-

De belangrijkste trends in de betaalmarkt voor 2021

Het jaar 2020 heeft grote veranderingen in het consumentengedrag teweeggebracht en voor 2021 is de verwachting dat de trends die daaruit zijn voortgevloeid, versnellen.

Voor veel mensen is 2020 waarschijnlijk niet het jaar geworden waarop zij rekenden. Mede door de coronamaatregelen werden consumenten gedwongen om een groot deel van hun aankopen online te doen, waarbij onder meer opviel dat veel vijfenvijftigplussers voor het eerst deze markt betraden. Consumenten verrichtten door de ontstane situatie meer klussen in en om het huis en kochten vaker bloemen en persoonlijke cadeaus om anderen een hart onder de riem te steken.

Online retail

Bedrijven moesten ondertussen hun bedrijfsmodel omgooien en verlegden de focus meer richting online, waardoor het aantal nieuwe webshops als paddenstoelen uit de grond groeiden. Het leidde ertoe dat online retail in 2020 door het dak ging en retailers 4 tot 5 keer zoveel transacties en orders te verwerken kregen. Volgens iDEAL werden er voorafgaand en tijdens Black Friday en Cyber Monday op jaarbasis naar schatting bijna 50 procent meer aankopen in webwinkels met iDEAL afgerekend, waarbij de bedragen gemiddeld 30 procent hoger lagen. 

Golfbeweging

Daartegenover staat natuurlijk dat met name horecabedrijven en evenementen/ticketing hard zijn geraakt, waardoor er in 2020 sprake was van een enorme golfbeweging in de betaalmarkt.  Steeds meer bedrijven durven gelukkig ook vooruit te kijken en te anticiperen op groei in 2021. Het is daarin belangrijk om oog te hebben voor een aantal betaaltrends.

Marketplaces in hogere versnelling

Het aantal webshops van het Midden- en Kleinbedrijf is dit jaar ontzettend snel gegroeid. De vraag is hoe zij bij een terugkeer naar het ‘nieuwe normaal’ kunnen groeien.   

Wij zien bij Buckaroo bijvoorbeeld dat sinds 2019 mede door bedrijven als Bol.com en Amazon.com het aantal marketplaces sterk is toegenomen en dat deze als gevolg van covid-19 in 2020 eveneens een sterke groei doormaakten. Veel bedrijven overwegen een marktplaatsmodel te introduceren of om zich aan te sluiten bij een bestaande marketplace. 

Klantloyaliteit en abonnementsmodellen

De lockdown-situatie veroorzaakte ook een roep om innovatie, onder meer in het bedrijfsmodel. Hoewel de fysieke afstand is toegenomen willen bedrijven steeds dichter bij de klant staan. Zij richten zich daarom minder op transacties en verleggen de focus naar loyaliteit, om zo van eenmalige klanten vaste abonnees te maken. 

Gemiddeld heeft een gezin momenteel al 7-8 abonnementen en de verwachting is dat dit in 2021 verder zal toenemen. Steeds meer bedrijven zetten namelijk in op abonnementsmodellen, van video-on-demand diensten tot het abonneren op een fiets.

Klantretentie

In het verlengde daarvan verwachten we dat bedrijven in 2021 (nog) meer bezig gaan zijn met hoe zij de klantretentie op een goed niveau kunnen houden. Covid-19 heeft bedrijven doen beseffen dat de fysieke afstand tot de klant groter kan worden en consumenten online meer keuze hebben. 

Over de grens

Door de pandemie reizen we minder, maar kopen we online wel steeds meer over de grens. Uit een studie van CBCommerce komt naar voren dat de totale cross-border e-commercemarkt in Europa over 2019 een omzet van 143 miljard euro vertegenwoordigde, waarvan 84 miljard euro of 59 procent werd gegenereerd door marktplaatsen. CBCommerce verwacht dat het marktaandeel van marktplaatsen de komende jaren zal toenemen tot 65 procent in 2025. 

De toename van de cross-border e-commercemarkt lijkt onderstreept te worden door het GFK Consumentenonderzoek. Daarin gaven mensen die voorheen weinig tot geen aankopen in het buitenland deden aan inmiddels vaker over de grens te winkelen. 

Meer betaalmogeijkheden

Als retailer is het dan ook zaak om ervoor te zorgen dat je betaalmogelijkheden daarop zijn afgestemd. Want ook vanuit het buitenland zullen steeds meer consumenten in Nederland hun aankopen gaan doen. Nederlandse webshops zijn bijvoorbeeld erg populair bij Belgen. Andere nieuwe betaalmogelijkheden zullen daarbij in 2021 gemeengoed worden. Zo zie je dat meer banken Apple Pay ondersteunen en zijn drie banken in Nederland inmiddels gestart met het ondersteunen van Google Pay. Deze digital wallets gaan volgens ons in de komende jaren een veel grotere positie in de betaalmarkt krijgen.

2021

Concluderend: er zijn voldoende ontwikkelingen waar betaalbedrijven goed op moet anticiperen door de juiste betaaloplossingen te faciliteren. De lockdown-situatie heeft namelijk een roep om innovatie veroorzaakt. Bedrijven gaan van transactiegedreven modellen naar meer abonnementsmodellen of een combinatie daarvan. Diverse retailers zullen in 2021 hun eigen marktplaats starten of toetreden tot een bestaande.  Ondernemers richten zich daarnaast steeds vaker op een abonnementsmodel, waarbij eenmalige klanten vaste abonnees worden. En mede door cross-border e-commerce neemt het aantal nieuwe betaalmogelijkheden toe. 

Zorg er als ondernemer in ieder geval voor dat je online aanwezigheid ook voorzien is van de juiste betaalmethoden en taal in de checkout. En vergeet niet om een goede online betaalstrategie te hebben, ook als je een fysieke tak hebt.

Over de auteur: Lars Smit is Marketing Manager van Buckaroo.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond