedeisende hulp. Ze moeten ook in staat zijn om meer dossiers bij te werken, meer recepten uit te schrijven, meer labonderzoeken uit te voeren en elke patiënt de kwaliteitszorg te geven die iedereen verdient, zonder overspannen te raken.

Vooruitdenkende beleidsmakers in ziekenhuizen onderzoeken daarom manieren om zulke operationele processen meer voorspellend in plaats van reactief te maken. Ze wenden zich daarvoor tot kunstmatige intelligentie (AI), prescriptive analytics en andere geavanceerde technologieën voor hulp.

AI-technologie kan het personeel in staat stellen patiënten op afstand te bewaken en op hen te reageren door regelmatig vitale functies te controleren en te rapporteren. Als er iets mis is, kunnen ze waarschuwingen sturen naar de mobiele apparaten van artsen. Dit is ook gunstig vanuit het oogpunt van veiligheid, omdat het kan helpen het aantal contactmomenten met besmette patiënten te beperken. Voorspellende operations maken het ook gemakkelijker om het workflow-beheer te verbeteren, door besluitvormers (of geautomatiseerde systemen) te helpen de juiste taken op het juiste moment aan de juiste mensen toe te wijzen.

Met andere woorden, als technologische oplossingen zorgvuldig worden geselecteerd en geïmplementeerd kunnen ze ziekenhuisactiviteiten eenvoudiger en intuïtiever maken. Het personeel zal niet langer genoodzaakt zijn om minder efficiënte werkwijzen te hanteren. Met slimmere, meer verbonden systemen zullen verpleegkundigen, artsen en niet-medisch personeel in de frontlinie beschikken over de benodigde (kunstmatige) intelligentie en middelen om consistent patiëntenzorg van hoge kwaliteit te leveren zonder hun eigen welzijn in gevaar te brengen.

Over de auteur: Rikki Jennings is Chief nursing informatics officer bij Zebra Technologies.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen je vakgebied? Volg Emerce dan ook op social: LinkedIn, Twitter en Facebook.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond