-

Naarmate techniek voortschrijdt, wint ethiek aan belang

Mag iemand zijn arm inruilen voor een robotarm? Mag je het gen van dieren gebruiken bij mensen? Met het voortschrijden van de techniek, komen er meer dilemma’s op tafel en wint transparantie en ethisch handelen aan gewicht.

CEO’s zijn optimistisch over de economie en over de vooruitzichten van het eigen bedrijf, zo blijkt uit ons wereldwijd onderzoek onder CEO’s ter gelegenheid van het World Economic Forum in Davos. Maar ze maken zich tegelijkertijd grote zorgen over ‘technische ongelukken’ of andere technologie-gerelateerde gebeurtenissen die het vertrouwen kunnen aantasten. Denk aan inbreuken op de cybersecurity, datalekken, of de uitval van systemen.

Deze zorgen zijn logisch: de inzet van technologie schept ongekende mogelijkheden en de risico’s en dilemma’s die daarbij naar voren komen zijn navenant groot.

Door digitalisering zijn organisaties steeds beter in staat persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe producten. Voor bedrijven is het steeds belangrijker dat zij veel van hun klanten weten zodat ze aan hun wensen tegemoet kunnen komen. Maar die klanten zijn, net als de rest van de maatschappij, ook kritisch op het gebruik van data; ze hechten terecht zwaar aan privacy.

Daarom is het zo belangrijk dat bedrijven een strategie ontwikkelen waarin staat hoe het bedrijf data verzamelt, wat het daarmee doet en hoe die beschermd wordt. Dat kan juist weer vertrouwen met zich meebrengen.

Bedrijven zullen zich ook meer rekenschap moeten geven van de ethische dilemma’s die met technologie samenhangen: moeten we alles wat kan ook daadwerkelijk willen? Hoe gaan we om met mensen die door robotisering en artificial intelligence langs de zijlijn komen te staan? Het gaat daarbij allang niet meer alleen om productiewerk in een fabriek, maar ook om zogenaamd hoogopgeleid werk. De maatschappij zal niet alleen naar de overheid, maar ook naar bedrijven kijken voor een antwoord. Dus ook naar mijn eigen organisatie.

Ethiek gaat in deze hand in hand met transparantie. Onder invloed van veranderend consumentengedrag, blijven businessmodellen veranderen. Dat betekent een heleboel experimenteren en uitvinden. Transparantie over wat je aan het doen bent en hoe je je afwegingen maakt  is daarbij cruciaal.

Stel je voor dat je een klant te woord laat staan door een robot. Werkt dat? Is het dan voor de klant duidelijk met wie hij of zij zaken doet? Heeft hij of zij daar vertrouwen in? Als een beslissing grote maatschappelijke gevolgen heeft, hoe ben je dan met dilemma’s omgegaan? Waarom heb je uiteindelijk die keuze gemaakt? Kun je het uitleggen?

CEO’s bouwen niet aan vertrouwen door te stoppen met innovatie. De geest gaat nu eenmaal niet meer terug in de fles. Dat moeten we ook niet willen. Vertrouwen bouwen kan wel door te laten zien wat je doet en waarom.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond