-

Onderzoek: de prioriteiten en ambities van Nederlandse bedrijven in 2024

Onderzoek onder meer dan 500 beslissers in Nederlandse bedrijven toont dat financiële stabiliteit, talent behouden en duurzaamheid belangrijke peilers zijn, maar dat er weinig wordt geïnvesteerd in het trainen van werknemers voor digitale transformatie.

Ondanks dat de meest recente jaarlijkse inflatie in ons land met een schatting van 3,8 procent een sterke daling laat zien ten opzichte van 2022, blijft de economische onzekerheid druk uitoefenen op Nederlandse bedrijfsleiders. Bedrijven en werknemers moeten zich voorbereiden op financiële, politieke en technologische factoren die hun strategische planning voor 2024 kunnen beïnvloeden.

Om een goed inzicht te krijgen in de plannen en prioriteiten van bedrijfsleiders, deden we een onderzoek onder 502 beslissers door heel Nederland. De bevindingen wijzen allemaal uit dat bedrijven hun manier van zakendoen moeten aanpassen om zichzelf de beste kans op succes te geven, te beginnen met digitale transformatie. Door geavanceerde technologieën kun je processen beter stroomlijnen, de klantervaring verbeteren en innovatie stimuleren.

Alle pijlen op financiële stabiliteit

Zoals verwacht wordt financiële stabiliteit genoemd als belangrijkste prioriteit (63,2 procent) voor Nederlandse beslissers. Hoewel dit overeenkomt met de analyse die we in andere Europese landen hebben uitgevoerd, is het met name belangrijk voor Nederland omdat we nog steeds in een recessie zitten en bedrijven nog steeds relatief hoge kosten maken voor energie en salarissen. Ook wordt van bedrijven verwacht dat ze meer investeren in duurzaamheid.

De financiële afdeling blijkt de afdeling te zijn waarop de meeste bedrijven hun digitale transformatieagenda hebben gericht. Dit is een positief teken, want bedrijven kunnen veel winst behalen door grip te houden op hun financiële gezondheid en slim uitgavenbeheer. Hoe beter je inkomsten en uitgaven kunt beheren en voorspellen, hoe makkelijker het is om financieel gezond te zijn. Het digitaliseren van de afdeling met systemen die workflows automatiseren en integreren met andere cruciale SaaS-platforms in je stack, bespaart leiders niet alleen strategische tijd maar verhoogt ook de efficiëntie.

Focus op talent

Dat de strijd om talent nog altijd bezig is in Nederland blijkt ook uit onze bevindingen over de ambities van Nederlandse bedrijven. Meer dan de helft van de bedrijven ziet werknemerswelzijn als belangrijke prioriteit. Het behouden van talent (43,8 procent) is een andere veelgenoemde pijler.

Wat nog interessanter is, is dat ongeveer 25 procent van de bedrijven slechts tussen de 1 en 9 procent van hun totale budget uittrekt voor het trainen van werknemers op het gebied van digitale transformatie. Voor mij is het heel duidelijk dat Nederlandse bedrijven niet genoeg gebruikmaken van technologie. Ze zijn gebaat bij een wervings- en retentiestrategie die verantwoord gebruik van technologie omvat om zinvolle ondersteunende diensten te creëren. Zo kun je bijvoorbeeld toegang tot online therapie regelen of een comfortabelere omgeving creëren voor hybride werknemers of thuiswerkers.

Een duurzamer 2024

Het is niet gek dat initiatieven gericht op waardecreatie op de achtergrond verdwijnen als een bedrijf beter op de inkomsten en uitgaven moet letten. Duurzaamheid is echter een belangrijke prioriteit voor meer dan één op de drie Nederlandse bedrijven (34,5 procent). Niet alleen merken we dat bedrijven zich genoodzaakt voelen door de staat van ons klimaat en de urgente actie die nodig is, maar ook komt er steeds meer wet- en regelgeving waardoor bedrijven worden vereist een strategie op te stellen.

Zo is op 1 januari de verplichte Europese CSRD-standaard voor rapportage van duurzaamheidsdoelen van kracht geworden. Vooralsnog worden grotere bedrijven binnen de Europese Unie gevraagd te rapporteren, maar dat betekent niet dat MKB-bedrijven achterover kunnen leunen.

Financiële teams spelen een belangrijke rol bij het nauwkeurig aanleveren van de juiste data rond duurzaamheid en dat is veel gemakkelijker met digitale hulpmiddelen. Dit jaar hebben bedrijven baat bij transparantie en vertrouwen. Een manier om dit te bereiken is via de digitale transformatie van de financiële afdeling. Door processen te automatiseren en slimmer in te richten, krijg je meer tijd en ruimte om de financiële toekomst beter te voorspellen, wat vertrouwen schept. Dit, samen met een focus op talent op de werkvloer en het verduurzamen van het bedrijf, zorgt ervoor dat bedrijven klaar zijn voor de toekomst, hoe onzeker die soms ook is.

Over de auteur: Raymond Hüner is Senior Vice-President Head of Regions bij Pleo.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond